rozmiar czcionki: A | A | A

W Jeleniej Górze wręczono Złote Odznaki Honorowe Zasłużonym dla Województwa Dolnośląskiego

14.10.2021 09:47

13 października 2021 r. Wiceprzewodniczący Sejmiku Marek Obrębalski oraz Marszałek Województwa Cezary Przybylski wręczyli Złote Odznaki Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego podczas Kongresu Turystyki Społecznej. Uhonorowani zostali: Maria Marcinkowska, Stanisław Schubert, Janusz Turakiewicz, Krzysztof Tęcza, Wiktor Gumprecht, Andrzej Mateusiak.

Stanisław Schubert - jest inicjatorem, współorganizatorem i prezesem Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, integrującego znaczną część organizacji pozarządowych o charakterze inwalidzkim od roku 2001 w Kotlinie Jeleniogórskiej. Laureat konsultuje wiele aktów prawnych, strategii rozwoju i konwencji ONZ dotyczących osób niepełnosprawnych oraz propaguje turystykę ułatwiającą dostęp niepełnosprawnym. Przykładem tego jest jedyna w Polsce wysokogórska trasa z Kopy do Równi pod Śnieżką, dedykowana pod hasłem „Góry otwarte dla wszystkich” nie tylko osobom niepełnosprawnym, ale również seniorom i rodzinom z dziećmi na wózkach. Sejmik Osób Niepełnosprawnych realizuje zadania związane z rozwojem rynku pracy środowiska osób niepełnosprawnych Dzięki dobrej współpracy z przedsiębiorstwami coraz więcej niepełnosprawnych pracowników znajduje zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Sejmik Osób Niepełnosprawnych aktywnie uczestniczy w wielu konkursach centralnych, wojewódzkich i regionalnych ogłaszanych zarówno przez Urząd Marszałkowski jak i jednostki centralne. Stanisław Schubert jest również Społecznym Rzecznikiem Osób Niepełnosprawnych i Pacjentów Ziemi Jeleniogórskiej oraz inicjatorem dialogu społecznego pod nazwą „Karkonoskie Inicjatywy Obywatelskie”. Na skutek wypadku w 1994 roku sam jest osobą niepełnosprawną. Jest konsultantem rządowego programu „Dostępność Plus” w zakresie usuwania barier i programu „Stabilne zatrudnienie”. Laureat jest inicjatorem współpracy transgranicznej w ramach utworzenia Nadodrzańskiego Klastra Ekonomii Społecznej.


Janusz Turakiewicz jest działaczem ZHP i PTTK od 1967 r., regionalistą, krajoznawcą, publicystą, kolekcjonerem, działaczem społecznym w PTTK i ZHP, instruktorem krajoznawstwa Polski, przodownikiem Turystyki Pieszej PTTK. W okresie studiów organizował rajdy studenckie oraz obozy kajakowe. W latach 1984-1989 organizował obozy harcerskie oraz popularyzował turystykę kwalifikowaną, zachęcając młodzież do zdobywania odznak. Był organizatorem karkonoskich Międzynarodowych Rajdów Pieszych oraz rajdów pieszych w Oddziale Dolnośląskim Stowarzyszenia Księgowych Polskich. Jest autorem publikacji o aspektach prawnych i finansowych w turystyce, jest społecznym doradcą ekonomiczno-finansowym Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie”, prelegentem w dziedzinie problematyki finansowej stowarzyszeń.


Krzysztof Tęcza od 10 lat wydaje miesięcznik internetowy „Informator Krajoznawczy”, będący oficjalnym pismem Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze. Dzięki jego pracy społecznej powstał zbiór dokumentów o działaniach podejmowanych w dziedzinie turystyki, historii, ochrony przyrody i zabytków oraz zbiór dokumentów życia codziennego z terenu Dolnego Śląska i innych sąsiednich obszarów przygranicznych. Laureat organizuje i prowadzi seminaria oraz sympozja poświęcone historii i życiu społecznemu na terenie Dolnego Śląska. To spotkania z wybitnymi regionalistami, którzy przekazują swoją wiedzę zarówno osobom dojrzałym, młodzieży, jak i turystom czy przewodnikom turystycznym. Pan Krzysztof od 39 lat organizuje i prowadzi wycieczki piesze, górskie i krajoznawcze, prowadzi działania promocyjne mające na celu ukazanie Dolnego Śląska jako atrakcyjnego, godnego odwiedzenia regionu. Redaguje i upublicznia materiały opisujące historię, zabytki, obiekty przyrodnicze, wydarzenia czy propozycje na wypoczynek i poznawanie atrakcji Dolnego Śląska.


