rozmiar czcionki: A | A | A

Radni województwa

Informacje w profilach Radnych tworzone są na podstawie składanych przez Radnych deklaracji bez ingerencji Kancelarii Sejmiku WD w podawaną treść

Oświadczenia Majątkowe Radnych Województwa

 znajdują się na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

za 2021 | Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (dolnyslask.pl)

Kontakt z Radnymi Województwa jest możliwy za pośrednictwem Kancelarii Sejmiku:  sejmik@dolnyslask.pl


 

Profile Radnych

Imię i Nazwisko : Magdalena Piasecka
Funkcje:
Przewodnicząca - Komisja Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu
Członek - Komisja Współpracy Zagranicznej
Członek - Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny
Członek - Komisja Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki
Członek - Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Członek - Komisja Budżetu i Finansów

Klub radnych: Koalicja Obywatelska

Pełnione funkcje publiczne:
Od 2017 r. do 2018 r. pełniła funkcję Wiceprezydenta Wrocławia odpowiadając za zrównoważony rozwój miasta, edukację oraz zarządzanie zasobem komunalnym. Od 2017 członek European Regional Executive Committee ICLEI - Local Governments for Sustainability, skupiającej przedstawicieli władz lokalnych, samorządowych, instytucji działających na rzecz zrównoważonego rozwoju w skali globalnej. W latach 2008-2017 pełniła funkcję Prezesa Zarządu Convention Bureau – Wrocław. Przewodnicząca Wrocławskiej Rady Kobiet w latach 2010-2012, od 2008 roku członek elitarnego Stowarzyszenia Meeting Professionals International (MPI), członek Kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich w latach 2012-2015. Od 2010 roku pracuje jako wykładowca na wrocławskich uczelniach. W 2017 roku otrzymałam prestiżową nagrodę MP Power Awards za wieloletnie działania na rzecz rozwoju przemysłu spotkań w Polsce i promocję Wrocławia.
Wykształcenie:
Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego i Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, stypendystka Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität.
Zamieszkały/a:
Wrocław
Oswiadczenie majatkowe: link