rozmiar czcionki: A | A | A

XXXIV sesja Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

22.04.2013 15:19

Zakończyły się obrady kolejnej w tym roku sesji Sejmiku. Radni Województwa zatwierdzili regulaminy dwóch programów stypendialnych na rok 2013/2014: dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz dla uczniów niepełnosprawnych. Regulaminy przyznawania stypendiów będą zamieszczone na stronach Urzędu Marszałkowskiego.

Przyjęto także „Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa  Dolnośląskiego na lata 2013-2015”. Ponad 10 milionów złotych zostanie przekazane w tym roku z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie inwestycji sportowych. 6,5 miliona przeznaczone zostało na realizację zadań wynikających z wcześniej podpisanych umów, kolejne 3,5 miliona to środki na budowę 10 nowych obiektów sportowych, m.in. w gminach Domaniów, Malczyce, Radwanice, Lubawka. Zmodernizowana zostanie także kryta pływalnia w Zespole Szkół Nr 4 w Wałbrzychu.


Nadane zostały nowe statuty ośmiu samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej.

Przyznane zostały także złote i srebrne Odznaki Honorowe Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego.