rozmiar czcionki: A | A | A

XXXV i XXXVI sesja Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

30.04.2013 08:29

26 kwietnia odbyły się XXXV i XXXVI sesje Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Najważniejszym tematem obrad było wdrażanie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami na Dolnym Śląsku.

Głównym tematem pierwszej sesji była prezentacja na temat stanu wdrażania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami na Dolnym Śląsku (cała prezentacja dostępna jest tutaj). Marszałek podkreślał, że system gospodarowania odpadami jest wynikiem m.in. nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nakłada na gminy obowiązek zapewnienia czystości i porządku na swoim terenie oraz utworzenia warunków niezbędnych do ich utrzymania. Kształt i zasięg regionów gospodarki odpadami, na które województwo zostało podzielone,  był konsultowany w styczniu 2012 r. z przedstawicielami samorządów oraz podmiotami zajmującymi się gospodarką odpadami komunalnymi.


Marszałek Jurkowlaniec przypomniał, że Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 został uchwalony przez Sejmik Województwa 27 czerwca 2012 r. niemal jednogłośnie (przy 4 głosach wstrzymujących). Plan uzyskał także jednoznacznie pozytywną opinię Komisji Ochrony Środowiska.

Wśród zaproszonych gości, którzy zabrali głos na sesji byli przede wszystkim: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska Stanisław Gawłowski, Wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa poseł Ewa Wolak, Wojewoda Dolnośląski Aleksander Marek Skorupa oraz Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Waldemar Kulaszka.


XXXVI Sesja Sejmiku Województwa Dolnośląskiego zakończyła się niepodjęciem  „Uchwały w sprawie stanowiska Sejmiku w sprawie aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami”. W głosowaniu nad projektem uchwały padł remis – 12 radnych głosowało „za” projektem, i 12 głosowało „przeciw” projektowi.