rozmiar czcionki: A | A | A

XXII sesja Sejmiku

25.09.2020 11:11

Obrady XXII sesji odbyły się częściowo w trybie zdalnym. Radni Województwa przyjęli stanowisko w 40. rocznicę powstania NSZZ Solidarność, przegłosowali przyznanie tytułów Honorowym Obywatelom Dolnego Śląska, Kulturalne Nagrody Sejmiku SILESIA oraz Odznaki Honorowe Zasłużonym dla Województwa.

16 października 2020 r. po raz 11 będziemy obchodzili Święto Województwa Dolnośląskiego. Co roku, podczas uroczystej sesji Sejmiku z tej okazji, wręczane są najważniejsze tytułu i nagrody przyznawane głosami Radnych Województwa. Na XXII sesji Sejmiku, w dniu 24 września 2020 r., przyznano tytuły Honorowych Obywateli Dolnego Śląska CIVI HONORARIO dla Księdza Biskupa Ignacego Deca i dla noblistki Olgi Tokarczuk. Nagrody Kulturalne SILESIA otrzymają: Christopher Nowicki, Jan Bortkiewicz, Chór młodzieżowy Cantabile, Zespół Tańca Narodowego i Estradowego „Krąg”.Ksiądz Biskup Ignacy Dec polski duchowny rzymskokatolicki i profesor nauk teologicznych. W latach 1988-1995 pełnił funkcję rektora Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, a w latach 1992-2004 rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Od 2004 do 2020 roku był biskupem diecezjalnym świdnickim, gdzie obecnie jest biskupem seniorem.
Do szczególnych osiągnięć Biskupa Deca należy niewątpliwie działalność na rzecz pojednania polsko-niemieckiego. Podczas jego kadencji rektorskich Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu nadał 10 doktoratów honoris causa, a wśród nich znalazł się  były kanclerz Niemiec Helmut Kohl oraz kard. Joseph Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI.
Myśl z orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 roku, o pojednaniu polsko-niemieckim, znalazła swoje przedłużenie w świętowaniu rocznic tego wydarzenia. Podczas tzw. "Mszy Pojednania", która została odprawiona 12 listopada 1989 roku w Ośrodku Spotkań w Krzyżowej k. Świdnicy, z udziałem ówczesnego kanclerza Niemiec Helmuta Kohla i premiera Polski Tadeusza Mazowieckiego, miało miejsce przekazanie sobie znaku pokoju między ówczesnymi szefami rządów Polski i Niemiec.
Biskup Dec przyczynił się także do promocji Wrocławia i Dolnego Śląska. Podczas jego kadencji rektorskiej miały miejsce dwa wielkie wydarzenia: 46. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny we Wrocławiu w 1997 roku oraz Jubileusz Chrześcijaństwa w roku 2000. Papieski Wydział Teologiczny włączył się wówczas w przygotowanie i przeprowadzenie wielu inicjatyw związanych z tymi wydarzeniami.


Olga Tokarczuk
polska pisarka, eseistka, poetka i autorka scenariuszy, jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych Polek na świecie. Od wielu lat mieszka na Dolnym Śląsku - we Wrocławiu i na Ziemi Kłodzkiej. W swojej twórczości, obok wielkich, uniwersalnych i głęboko humanistycznych treści, wielokrotnie nawiązuje do tradycji Dolnego Śląska i losów jego mieszkańców. Jej twórczość pozwala budować mieszkańcom naszego regionu zrozumienie wielokulturowej tradycji Dolnego Śląska, a także rozwijać ciągle powstającą tożsamość regionalną. Sejmik Województwa Dolnośląskiego uhonorował Olgę Tokarczuk w 2014 roku Dolnośląską Nagrodą Kulturalną SILESIA, a w roku 2018 Złotą Odznaką Honorową ,,Zasłużona dla Województwa Dolnośląskiego''. Poza Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury za rok 2018, i Nagrodami „Nike” za powieści „Bieguni” i „Księgi Jakubowe”, autorka była wielokrotnie wyróżniana w kraju i za granicą, otrzymała Paszporty Kulturalne „Polityki”, nagrodę Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek oraz prestiżową The Booker lnternational Prize. Za działalność artystyczną i społeczną otrzymała wiele wyróżnień państwowych i regionalnych, m.in. Srebrny Medal ''Gloria Artis'', odznakę Honorową Powiatu Kłodzkiego. Olga Tokarczuk jest również Honorową Obywatelką Wrocławia, Wałbrzycha i Nowej Rudy.


