rozmiar czcionki: A | A | A

XXIII sesja Sejmiku

29.10.2020 17:37

Obrady XXIII sesji odbyły się w sali sesyjnej, jednak większość radnych obecna była w trybie zdalnym przez komunikator skype. Radni Województwa przyjęli apel i stanowisko Sejmiku. Uchwalili zmiany w WPF-ie i budżecie województwa na rok 2020.

Większością głosów Radnych  Województwa Sejmik przyjął apel dotyczący  wsparcia rodzin dotkniętych problemem niepełnosprawności dzieci w okresie prenatalnym i dalszym okresie wychowawczym  oraz stanowisko Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego aborcji.Apel Sejmiku Województwa Dolnośląskiego dotyczący wsparcia rodzin dotkniętych problemem niepełnosprawności dzieci w okresie prenatalnym i dalszym okresie wychowawczym
 
Wsłuchując się w głos społeczeństwa Dolnego Śląska, Sejmik Województwa Dolnośląskiego wyraża pełną gotowość do wspierania środowiska rodzin dotkniętych problemem niepełnosprawności dzieci zarówno w okresie prenatalnym jak i późniejszym wychowawczym.
Sejmik i Zarząd Województwa Dolnośląskiego podejmą starania o zwiększenie środków w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2021 o nie mniej niż 2 mln złotych oraz uruchomienie środków pochodzących z Unii Europejskiej tak, aby Samorząd Województwa podjął działania mające na celu opiekę nad matkami i rodzinami, których dzieci czy to w okresie ciąży, czy po urodzeniu są dotknięte problemem trwałej niepełnosprawności swoich dzieci i wymagają wczesnej i stałej rehabilitacji.
Środki skierowano by przede wszystkich na uruchomienie i prowadzenie:
Ośrodków Czasowego Pobytu, które świadczyłyby wsparcie:

*      w zakresie psychologicznym, medycznym i społecznym dla matek oczekujących na narodziny dzieci z niepełnosprawnościami,
*      usługi pobytu i opieki poporodowej nad matkami i ich rodzinami po urodzeniu dzieci z niepełnosprawnościami,
*       usługi przerwy wytchnieniowej dla rodziców lub opiekunów dzieci jako formy wsparcia w odciążeniu ich od codziennych obowiązków, związanych z opieką nad dziećmi lub podopiecznymi z niepełnosprawnościami,
*       monitoringu sytuacji rodzin dotkniętych problemem w sytuacji przebywania poza ośrodkiem z możliwością skierowania do usługi stacjonarnej lub świadczenia usług wsparcia asystenckiego, asystenta rodziny, usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych w środowisku zamieszkania rodziny,
*      prowadzenia rehabilitacji i wsparcia psychologiczno-środowiskowego w każdym z modułów usług, skierowanych do rodziców, opiekunów i dzieci.


Ośrodki powstawałyby poprzez zlecenie w ramach konkursu 2 letniego dla Organizacji Pożytku Publicznego lub/i w formie zlecenia przetargu na prowadzenie takiego ośrodka.
Uważamy i apelujemy o to, aby w Województwie Dolnośląskim powstały dwa takie ośrodki, które objęłyby działaniami poszczególne subregiony, dając możliwości równego dostępu Dolnoślązakom do usług. Zarówno konkurs jak i/lub przetarg dotyczyłby okresu min. 2 letniego realizacji a środki na ten cel powinny być zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego tak, aby w perspektywie długoterminowej zapewnione miały zapewnione finansowanie. Dzięki temu SWD zabezpieczyłby usługami prawa ochrony życia nienarodzonych dzieci ze stwierdzonymi niepełnosprawnościami w okresie prenatalnym i późniejszym i zapewnił kompleksowe wsparcie matkom, rodzicom, opiekunom – rodzinom borykającym się z codziennym trudem opieki w okresie wychowawczym i w okresie prenatalnym.                      


Stanowisko Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego aborcji

Sejmik Województwa Dolnośląskiego wyraża niepokój wobec skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. W jego efekcie w całym kraju wybuchła fala protestów i społecznego oburzenia. Sytuacja jest tym bardziej niepokojąca, że to właśnie w niebezpiecznym czasie pandemii tysiące Polek i Polaków wyszło na ulice w celu zamanifestowania swoich poglądów.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego narusza tzw. kompromis aborcyjny z 1993 roku, pozbawiając Kobiety dotychczasowych praw i podmiotowości, które to wartości są fundamentem umowy społecznej gwarantowanej Konstytucją.
Wobec powyższego, Sejmik Województwa Dolnośląskiego solidaryzując się z Kobietami, które postanowiły zamanifestować swoje prawo do wyboru i decydowania o własnej przyszłości podejmuje niniejsze stanowisko, uznając tym samym, że w demokratycznym państwie każdy z nas jest uprawniony do protestowania w obronie utrwalonych praw i wyznawanych wartości, gdy ma poczucie, że są one zagrożone.
Sejmik Województwa Dolnośląskiego apeluje jednocześnie o manifestowanie swoich przekonań przez wszystkich uczestników toczącej się debaty, w formie i treści odnoszącej się z szacunkiem do wartości historycznych i kulturowych, w tym tradycji debaty i tolerancji, które stanowią spuściznę wielu pokoleń Polaków.