rozmiar czcionki: A | A | A

XXIV sesja Sejmiku Województwa

Dodano: 14-07-2016

Sesję rozpoczął komunikatami przewodniczący Paweł Wróblewski. Poinformował o powstaniu Klubu Radnych Dolnośląski Ruch Samorządowy. Następnie marszałek Cezary Przybylski przedstawił prace Zarządu Województwa w ostatnich dwóch tygodniach. Przyjęte zostały uchwały o nadaniu Odznak Honorowych Zasłużonym dla Dolnego Śląska. Zmienił się również przewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego i Gospodarki, przyjęta została uchwała o wyborze Marka Obrębalskiego. Radna Anna Horodyska została...

[więcej]

XXIII sesja Sejmiku Województwa

Dodano: 28-06-2016

Przewodniczący Paweł Wróblewski rozpoczął sesję komunikatami. Następnie Radni przegłosowali wprowadzenie do porządku obrad sesji dwa punkty: odwołanie i powołanie wicemarszałka. Stanowisko wicemarszałka stracił Radny Tymoteusz Myrda. Nowym wicemarszałkiem została Radna Iwona Krawczyk. Radni Województwa udzielili Marszałkowi i Zarządowi Województwa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015. Zatwierdzili również sprawozdanie finansowe za rok 2015.

[więcej]

Rekordowy semestr „Lekcji wiedzy o administracji rządowej i samorządowej w województwie”!

Dodano: 23-06-2016

Zakończony wczoraj semestr lekcji prowadzonych przez pracowników Kancelarii Sejmiku okazał się być wyjątkowym zarówno pod względem zainteresowania wykazanego ze strony szkół, jak i frekwencji na samych zajęciach. Dzięki temu, na przestrzeni ostatnich pięciu miesięcy, mieliśmy przyjemność gościć w sali posiedzeń Sejmiku ponad 2100 uczniów dolnośląskich szkół. Jest to ilość absolutnie wyjątkowa, znacznie przewyższająca liczbę uczestników w poprzednich semestrach.

[więcej]

XXI sesja Sejmiku Województwa

Dodano: 28-04-2016

Obrady Radnych Województwa rozpoczął Przewodniczący Sejmiku Paweł Wróblewski odczytując komunikaty, w których poinformował o powstaniu nowego Klubu Radnych pn.: Dolnośląski Klub Porozumienia PO, PSL, SLD. Ślubowanie złożył Sergiusz Kmiecik, nowy radny, który zajął fotel po Romanie Kowalczyku. Uchwałą Sejmiku zatwierdzono powstanie doraźnej Komisji ds. wspierania rozwoju peryferyjnych subregionów Dolnego Śląska. Podjęto również uchwały o przyznaniu Odznak Honorowych Zasłużonym dla Dolnego...

[więcej]

Programy rozwoju sportu powszechnego na Dolnym Śląsku – Komisja Rozwoju Turystyki, Rekreacji i...

Dodano: 07-04-2016

W maju 2013 roku, na wyjazdowym posiedzeniu w Szkole Podstawowej nr 105 w Świdnicy, Komisja Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego po raz pierwszy miała okazję zapoznać się z praktycznym przebiegiem zajęć w ramach programu „Mały Mistrz”, wówczas funkcjonującego jeszcze pod nazwą „Sprawny Dolnoślązaczek”. Przez kolejne dwa lata realizacji programów sportu powszechnego na Dolnym Śląsku poświęcane były spotkania Komisji we Wrocławiu, a 5 kwietnia br. zagadnienie...

[więcej]

XX sesja Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

Dodano: 01-04-2016

31 marca podczas XX sesji powołano nowy Klub Radnych w Sejmiku. Władzę w województwie sprawuje nowa koalicja, którą zawiązał nowo utworzony Klub Bezpartyjnych Samorządowców razem z Polskim Stronnictwem Ludowym. Podczas sesji odwołano wicemarszałka Andrzeja Kosióra i powołano nowego wicemarszałka województwa, którym został Radny Tymoteusz Myrda.

[więcej]

Dodano: 25-03-2016