rozmiar czcionki: A | A | A

XXXIX Sesja Sejmiku Województwa

18.07.2013 00:00

Czwartkowa sesja Sejmiku Województwa Dolnośląskiego to już XXXIX spotkanie radnych województwa tej kadencji. Posiedzenie otworzyły informacje i komunikaty Przewodniczącego Sejmiku Jerzego Pokoja i Marszałka Województwa Rafała Jurkowlańca.

Gośćmi na sesji byli przedstawiciele Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Wystąpił prezes Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Piotr Dąbrowski. Mówił o jednym z elementów realizowanego przez WSON projektu pn. „Pogranicze Równych Szans”, sfinansowanego z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarządowych i Polsko-Szwajcarskich Regionalnych Projektów Partnerskich Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Projekt dotyczy m.in. zwiększenia aktywności obywatelskiej osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia, a jednym z działań, zaplanowanych w projekcie jest prezentacja problematyki osób niepełnosprawnych na sesjach samorządów gminnych i wojewódzkich na terenie Dolnego Śląska i Województwa Lubelskiego. Wystąpiła również pani Alicja Szatkowska, wiceprezes Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, a także prezes Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Rodzin Osób Niepełnosprawnych. Przedstawiła prezentację dotyczącą barier architektonicznych, z którymi na co dzień muszą się mierzyć osoby niepełnosprawne. Na końcu zaapelowała do Samorządu Województwa o zwrócenie większej uwagi przy dzieleniu środków na inwestycje w ramach programów europejskich, na fakt ich dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. Prezentacja o absurdach dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych była poruszająca i zaskakująca. Prezentację zdjęć przygotowała młodzież ze Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Miliczu. Zdjęcia pokazały wręcz niepełnosprawność umysłową osób sprawnych fizycznie (np. w wykonywaniu podjazdów dla osób niepełnosprawnych).Wśród najważniejszych uchwał podjętych przez radnych znalazła się m.in. ta, dotycząca wpisania na listę regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych - instalacji w Ścinawce Dolnej (Gmina Radków). W Ścinawce Dolnej znajduje się zarówno kompostownia jak i instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Wcześniej obiekty były wpisane do WPGO 2012 jako instalacje planowane. W lipcu firma PRO NATURA przedłożyła dokumenty o zakończeniu budowy RIPOK-ów, a pracownicy Wydziału Środowiska przeprowadzili oględziny instalacji. Okazało się, że nie ma przeciwwskazań, aby wpisać je na listę funkcjonujących RIPOK-ów. Uchwałą Sejmiku Województwa Radni formalnie zatwierdzili taką decyzję w trakcie dzisiejszego głosowania.

 

Kilkanaście gmin otrzymało też dotacje z budżetu województwa w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej. Gminy Jelenia Góra i Świebodzice otrzymały wsparcie na sporządzenie dokumentacji technicznej dotyczącej lotnisk znajdujących się na ich terenie. Pozwoli im to na ubieganie się o środki w ramach nowego RPO na lata 2014-2020. Inne projekty, które otrzymały dofinansowanie to m.in. modernizacja i budowa przedszkoli, remont szkoły, przebudowy ulic,  rewitalizacja terenów rekreacyjnych w Jedlinie-Zdroju i infrastruktury uzdrowiskowo-turystycznej w Szczawnie Zdroju. Łącznie, na wsparcie w ramach DFPR województwo przeznaczyło dzięki tej uchwale ponad 2 mln 697 tys. zł.

 

Radni Województwa nie uwzględnili też wezwania Gminy Lubin do zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich Obwodnicy Południowej Miasta Lubin. W uzasadnieniu do uchwały czytamy, że nie ma interesu prawnego lub uprawnienia, aby wpisywać na listę dróg wojewódzkich tej obwodnicy. Poprzez nadanie innej kategorii drodze, gmina chce zwrotu pieniędzy wydanych na budowę trasy. Obwodnica, ze względu na swój lokalny charakter (nie stanowi połączenia między miastami) nie może być zaliczona do kategorii dróg wojewódzkich.

 

Oprócz tego, dzięki rezygnacji kilku parafii i fundacji z dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, w budżecie województwa pojawiła się niewykorzystana kwota 260 tys. zł. Dzięki dzisiejszemu głosowaniu radnych środki te trafią do pięciu parafii w regionie (w Miłkowie, Bolesławcu, Krzeszowie, Sulistrowicach i Jedlinie Zdroju) oraz do Uniwersytetu Wrocławskiego. Pieniądze zostaną przeznaczone na remonty elewacji, dachu, zabezpieczenie reliktów dawnego zamku pod posadzką, wykonanie dokumentacji konserwatorskiej i renowację tynków w kościołach. O 50 tys. zwiększono też dotację na remont Wieży Matematycznej gmachu głównego Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Radni Województwa przyznali kolejne Odznaki Honorowe Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego.

 

Obradom Radnych Województwa przysłuchiwała się również Ewa Mańkowska Wicewojewoda Dolnego Śląska.