rozmiar czcionki: A | A | A

Radni województwa

Informacje w profilach Radnych tworzone są na podstawie składanych przez Radnych deklaracji bez ingerencji Kancelarii Sejmiku WD w podawaną treść

Oświadczenia Majątkowe Radnych Województwa

 znajdują się na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

za 2021 | Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (dolnyslask.pl)

Kontakt z Radnymi Województwa jest możliwy za pośrednictwem Kancelarii Sejmiku:  sejmik@dolnyslask.pl


 

Profile Radnych

Imię i Nazwisko : Marek Łapiński
Funkcje:
Wiceprzewodniczący Klubu w Sejmiku - Koalicja Obywatelska
Członek - Komisja Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki
Członek - Komisja Współpracy Zagranicznej
Członek - Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Członek - Komisja Kultury, Nauki i Edukacji
Wiceprzewodniczący - Komisja Budżetu i Finansów

Klub radnych: Koalicja Obywatelska

Pełnione funkcje publiczne:
Marszałek i Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego w latach 2008-2011, wcześniej Przewodniczący Sejmiku. Poseł VII kadencji Sejmu RP.
Wykształcenie:
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii oraz Akadema Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Oswiadczenie majatkowe: link