rozmiar czcionki: A | A | A

XLIV nadzwyczajna sesja Sejmiku

01.03.2022 15:16

Na XLIV nadzwyczajnej sesji Sejmik Województwa Dolnośląskiego jednogłośnie opowiedział się za rozwiązaniem porozumienia o współpracy z Obwodem Leningradzkim w Rosji. Minutą ciszy uczczono ofiary wojny w Ukrainie.*  Jednomyślnie Radni przyznali 2,5 mln zł z budżetu województwa  na wsparcie dla Ukrainy. Decyzję w tej sprawie jednogłośnie podjęli dzisiaj podczas nadzwyczajnej sesji sejmiku województwa.
*  1,5 mln zł przekazane zostanie na zakup niezbędnego sprzętu medycznego, który zakupi nasza placówka medyczna – Dolmed - w Centrum Zdrowia i który trafi do szpitali na Ukrainie.
*  1 mln zł natomiast zabezpieczamy na zarządzanie kryzysowe i przyszłe działania pomocowe, aby móc skutecznie reagować i nieść pomoc Ukrainie nie tylko teraz, ale i w najbliższej przyszłości.
Dolny Śląsk wspiera Ukrainę!