SILESIA

Christopher Nowicki jest Profesorem Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu i cenionym grafikiem. Urodził się w Toledo w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a od 27 lat mieszka i tworzy we Wrocławiu. Do Polski przyjechał na stałe w roku 1993, a w 1995 został wykładowcą wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie w 2005 roku obronił pracę habilitacyjną na Wydziale Grafiki. Jako profesor wizytujący był zapraszany na uczelnie w Chinach, Japonii, Portugalii i w Stanach Zjednoczonych. W roku 2010 był pomysłodawcą i kuratorem wystawy Współczesnej Grafiki Polskiej w Tianjin w Chinach, która prezentowała prace 97 polskich artystów. Później wystawa była prezentowana w Korei Południowej, Indiach, Portugalii oraz w Polsce. Prof. Nowicki był także kuratorem wielu wystaw Wrocławskiej Szkoły Grafiki miedzy innymi w Chinach, Stanach Zjednoczonych, Grecji, Szkocji i Rumunii. Za swoje zasługi w promowaniu grafiki polskiej na świecie w roku 2015 otrzymał od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej.Jan Bortkiewicz to Polski fotograf i fotografik, absolwent szkół muzycznych we Wrocławiu i Toruniu, absolwent Wyższego Studium Fotografii. Był kierownikiem artystycznym Galerii Ośrodka Kultury i Sztuki – Dolnośląskiego Centrum Fotografii „Domek Romański” we Wrocławiu. Jest autorem 21 publikacji, 3 projektów scenografii, 57 wystaw zbiorowych oraz 52 indywidualnych, kilkudziesięciu plakatów, okładek płyt, katalogów reklamowych, współrealizatorem scenografii filmowych i telewizyjnych, redaktorem książek oraz organizatorem sympozjów. Swoje prace prezentował na wielu wystawach indywidualnych oraz zbiorowych w Polsce i za granicą. Był kuratorem ponad 100 wystaw. Za swoją działalność został wyróżniony wieloma nagrodami i odznaczeniami, między innymi:
- Złotym Krzyżem Zasługi przyznanym przez Prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego
- Odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, przyznaną przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
- Odznaką Honorową Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego przyznaną przez Sejmik Województwa.Chór młodzieżowy Cantabile działa od 1999 roku przy Centrum Kultury w Polkowicach. Tworzą go uczniowie i absolwenci Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera. Nauczycielem muzyki w tej szkole oraz założycielem i dyrygentem chóru jest Joanna Kąca, absolwentka Wydziału Artystycznego na Uniwersytecie Zielonogórskim w klasie dyrygentury i fortepianu. Chór Cantabile był nagradzany wielu festiwalach i konkursach zdobywając najwyższe laury. W repertuarze zespołu znajdują się utwory kompozytorów polskich i zagranicznych, zarówno muzyki dawnej, jak i współczesnej oraz muzyki religijnej. W listopadzie 2018 chór koncertował z brytyjską wokalistką Katy Carr, co zaowocowało wydaniem płyty. W 2019 roku chór obchodził 20-lecie swojej działalności artystycznej.Zespół Tańca Narodowego i Estradowego „Krąg” istnieje już od 45 lat. Promuje folklor polski w kraju i za granicą. W repertuarze ma tańce narodowe, regionalne, estradowe,
a także tańce państw odwiedzanych przez zespół. Wszystkie programy zostały opracowane
i wyreżyserowane przez założycielkę i kierowniczkę artystyczną zespołu – panią Marię Skiślewicz oraz jej syna Wojciecha, choreografa zespołu. Od 1977 roku do dziś zespół reprezentuje Polskę i Dolny Śląsk na festiwalach i konkursach w Czechach, Niemczech, Francji, Anglii, Irlandii, we Włoszech, Portugalii, Rosji, Bułgarii, Grecji, Meksyku
i Wenezueli. Na swoim koncie ma wiele nagród, trzykrotnie zajęli I miejsce na Międzynarodowym Festiwalu „Winter Fiesta” w Polsce, III miejsce w Międzynarodowym Festiwalu „Otwarta Europa” w Moskwie.
W roku 2015 zespół został uhonorowany odznaczeniem „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.