rozmiar czcionki: A | A | A

XXVIIIsesja Sejmiku

25.02.2021 15:15

25 lutego 2021 r. odbyła się XXVIII Sesja Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Minutą ciszy i modlitwą uczczono pamięć niedościgłego Ryszarda Szurkowskiego – Mistrza Świata w kolarstwie, utytułowanego trenera i wybitnego Dolnoślązaka.


Radni zapoznali się ze sprawozdaniami Zarządu z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz z realizacji Programu opieki nad zabytkami za lata 2016-2020.

Radni przyjęli uchwały dotyczące powierzenia jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych pn. „Utrzymanie dróg wojewódzkich”, co pozwoli na przekazanie samorządom kolejnych środków finansowych na ważne dla mieszkańców inwestycje.

Wyrażono zgodę na dokonanie darowizn nieruchomości gruntowych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, na których terenie się znajdują, czyli na rzecz Gminy Mysłakowice, Gminy Miejskiej Nowa Ruda oraz Powiatu Wałbrzyskiego. Radni podjęli także uchwały dotyczące zmian w budżecie województwa dolnośląskiego na rok 2021.


Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął rezolucję w sprawie ustanowienia roku 2021 „Rokiem Kompozytora Ignazego Reimanna”, doceniając dorobek kulturalny Regionu i dążąc do jego dalszego rozwoju. Radni zdecydowali także o uhonorowaniu 6 wybitnych Dolnoślązaków Odznakami Honorowymi Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego (przyznano 3 srebrne i 3 złote odznaczenia), okazując podziw i szacunek dla ich dokonań. Sesja zakończyła się przyjęciem rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2021.