rozmiar czcionki: A | A | A

Zaproszenie na posiedzenie Doraźnej Komisji do Spraw Młodzieży Sejmiku Województwa...

Dodano: 28-03-2014

Przewodnicząca Doraźnej Komisji do Spraw Młodzieży Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Agnieszka Muszyńska serdecznie zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych pracujących z młodzieżą na terenie Dolnego Śląska na spotkanie, które odbędzie się 3 kwietnia 2014 roku (czwartek) o godz. 14:00 w sali w sali 510 Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej przy ulicy Dobrzyńskiej 21/23 we Wrocławiu.

[więcej]

XLVIII Sesja Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

Dodano: 27-03-2014

XLVIII sesję Sejmiku Województwa otworzyła Barbara Zdrojewska Przewodnicząca Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Gościem był Tomasz Smolarz Wojewoda Dolnośląski. Głosowaniem Radni Województwa zatwierdzili dodatkowe punkty do porządku obrad sesji. Kolejnym punktem były informacje i komunikaty Przewodniczącej Sejmiku i Marszałka Województwa Cezarego Przybylskiego.

[więcej]

Goście z Saksonii w Sejmiku Województwa

Dodano: 25-03-2014

Barbara Zdrojewska Przewodnicząca Sejmiku przyjęła dziś delegację z Niemiec, z wiceprzewodniczącą Landtagu Wolnego Państwa Saksonii Andreą Dombois, która równocześnie jest przewodniczącą Saksońskiego Ruchu Europejskiego. W spotkaniu wzięli udział Radni Województwa: Dorota Gromadzka, Iwona Krawczyk, Ewa Rzewuska.

[więcej]

Podziękowania Doraźnej Komisji do Spraw Młodzieży dla Pełnomocnika Marszałka

Dodano: 12-03-2014

Rozpoczynając swoje posiedzenie w dniu 12 marca Doraźna Komisja do Spraw Młodzieży podziękowała odchodzącemu ze stanowiska Pełnomocnikowi Marszałka Łukaszowi Osińskiemu.

[więcej]

Certyfikat jakości dla szpitala na ul. Koszarowej we Wrocławiu

Dodano: 10-03-2014

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu otrzymał Certyfikat Akredytacyjny z rąk przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia. Uroczystość miała miejsce w patio Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Dyrekcja i pracownicy szpitala przyjmowali gratulacje od wielu znamienitych gości obecnych na uroczystości. List gratulacyjne w imieniu Radnych Województwa wręczyła Barbara Zdrojewska Przewodnicząca Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

[więcej]

Uroczystość wręczenia Odznak Honorowych Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego

Dodano: 17-02-2014

16 złotych oraz 2 srebrne Odznaki Honorowe otrzymali dziś wybitni Dolnoślązacy, którzy swoją postawą i działaniami zmieniają nasz region. W uroczystości, na zaproszenie Przewodniczącej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Barbary Zdrojewskiej, udział wzięli Wicewojewoda Ewa Mańkowska,Wicemarszałek Radosław Mołoń oraz Członek Zarządu Województwa Włodzimierz Chlebosz. Wśród odznaczonych dziś osób znaleźli się przedstawiciele świata kultury, nauki i sportu. Wyróżniony został także Polski Klub...

[więcej]

Zmiany w Samorządzie Województwa Dolnośląskiego

Dodano: 12-02-2014

Dziś odbyła się XLVI sesja Sejmiku Województwa. Przewodniczący Jerzy Pokój zrezygnował z j funkcji przewodniczącego. Marszałek Rafał Jurkowlaniec zrezygnował z funkcji marszałka. Radni zawiesili dalsze obrady i ustalili, że powołanie nowego zarządu nastąpi w czwartek. Na Przewodniczącą Sejmiku Województwa Radni wybrali Barbarę Zdrojewską.

[więcej]