rozmiar czcionki: A | A | A

Radni województwa

Informacje w profilach Radnych tworzone są na podstawie składanych przez Radnych deklaracji bez ingerencji Kancelarii Sejmiku WD w podawaną treść

Oświadczenia Majątkowe Radnych Województwa

 znajdują się na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

za 2021 | Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (dolnyslask.pl)

Kontakt z Radnymi Województwa jest możliwy za pośrednictwem Kancelarii Sejmiku:  sejmik@dolnyslask.pl


 

Profile Radnych

Imię i Nazwisko : Paweł Kura
Funkcje:
Członek - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Członek - Komisja Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki
Członek - Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Klub radnych: Prawo i Sprawiedliwość

Pełnione funkcje publiczne:
Członek zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź. Wieloletnia aktywność zawodowa w obszarze administracji publicznej. Bogate doświadczenia w zarządzaniu infrastrukturą techniczną oraz zadaniami z zakresu transportu i logistyki. Od wielu lat współpracuje z uczelniami wyższymi tj. Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Uniwersytetem Medycznym, jednostkami samorządu terytorialnego oraz licznymi stowarzyszeniami (m.in. Stowarzyszenie Promocji Inicjatyw Społecznych ATUT).
Wykształcenie:
Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Górniczo – Hutniczej a także studiów Executive MBA w Wyższej Szkole Bankowej.
Zainteresowania:
Literatura popularnonaukowa, nowe technologie, podróże, film.
Zamieszkały/a:
Lubin
Oswiadczenie majatkowe: link