rozmiar czcionki: A | A | A

Radni województwa

Informacje w profilach Radnych tworzone są na podstawie składanych przez Radnych deklaracji bez ingerencji Kancelarii Sejmiku WD w podawaną treść

Oświadczenia Majątkowe Radnych Województwa

 znajdują się na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

za 2021 | Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (dolnyslask.pl)

Kontakt z Radnymi Województwa jest możliwy za pośrednictwem Kancelarii Sejmiku:  sejmik@dolnyslask.pl


 

Profile Radnych

Imię i Nazwisko : Małgorzata Calińska-Mayer
Funkcje:
Wiceprzewodnicząca Klubu w Sejmiku - Prawo i Sprawiedliwość
Przewodnicząca - Komisja Uchwałodawcza, Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa
Członek - Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny
Członek - Komisja Kultury, Nauki i Edukacji
Członek - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

Klub radnych: Prawo i Sprawiedliwość

Pełnione funkcje publiczne:
Przewodnicząca Komisji MOZ NSZZ „Solidarność’ POLAR WHIRLPOOL Wrocław ( 1989 – 2018 ), Delegat na Zjazd Krajowy NSZZ „Solidarność’ ( 1990 do chwili obecnej ), Członek Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność’ ( 1992 – 2006, 2010 – 2018 ), Członek Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk ( 2006 -2018 ), Członek Komisji Rewizyjnej Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność’ Dolny Śląsk (1990 – 1992 ), Przewodnicząca Sekcji Krajowej Przemysłu Elektromaszynowego NSZZ „Solidarność”, Członek Rady Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność”. Negocjator „ Paktu o przedsiębiorstwie państwowym w trakcie przekształcenia „ – pierwszej umowie społecznej podpisanej w 1993 r z Rządem, który jako jedyny do tej pory można porównać do Paktów zawieranych w wielu krajach Unii Europejskiej. Członek Komitetu Przedsiębiorstw IndustriALL European , Członek a obecnie ekspert Europejskiej Rady Zakładowej WHIRLPOOL EUROPEAN od 2002 roku. MEDIATOR na liście Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej od 1999 roku.
Wykształcenie:
Wydział Prawa i Administracji – Uniwersytet Wrocławski, Egzamin państwowy w Ministerstwie Skarbu Państwa na członka rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa i Studium Menedżerskie.
Rodzina:
wdowa , 3 synów
Zainteresowania:
polityka społeczno – gospodarcza i wpływ przemian na los pracowników i byt ich rodzin, muzyka i taniec
Praca:
POLAR – WHIRLPOOL ( 1974-2018) od 1.4.2018 emerytka
Zamieszkały/a:
Wrocław
Oswiadczenie majatkowe: link