rozmiar czcionki: A | A | A

Radni województwa

Informacje w profilach Radnych tworzone są na podstawie składanych przez Radnych deklaracji bez ingerencji Kancelarii Sejmiku WD w podawaną treść

Oświadczenia Majątkowe Radnych Województwa

 znajdują się na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

za 2021 | Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (dolnyslask.pl)

Kontakt z Radnymi Województwa jest możliwy za pośrednictwem Kancelarii Sejmiku:  sejmik@dolnyslask.pl


 

Profile Radnych

Imię i Nazwisko : Monika Włodarczyk
Funkcje:
Przewodnicząca Klubu w Sejmiku - Koalicja Obywatelska
Przewodnicząca - Komisja Kultury, Nauki i Edukacji
Członek - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
Członek - Komisja Uchwałodawcza, Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa
Członek - Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny
Członek - Komisja Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki
Członek - Komisja Współpracy Zagranicznej

Klub radnych: Koalicja Obywatelska

Pełnione funkcje publiczne:
Członek Rady ds Ekologii i Zieleni przy Prezydencie Wrocławia; Radna Rady Osiedla Huby
Wykształcenie:
Wydział Nauk Społecznych - politologia; podyplomowe - trener biznesu, mediator w biznesie
Rodzina:
córka
Zainteresowania:
komunikacja społeczna, sport, zdrowa kuchnia
Praca:
WCDN, własna działalność
Zamieszkały/a:
Wrocław
Oswiadczenie majatkowe: link