rozmiar czcionki: A | A | A

WNIOSKI (wszystkie rubryki) NALEŻY WYPEŁNIAĆ ELEKTRONICZNIE I DOSTARCZYĆ DROGĄ MAILOWĄ DO KANCELARII SEJMIKU W PLIKU MS WORD NA ADRES:

sejmik@dolnyslask.pl

 

WYPEŁNIONĄ I PODPISANĄ PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WERSJĘ PAPIEROWĄ NALEŻY DORĘCZYĆ OSOBIŚCIE DO:

Kancelarii Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

Gmach Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

I piętro/ pok. 1229

Plac Powstańców Warszawy 1 we Wrocławiu

 

LUB WYSŁAĆ POCZTĄ NA ADRES:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Kancelaria Sejmiku
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław

 

CIVI HONORARIO

 

SILESIA Dolnośląska Nagroda Kulturalna Sejmiku

Odznaki Honorowe Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego

Odznakę Honorową nadaje Sejmik Województwa Dolnośląskiego w drodze uchwały, na wniosek Przewodniczącego Sejmiku na podstawie rekomendacji Komisji ds. Odznaki Honorowej.

Przedstawienie kandydatów przez inne osoby i podmioty organizacyjne odbywa się poprzez złożenie formularza w Kancelarii Sejmiku wg. wzoru załączonego poniżej.

Formularz zgłoszeniowy i oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o nadanie złotej/srebrnej Odznaki Honorowej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego

Do wniosku należy dołączyć dane kontaktowe osoby zgłaszanej do nadania odznaki: nr telefonu, fax, e-mail

Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie  z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (J.t. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926.