rozmiar czcionki: A | A | A

Międzynarodowe Seminarium Odrzańskie w Sejmiku Województwa

Dodano: 29-03-2019

O przyszłości rzeki Odry, jako ważnego szlaku komunikacyjnego, rozmawiano podczas Międzynarodowego Seminarium Odrzańskiego zorganizowanego przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Na zaproszenie Przewodniczącego Sejmiku i Marszałka Województwa przybyli goście z województw nadodrzańskich, z Czech i z Niemiec. Otwarcie zainaugurował Przewodniczący Sejmiku Andrzej Jaroch i Marszałek Cezary Przybylski. Spotkanie odbyło się w sali posiedzeń Sejmiku Województwa...

[więcej]

VI sesja Sejmiku Województwa

Dodano: 28-03-2019

Sejmik minutą ciszy uczcił zmarłego Senatora Wiesława Kiliana. Podczas otwarcia sesji Sejmiku Odznakę Honorową Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego, z rąk Przewodniczącego Andrzeja Jarocha i Marszałka Cezarego Przybylskiego, otrzymał Adolf Juzwenko dyrektor Narodowego Zakładu im. Ossolińskich we Wrocławiu, doktor historii, działacz opozycji.

[więcej]

Międzynarodowe Sympozjum Odrzańskie w 200-tną rocznicę rozpoczęcia regulacji Odry

Dodano: 27-03-2019

Andrzej Jaroch, Przewodniczący Sejmiku i Cezary Przybylski, Marszałek Województwa zapraszają na transmisję z obrad Międzynarodowego Sympozjum Odrzańskiego, które odbędzie się w dniu 29 marca 2019 r. od godz. 10.00 w sali Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, w gmachu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

[więcej]

„Gran i Magiczny Minerał” - Gra promująca Dolny Śląsk

Dodano: 20-03-2019

Wręczenie nagród w konkursie plastycznym, związanym z grą komputerową odbyło się z 20 marca w sali Sejmiku Województwa. Przewodniczący Andrzej Jaroch wręczył dyplomy i nagrody autorom prac plastycznych. Konkurs dla uczniów dolnośląskich szkół podstawowych i gimnazjów zorganizował Wydział Promocji Gospodarczej i Inwestycyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

[więcej]

Przedstawiciele partnerskich regionów w Sejmiku

Dodano: 01-03-2019

Pierwsze w historii trójstronne spotkanie przedstawicieli partnerskich, lokalnych parlamentów: Autonomicznej Republiki Adżarii (Gruzja), Kraju Związkowego Brandenburgia (Niemcy) i Samorządu Województwa Dolnośląskiego odbyło się w Sejmiku Województwa 1 marca 2019 roku.

[więcej]

Zmarł Prof. dr hab. Franciszek Połomski

Dodano: 19-02-2019

Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci  Prof. dr hab. Franciszka Połomskiego, wybitnego uczonego i nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Wrocławskiego, Senatora RP II kadencji i Radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego I kadencji, odznaczonego Krzyżami Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski  za zasługi dla Niepodległej Rzeczypospolitej. Cześć Jego Pamięci! Andrzej JarochPrzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

[więcej]

Podsumowanie projektu „Nowa Perspektywa – Lepszy Start”

Dodano: 18-02-2019

„Nowa Perspektywa – Lepszy Start” to projekt dofinansowany ze środków UE, dzięki któremu wychowankowie 11 dolnośląskich Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych. Wychowankowie MOW mieli szansę uczestniczyć w zajęciach, które podniosły ich kompetencje społeczne i zawodowe oraz ułatwiły im start i funkcjonowanie na rynku pracy.

[więcej]