Wiktor Gumprecht
jest przewodnikiem sudeckim, działaczem społecznym, krajoznawcą. Od 2009 r. kieruje i organizuje wycieczki „Rajd na raty”, bezpłatne, niedzielne wypraw, w których udział mogą wziąć wszyscy chętni z Dolnego Śląska. Wycieczki są organizowane od ostatniego weekendu lutego do pierwszego weekendu grudniowego, czyli w co roku jest ich ok. 40. Przez 21 lat Wiktor Gumprecht prowadził społecznie ponad 600 całodziennych wycieczek po terenie Dolnego Śląska i po terenach przygranicznych naszych sąsiadów. W tych wycieczkach wzięło udział ponad 2 200 uczestników, którzy mogli zwiedzać najatrakcyjniejsze miejsca Dolnego Śląska, zabytki i obiekty przyrodnicze oraz uzyskać fachowe i kompetentne objaśnienia. Wycieczki oprócz walorów rekreacyjnych i turystycznych mają walor krajoznawczy, integracyjny i zdrowotny.


Maria Marcinkowska jest pracownikiem, członkiem i działaczem PTTK od 1974 r. Swoje zdolności i umiejętności zawodowe chętnie wykorzystuje w pracy społecznej, pełniąc funkcję szefowej sekretariatów wielu różnorodnych przedsięwzięć turystycznych i rekreacyjnych, od samego początku pracy w PTTK. Prowadziła, i nadal prowadzi, społecznie sekretariaty przy imprezach i przedsięwzięciach non-profit, takich jak: Sekretarz Klubu Kajakowego Bulaj, sekretarz corocznego cyklu niedzielnych, bezpłatnych wycieczek górskich, współorganizatorka imprezy i kierownikiem sekretariatu trzydziestu sześciu edycji „Rodzinna Eskapada w Góry”, kierownik sekretariatu Ogólnopolskich Rajdów Narciarskich „Karkonosze”, kierownik obchodów 40-, 50- i 60-lecia powstania Oddziału PTT-PTTK, kierownik biura obchodów jubileuszy Koła Przewodnickiego, kierownik biura organizacyjnego Międzynarodowych Spływów Kajakowych na Bobrze. Od 45 lat udziela telefonicznych informacji turystycznych.


Andrzej Mateusiak jest pracownikiem i działaczem PTTK od 1980 r., regionalistą, krajoznawcą i publicystą oraz społecznym wiceprezesem Zarządu Oddziału PTTK, był prezesem zarządu Klubu Kajakowego PTTK „Bugaj”. Był organizatorem i komandorem Międzynarodowych Spływów Kajakowych na Bobrze i obozów kajakowych dla młodzieży. Był również kierownikiem kursów przewodnickich. Jest wiceprzewodniczącym Porozumienia Oddziałów Województwa Dolnośląskiego, jest Członkiem Rady Nadzorczej Spółki z o.o. Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK. Jest autorem i współautorem oraz redaktorem wielu publikacji i wydawnictw. Autorem wielu artykułów prasowych o tematyce turystycznej, regionalnej, krajoznawczej, kajakowej i przewodnickiej. Andrzej Mateusiak jest przewodniczącym Polskiej Grupy Roboczej „Turystyka Rowerowa” w Euroregionie Nysa i współinicjatorem utworzenia i oznakowania sieci szlaków rowerowych w polskiej części tego euroregionu. Jest inicjatorem remontów prowadzonych na zamku Chojnik, społecznym znakarzem i opiekunem szlaków górskich na obszarze Kotliny Jeleniogórskiej. Współorganizował Ogólnopolskie Rajdy Narciarskie „Karkonosze”, organizował Rodzinną Eskapadę w Góry oraz jubileusze Koła Przewodnickiego i Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie”.