rozmiar czcionki: A | A | A

Radni województwa

Informacje w profilach Radnych tworzone są na podstawie składanych przez Radnych deklaracji bez ingerencji Kancelarii Sejmiku WD w podawaną treść

Oświadczenia Majątkowe Radnych Województwa

 znajdują się na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

za 2021 | Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (dolnyslask.pl)

Kontakt z Radnymi Województwa jest możliwy za pośrednictwem Kancelarii Sejmiku:  sejmik@dolnyslask.pl


 

Profile Radnych

Imię i Nazwisko : Jacek Baczyński
Klub radnych: Prawo i Sprawiedliwość
Przewodniczący - Komisja Budżetu i Finansów
Członek - Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny
Członek - Komisja Doraźna do spraw pomocy dla Ukrainy
Imię i Nazwisko : Michał Bobowiec
Klub radnych: Bezpartyjni Samorządowcy
Przewodniczący - Komisja Współpracy Zagranicznej
Członek - Komisja Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu
Członek - Komisja Doraźna do spraw pomocy dla Ukrainy
Członek - Komisja Rewizyjna
Imię i Nazwisko : Wojciech Bochnak
Klub radnych: Koalicja Obywatelska
Wiceprzewodniczący - Komisja Współpracy Zagranicznej
Wiceprzewodniczący - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Wiceprzewodniczący - Komisja Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu
Członek - Komisja Kultury, Nauki i Edukacji
Imię i Nazwisko : Anna Brok
Klub radnych: Koalicja Obywatelska
Członek - Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny
Członek - Komisja Uchwałodawcza, Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa
Członek - Komisja Budżetu i Finansów
Członek - Komisja Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki
Imię i Nazwisko : Małgorzata Calińska-Mayer
Klub radnych: Prawo i Sprawiedliwość
Członek - Komisja Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki
Członek - Komisja Kultury, Nauki i Edukacji
Członek - Komisja Budżetu i Finansów
Wiceprzewodnicząca - Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny
Przewodnicząca - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
Członek - Komisja Doraźna do spraw pomocy dla Ukrainy
Imię i Nazwisko : Tytus Czartoryski
Klub radnych: Prawo i Sprawiedliwość
Przewodniczący - Komisja Kultury, Nauki i Edukacji
Członek - Komisja Współpracy Zagranicznej
Członek - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Członek - Komisja Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu
Członek - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
Członek - Komisja Doraźna do spraw pomocy dla Ukrainy
Imię i Nazwisko : Jerzy Dec
Klub radnych: Prawo i Sprawiedliwość
Wiceprzewodniczący - Komisja Rewizyjna
Członek - Komisja Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki
Członek - Komisja Kultury, Nauki i Edukacji
Wiceprzewodniczący - Komisja Budżetu i Finansów
Członek - Komisja Doraźna do spraw pomocy dla Ukrainy
Imię i Nazwisko : Stanisław Huskowski
Klub radnych: Nowa PL
Członek - Komisja Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki
Członek - Komisja Kultury, Nauki i Edukacji
Imię i Nazwisko : Jacek Iwancz
Klub radnych: Nowa PL
Członek - Komisja Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki
Członek - Komisja Współpracy Zagranicznej
Wiceprzewodniczący - Komisja Kultury, Nauki i Edukacji
Członek - Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny
Członek - Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Członek - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
Członek - Komisja Doraźna do spraw pomocy dla Ukrainy
Imię i Nazwisko : Andrzej Jaroch
Klub radnych: Prawo i Sprawiedliwość
Członek - Komisja Budżetu i Finansów
Członek - Komisja Kultury, Nauki i Edukacji
Członek - Komisja Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki
Członek - Komisja Doraźna do spraw pomocy dla Ukrainy
Przewodniczący - Komisja Doraźna do spraw pomocy dla Ukrainy
Imię i Nazwisko : Stanisław Jurcewicz
Klub radnych: Radni niezrzeszeni
Przewodniczący - Komisja Rewizyjna
Imię i Nazwisko : Piotr Karwan
Klub radnych: Prawo i Sprawiedliwość
Wiceprzewodniczący - Komisja Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki
Członek - Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Członek - Komisja Rewizyjna
Członek - Komisja Współpracy Zagranicznej
Członek - Komisja Doraźna do spraw pomocy dla Ukrainy
Imię i Nazwisko : Andrzej Kredkowski
Klub radnych: Prawo i Sprawiedliwość
Członek - Komisja Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki
Członek - Komisja Współpracy Zagranicznej
Członek - Komisja Kultury, Nauki i Edukacji
Członek - Komisja Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu
Członek - Komisja Budżetu i Finansów
Członek - Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny
Członek - Komisja Doraźna do spraw pomocy dla Ukrainy
Imię i Nazwisko : Marcin Krzyżanowski
Klub radnych: Prawo i Sprawiedliwość
Członek - Komisja Budżetu i Finansów
Członek - Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny
Członek - Komisja Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki
Członek - Komisja Doraźna do spraw pomocy dla Ukrainy
Imię i Nazwisko : Paweł Kura
Klub radnych: Prawo i Sprawiedliwość
Członek - Komisja Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki
Wiceprzewodniczący - Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Przewodniczący - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Członek - Komisja Doraźna do spraw pomocy dla Ukrainy
Imię i Nazwisko : Ryszard Lech
Klub radnych: Nowa PL
Członek - Komisja Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki
Członek - Komisja Rewizyjna
Przewodniczący - Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Imię i Nazwisko : Mirosław Lubiński
Klub radnych: Koalicja Samorządowa
Przewodniczący - Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny
Członek - Komisja Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu
Imię i Nazwisko : Marek Łapiński
Klub radnych: Koalicja Obywatelska
Członek - Komisja Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki
