rozmiar czcionki: A | A | A

Radni województwa

Informacje w profilach Radnych tworzone są na podstawie składanych przez Radnych deklaracji bez ingerencji Kancelarii Sejmiku WD w podawaną treść

Oświadczenia Majątkowe Radnych Województwa

 znajdują się na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

za 2020 | Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (dolnyslask.pl)

Kontakt z radnymi możliwy za pośrednictwem Kancelarii Sejmiku bądź poprzez adresy e-mail radnych dostępne w poniższym dokumencie.

Adresy email

 

Profile Radnych

Imię i Nazwisko : Damian Mrozek
Funkcje:
Wiceprzewodniczący Klubu w Sejmiku - Prawo i Sprawiedliwość
Członek - Komisja Uchwałodawcza, Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa
Członek - Komisja Współpracy Zagranicznej
Członek - Komisja Kultury, Nauki i Edukacji
Przewodniczący - Komisja Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu

Klub radnych: Prawo i Sprawiedliwość

Wykształcenie:
Oswiadczenie majatkowe: link