rozmiar czcionki: A | A | A

XLIII sesja Sejmiku

25.02.2022 12:12

Na XLIII sesji Radni podjęli jednogłośnie Rezolucję w związku z agresją militarną Rosji naruszającą integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy.

Zatwierdzone zostały wysokości dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach na Dolnym Śląsku.

Przewodniczący Sejmiku Andrzej Jaroch i Marszałek Cezary Przybylski wręczyli złotą i srebrną Odznakę Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego.
Złotą Odznakę otrzymał pan Adam Bisek, srebrną pan Tadeusz Kolańczyk.

ZŁOTA ODZNAKA ZASŁUŻONY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO:

Adam Bisek - od 45 lat prowadzi na Dolnym Śląsku działalność gospodarczą: „Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bisek”. Jest wynalazcą, samoukiem, autorem licznych patentów, pasjonatem lotnictwa i aeronautyki. Nowoczesne rozwiązania, opracowane i wdrożone przez pana Adama służą poprawie jakości życia mieszkańców i ochronie środowiska poprzez m.in.: zmniejszenie hałasu, wykorzystanie surowców wtórnych, redukcję ograniczeń ruchu kołowego i pieszego w trakcie renowacji infrastruktury podziemnej.
Do największych osiągnięć Kandydata należy: zastosowanie w praktyce zakupionych licencji bezwykopowej odbudowy rurociągów, opracowanie i wdrożenie nowoczesnej technologii modernizacji torowisk tramwajowych tzw.”Cichego Ekologicznego Tramwaju”, bardzo aktywne zwalczanie skutków powodzi w 1997 roku poprzez realizację szeregu prac hydrotechnicznych (regulacja rzek, budowa wałów przeciwpowodziowych, murów oporowych, jazów i stopni wodnych), stworzenie w Krępicach nowoczesnej wytwórni mas bitumicznych z własnym laboratorium drogowym.
Pan Adam otrzymał Medal im. Tadeusza Kościuszki, tytuł „Uczciwy przedsiębiorca” oraz wyróżnienie „Ikona Biznesu” (nagrodę za lokalny patriotyzm i kulturę biznesową), zorganizował międzynarodową konferencję „Zielone drogi i redukcja hałasu”. W 2003 roku, z okazji 25. rocznicy lotu Polaka w kosmos, Adam Bisek gościł generała Mirosława Hermaszewskiego i grono kosmonautów z całego świata. Tego dnia nastąpiło uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Domu Kosmonauty, dziś szkolą się tam przyszli piloci oraz kontrolerzy lotów, a cyklicznie odbywają się tam spotkania z kosmonautami i lotnikami. Pan Adam Bisek jest delegatem ONZ do spraw zagospodarowania przestrzeni kosmicznej i aktualnie zajmuje się przygotowywaniem oferty turystyki kosmicznej.


SREBRNA ODZNAKA ZASŁUŻONY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO:


Tadeusz Kolańczyk - jest poetą, debiutującym wierszem w czasopiśmie „Ulotna Przestrzeń” w 2001 r. Otrzymał Specjalną Nagrodę Literacką im. Władysława Reymonta (2002, 2008). Należy do Związku Literatów Polskich i Głogowskiego Stowarzyszenia Literackiego. Wydał zbiory wierszy: „Na Moście Dobrego i Złego” (2001), „Pomiędzy przęsłami” (2007), „Zaproszenie na jagody” (2012). Pan Tadeusz Kolańczyk jest autorem trzech książek literackich. Od 2012 r. jest aktywnym członkiem Oddziału Związku Literatów Polskich w Zielonej Górze. Od 1999 r. jest także członkiem Głogowskiego Stowarzyszenia Literackiego, poprzez które propaguje i upowszechnia poezję i kulturę literacką w Głogowie, gdzie co roku odbywa się znane w regionie Konfrontacje Literackie. Jest znanym i cenionym poetą.