Wiceprzewodniczący - Komisja Budżetu i Finansów
Członek - Komisja Współpracy Zagranicznej
Członek - Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Członek - Komisja Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu
Członek - Komisja Doraźna do spraw pomocy dla Ukrainy
Imię i Nazwisko : Grzegorz Macko
Klub radnych: Prawo i Sprawiedliwość
Członek - Komisja Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki
Członek - Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Członek - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Członek - Komisja Doraźna do spraw pomocy dla Ukrainy
Imię i Nazwisko : Marzena Majdzik
Klub radnych: Nowa PL
Wiceprzewodnicząca - Komisja Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu
Członek - Komisja Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki
Członek - Komisja Współpracy Zagranicznej
Członek - Komisja Kultury, Nauki i Edukacji
Członek - Komisja Budżetu i Finansów
Członek - Komisja Doraźna do spraw pomocy dla Ukrainy
Imię i Nazwisko : Anna Michalska
Klub radnych: Prawo i Sprawiedliwość
Członek - Komisja Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki
Wiceprzewodnicząca - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Wiceprzewodnicząca - Komisja Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu
Członek - Komisja Doraźna do spraw pomocy dla Ukrainy
Imię i Nazwisko : Jan Michalski
Klub radnych: Koalicja Obywatelska
Członek - Komisja Budżetu i Finansów
Imię i Nazwisko : Damian Mrozek
Klub radnych: Prawo i Sprawiedliwość
Członek - Komisja Uchwałodawcza, Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa
Członek - Komisja Współpracy Zagranicznej
Członek - Komisja Kultury, Nauki i Edukacji
Przewodniczący - Komisja Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu
Członek - Komisja Doraźna do spraw pomocy dla Ukrainy
Imię i Nazwisko : Tymoteusz Myrda
Klub radnych: Bezpartyjni Samorządowcy
Członek - Komisja Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki
Członek - Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Członek - Komisja Kultury, Nauki i Edukacji
Członek - Komisja Doraźna do spraw pomocy dla Ukrainy
Imię i Nazwisko : Marek Obrębalski
Klub radnych: Bezpartyjni Samorządowcy
Przewodniczący - Komisja Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki
Członek - Komisja Współpracy Zagranicznej
Członek - Komisja Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu
Członek - Komisja Doraźna do spraw pomocy dla Ukrainy
Imię i Nazwisko : Magdalena Piasecka
Klub radnych: Nowa PL
Wiceprzewodnicząca - Komisja Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki
Członek - Komisja Budżetu i Finansów
Członek - Komisja Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu
Członek - Komisja Współpracy Zagranicznej
Imię i Nazwisko : Jerzy Pokój
Klub radnych: Koalicja Obywatelska
Członek - Komisja Uchwałodawcza, Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa
Członek - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Imię i Nazwisko : Cezary Przybylski
Klub radnych: Bezpartyjni Samorządowcy
Członek - Komisja Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki
Członek - Komisja Budżetu i Finansów
Członek - Komisja Doraźna do spraw pomocy dla Ukrainy
Imię i Nazwisko : Aleksander Marek Skorupa
Klub radnych: Koalicja Obywatelska
Członek - Komisja Budżetu i Finansów
Członek - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Wiceprzewodniczący - Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Członek - Komisja Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki
Członek - Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny
Członek - Komisja Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu
Imię i Nazwisko : Dariusz Stasiak
Klub radnych: Koalicja Samorządowa
Członek - Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Członek - Komisja Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki
Członek - Komisja Rewizyjna
Członek - Komisja Doraźna do spraw pomocy dla Ukrainy
Imię i Nazwisko : Zbigniew Szczygieł
Klub radnych: Koalicja Obywatelska
Członek - Komisja Uchwałodawcza, Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa
Członek - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Wiceprzewodniczący - Komisja Rewizyjna
Członek - Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Członek - Komisja Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki
Imię i Nazwisko : Jadwiga Szeląg
Klub radnych: Koalicja Obywatelska
Wiceprzewodnicząca - Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny
Członek - Komisja Kultury, Nauki i Edukacji
Członek - Komisja Uchwałodawcza, Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa
Imię i Nazwisko : Ewelina Szydłowska-Kędziera
Klub radnych: Prawo i Sprawiedliwość
Członek - Komisja Kultury, Nauki i Edukacji
Członek - Komisja Uchwałodawcza, Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa
Wiceprzewodnicząca - Komisja Współpracy Zagranicznej
Członek - Komisja Rewizyjna
Członek - Komisja Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki
Imię i Nazwisko : Patryk Wild
Klub radnych: Koalicja Samorządowa
Członek - Komisja Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki
Członek - Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Członek - Komisja Kultury, Nauki i Edukacji
Członek - Komisja Rewizyjna
Członek - Komisja Doraźna do spraw pomocy dla Ukrainy
Imię i Nazwisko : Monika Włodarczyk
Klub radnych: Koalicja Obywatelska
Przewodnicząca - Komisja Uchwałodawcza, Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa
Członek - Komisja Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki
Członek - Komisja Kultury, Nauki i Edukacji
Członek - Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny
Członek - Komisja Współpracy Zagranicznej
Imię i Nazwisko : Teresa Zembik
Klub radnych: Prawo i Sprawiedliwość
Członek - Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny
Członek - Komisja Budżetu i Finansów
Wiceprzewodnicząca - Komisja Kultury, Nauki i Edukacji
Członek - Komisja Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki