rozmiar czcionki: A | A | A

XXXII sesja Sejmiku Województwa - Strategia Województwa przyjęta

28.02.2013 00:00

Podczas XXXII sesji Sejmiku, Radni Województwa większością głosów przyjęli projekt Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku 2020. Ten strategiczny dokument precyzuje cele i kierunki rozwoju naszego regionu na najbliższe osiem lat. Na sesję przybyła wicewojewoda Ewa Mańkowska i euro poseł Ryszard Legutko.

Przewodniczący Jerzy Pokój prowadzi obrady sejmiku

Przyjęta Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 (SRWD) to jeden z najważniejszych dokumentów Samorządu Dolnego Śląska. Projekt Strategii zaprezentowano w październiku 2012 r. podczas gali, w której wziął udział Prezydent RP Bronisław Komorowski, Radni Województwa, Zarząd Województwa oraz przedstawiciele samorządów lokalnych. Następnie zgodnie z przepisami odbyły się konsultacje społeczne nad tym dokumentem, które trwały ponad dwa miesiące. Jerzy Tutaj Radny Województwa i Członek Zarządu Województwa, odpowiedzialny za projekt, uczestniczył w około 60 spotkaniach we wszystkich powiatach na terenie województwa. Odbyły się cztery większe konferencje w największych miastach regionu: we Wrocławiu, Legnicy, Jeleniej Górze i Wałbrzychu oraz 2 spotkania transgraniczne w Zgorzelcu i Kudowie Zdrój. Łącznie w konsultacjach wzięło udział około 2,5 tysiąca osób. Wszelkie uwagi do projektu Strategii można było zgłaszać poprzez specjalnie stworzony formularz on-line, na adres e-mail oraz przez tradycyjną pocztę. Łącznie zostało zgłoszonych 2 095 uwag.  Zakres zgłaszanych uwag i postulatów w dużej mierze koncentrował się na kwestiach infrastrukturalnych, chociaż nie brakowało też kwestii nazewnictwa i wyznaczania obszarów interwencji w projekcie SRWD. Wzbogacony o uwagi, zgłoszone podczas konsultacji, dokument Strategii w styczniu 2013 r. został zatwierdzony przez Zarząd Województwa, a następnie przedstawiony Radnym Województwa, którzy mieli prawo do zgłaszania wniosków z poprawkami.  Radni na komisjach stałych zaopiniowali SRWD. W czasie XXXII sesji odbyło się głosowanie nad poszczególnymi wnioskami zgłoszonymi przez Radnych i Kluby, oraz nad autopoprawkami Zarządu Województwa. Wszystkie pozytywnie przegłosowane wnioski i autopoprawki zostaną wpisane do Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego.

 

Jednym z najważniejszych założeń Strategii, jest powstanie do 2020 roku tzw. Autostrady Nowej Gospodarki – czyli obszaru skupionego wokół istniejących i planowanych dróg. Obszar ten stanie się miejscem dynamicznego rozwoju przemysłu opartego na najnowocześniejszych technologiach. Drugim biegunem wzrostu znaczenia regionu mają być tereny o wybitnych wartościach przyrodniczych i kulturowych, w tym głównie Przedgórze Sudeckie i Sudety oraz Dolina Baryczy, gdzie nowoczesna gospodarka opierać się będzie na wykorzystaniu tych unikalnych zasobów.

 

***

Drugim punktem obrad XXXII sesji było uchwalenie przez Radnych stanowiska w sprawie niekorzystnego dla Dolnego Śląska podziału środków unijnych na lata 2014-2020. Radni sprzeciwili się niesprawiedliwemu potraktowaniu naszego województwa przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
O planowanym podziale pieniędzy z funduszy europejskich marszałkowie województw dowiedzieli się podczas konwentu w Białowieży (19.02.2013r.). Wiceminister rozwoju regionalnego Paweł Orłowski przedstawił wówczas wstępny zarys propozycji podziału środków między regiony. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaproponowało dla Dolnego Śląska kwotę 1,636 mln Euro. To tylko o 60 mln Euro więcej niż nasze województwo miało do dyspozycji między 2007 a 2013 rokiem.

 

Wicewojewoda Ewa Mańkowska
Radni Województwa Tymoteusz Myrda i Marek Laryś
Radni Województwa Dolnośląskiego
Radni Województwa Dolnośląskiego z Klubu PO
Radny Andrzej Jaroch
Z lewej radny Tadeusz Lewandowski
Radny Patryk Wild
Radna Elżbieta Gaszyńska i Leszek Dąbrowski
Marszałek Województwa Rafał Jurkowlaniec
Radny Marek Dyduch
Wiceprzewodnicząca sejmiku Grażyna Malczuk, wyżej radna Grażyna cal i Michał Huzarski