rozmiar czcionki: A | A | A

Honorowy Patronat Przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego  obejmuje imprezy lub wydarzenia organizowane na terenie Województwa Dolnośląskiego o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym;

Patronat Przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego jest wyróżnieniem honorowym podkreślającym szczególny charakter imprezy;

Z prośbą o objęcie imprezy Patronatem występuje jej organizator pismem skierowanym do Przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Pismo winno zawierać podstawowe informacje o imprezie – organizatora, miejsce, czas trwania, cel imprezy. Pismo należy kierować na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - Kancelaria Sejmiku

Przewodniczący Sejmiku Jerzy Pokój

Wybrzeże J. Słowackiego 12-14

50-411 Wrocław

Po otrzymaniu zgody na Patronat organizator imprezy  na materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych imprezy powinien  umieścić logo Dolnego Śląska z napisem „PATRONAT HONOROWY PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO” oraz zadbać o wzmiankowanie faktu otrzymania przyznanego wyróżnienia w przekazach medialnych dotyczących imprezy.

Logotypy do pobrania

Patronaty 2011 rok

Patronaty 2012 rok

Patronaty 2013 rok

pytania dotyczące patronatów: Aleksandra Misztak, pok. 1229, tel. 71 340 64 28.