rozmiar czcionki: A | A | A

XXVII sesja Sejmiku

26.01.2021 12:48

Radni Województwa obradowali po raz pierwszy w tym roku, część Radnych uczestniczyła w rybie on-line. Przewodniczący Komisji przedstawili roczne plany pracy, które wcześniej uchwalono na posiedzeniach komisji stałych sejmiku.

Przegłosowano uchwały dotyczące dróg wojewódzkich, zmian w budżecie województwa oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowe Województwa Dolnośląskiego.Większością głosów przyjęty został „Apel w sprawie konieczności zmiany zaproponowanego budżetu unijnego dla Dolnego Śląska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027.” Dyskusję wywołała propozycja w  budżecie unijnym dla Dolnego Śląska. W Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2021-2027 przewidziano ok. 4 mld zł (czyli 870 mln euro), a w RPO dla Dolnego Śląska na lata 2014-2020 mieliśmy do dyspozycji kwotę 10 mld zł (czyli ok. 2,2 mld euro). Oznacza to, że w nowym rozdaniu środków z Unii Europejskiej na lata 2021-2027 Dolny Śląsk może otrzymać 6 mld zł mniej, tym samym samorząd województwa będzie miał mniej pieniędzy na inwestycje w regionie. Apel został skierowany do Rady Ministrów RP.