rozmiar czcionki: A | A | A

XX sesja - Sejmik udzielił Zarządowi Województwa votum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu w 2019 roku.

25.06.2020 18:15

Podczas XX sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Radni Województwa udzielili Zarządowi absolutorium za wykonanie budżetu w 2019 roku. W trakcie posiedzenia zaprezentowano i debatowano nad „Raportem o stanie Województwa Dolnośląskiego 2019”.Podczas dzisiejszej sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego większość Radnych przegłosowała powołanie Pawła Wybierały na stanowisko Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego. W Zarządzie Województwa zajmie się m.in. zagadnieniami związanymi z dolnośląską turystyką, sportem oraz zabytkami. Podczas głosowania 22 radnych głosowało za, 12 przeciw, a 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Podczas głosowania Radni Województwa przyjęli sprawozdanie z wykonania zeszłorocznego budżetu i udzielili absolutorium Zarządowi Województwa. W trakcie sesji po raz drugi już odbyła się również debata nad „Raportem o stanie województwa 2019”. Punktem wyjściowym do dyskusji był zaprezentowany przez marszałka Cezarego Przybylskiego raport, dotyczący pracy zarządu w kontekście realizacji programów, strategii, polityk, uchwał sejmiku województwa i budżetu obywatelskiego w ubiegłym roku. To opracowanie przygotowywane jest każdego roku w związku z nowymi zapisami w ustawie o samorządzie województwa.


Dochody na poziomie ponad 1,18 mld złotych i wydatki w wysokości ponad 1,11 mld złotych – to najważniejsze liczby przedstawiające budżet naszego województwa w 2019 roku. Dzięki racjonalnej polityce finansowej w ubiegłym roku udało się osiągnąć blisko 65 mln złotych nadwyżki budżetowej przy pierwotnie planowanej nadwyżce wysokości ok 14 mln złotych. To bardzo istotny wskaźnik, którego wysokość stanowi o możliwości zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego – czyli zaciągania kredytów na realizację inwestycji.

Warty podkreślenia jest fakt, że od kilku lat sukcesywnie zmniejsza się zadłużenie regionu. W 2014 roku dług województwa opiewał na kwotę ponad 776 mln zł, w 2018 roku 610 mln zł., a na koniec 2019r.  wynosił 530 mln zł.

Na podstawie sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku sprawozdania z wykonania budżetu województwa Dolnośląskiego, w oparciu o analizy danych i informacji zawartych w sprawozdaniach z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania oraz szczegółowego sprawozdania opisowego, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w dniu 30 kwietnia 2020 roku wydał opinię pozytywną.


Wśród realizowanych inwestycji znalazły się m.in: dalsza budowa Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, budowa obwodnicy Dzierżoniowa, czy modernizacja dróg wojewódzkich. W 2019 roku Województwo Dolnośląskie przejęło od PKP S.A. następne nieczynne linie kolejowe o łącznej długości blisko stu kilometrów. Kolejowa mapa Dolnego Śląska docelowo zostanie rozszerzona o ponad 20 nowych tras o łącznej długości około 400 km. Przejmowanie i uruchamianie kolejnych tras ma ogromne znaczenie w walce z wykluczeniem komunikacyjnym w różnych częściach województwa, ale ma również pozytywny wpływ na rozwój turystyki w regionie. W ubiegłym roku, niespełna rok od przejęcia przez samorząd województwa, została wyremontowana linia kolejowa między Bielawą a Dzierżoniowem i obecnie służy podróżnym. Koszty rewitalizacji linii wynosiły niemal 15 milionów złotych. W 2019 roku Koleje Dolnośląskie przewiozły niemal 14,1 mln pasażerów, co stanowiło wzrost liczby podróżnych o ponad 2,4 mln pasażerów w odniesieniu do roku wcześniejszego.

Wydatki na transport stanowiły ponad 46% budżetu, na drugim miejscu znalazła się kultura – 8,9%, dalej edukacja i nauka – 8,9%, wsparcie rozwoju regionalnego – 7,7%, a na ochronę zdrowia przeznaczono 6,8% wydatków budżetowych.

Na kulturę w zeszłym roku przeznaczono niemal 100 mln zł. Środki te pozwoliły nie tylko na bieżące utrzymanie 17 instytucji kultury w całym regionie, ale również na współudział w realizacji programów operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Blisko 100 mln zł wyniosły również wydatki na edukację i naukę, ponad 85 mln zł na rozwój regionalny, a na ochronę zdrowia przeznaczono około 76 mln zł.


Paweł Wybierała urodził się 14 kwietnia 1974 we Wrocławiu, na co dzień mieszka w Miliczu. Doświadczony samorządowiec, absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku filozofia, a także studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w turystyce i hotelarstwie oraz zarządzania i marketingu. W dotychczasowej pracy zawodowej dał się poznać jako dobry organizator i sprawny manager.


W pierwszych latach pracy zawodowej związany z lokalnym tygodnikiem jako dziennikarz. W latach  kolejnych kierował Gminnym Zespołem Kultury i Bibliotek w Krośnicach oraz Schroniskiem Młodzieżowym w Krośnicach.


Od roku 2010 przez 4 lata burmistrz Milicza, a następnie kierownik Wydziału Promocji i rzecznik prasowy Starosty Lubińskiego. W latach 2014 – 2018 radny powiatu Milickiego, a po ostatnich wyborach samorządowych radny Rady Miejskiej w Miliczu. Od dwóch lat dyrektor Biura Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna” oraz członek zarządu „Stawów Milickich”.


Żonaty, tata Antoniego i Róży. Miłośnik historii, turystyki i sportu, który przez wiele lat uprawiał wyczynowo (zapasy w milickiej sekcji WKS Śląsk oraz brydż sportowy). W 2007 roku wyróżniony przez Dolnośląską Federację Sportu „Zasłużony dla sportu na Dolnym Śląsku”, a w 2014 roku odznaczony Złotą Gwiazdą Polskiego Związku Zapaśniczego.