rozmiar czcionki: A | A | A

Radni województwa

Informacje w profilach Radnych tworzone są na podstawie składanych przez Radnych deklaracji bez ingerencji Kancelarii Sejmiku WD w podawaną treść

Oświadczenia Majątkowe Radnych Województwa

 znajdują się na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

za 2021 | Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (dolnyslask.pl)

Kontakt z Radnymi Województwa jest możliwy za pośrednictwem Kancelarii Sejmiku:  sejmik@dolnyslask.pl


 

Profile Radnych

Imię i Nazwisko : Wojciech Bochnak
Funkcje:
Członek - Komisja Współpracy Zagranicznej
Członek - Komisja Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu
Członek - Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny
Członek - Komisja Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki

Klub radnych: Koalicja Obywatelska

Pełnione funkcje publiczne:
Wójt Gminy Kondratowice 2006-2018 (trzy kadencje) Radny Gminy Kondratowice 1998-2006 Sekretarz Powiatu Strzelińskiego, Sekretarz Gminy Przeworno, Członek Zarządu Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej oraz Delegat Polskiego Związku Piłki Nożnej
Wykształcenie:
wyższe magisterskie absolwent Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Nauk Społecznych
Rodzina:
Żonaty, jedna córka
Zamieszkały/a:
Kondratowice, powiat strzeliński
Oswiadczenie majatkowe: link