rozmiar czcionki: A | A | A

XLII sesja Sejmiku

28.01.2022 08:08

Podczas XLII Sesji Sejmik przyjął „Dolnośląski Ład” – program komplementarny do „Polskiego Ładu”, zawierający najważniejsze strategiczne inwestycje, które będą realizowane w naszym regionie. Radni przegłosowali uchwałę o przyznawaniu stypendiów artystycznych.

„Dolnośląski Ład” opisuje wieloletnie zadania, takie jak:

- Budowa drogi ekspresowej S8 Wrocław-Kłodzko-Boboszów i S5 Wrocław-Świdnica-Bolków (z łącznikiem do Wałbrzycha).
- Rozbudowa autostrady A4.
- Odbudowa dolnośląskich linii kolejowych wraz z utworzeniem kolei aglomeracyjnej na obszarze metropolii wrocławskiej i Zagłębie Miedziowego.
- Realizacja Cyklostrady Dolnośląskiej.
- Walka ze smogiem i realizacja niektórych założeń Zielonego Ładu.
- Rewitalizacja terenów i obiektów zabytkowych.
- Utworzenie strefy inwestycyjnej w Ząbkowicach Śląskich.
- Budowa elektrowni szczytowo-pompowej w Młotach w powiecie kłodzkim.

Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury przyznawane będą w I i II stopniu. Wysokość stypendium I stopnia w wysokości 10 000 zł, a II stopnia w wysokości 5 000 zł . Stypendia mają charakter indywidualny, przyznawane są osobom fizycznym, są wypłacane jednorazowo i mogą być przyznane tej samej osobie nie częściej niż raz na 3 lata.

Komisje stałe Sejmiku przedstawiły plany pracy na 2022 rok.

Krzysztof Maj, nowy Członek Zarządu odpowiadający za kulturę, działając m.in. na rzecz rozwoju czytelnictwa w regionie, zaprosił wszystkich Dolnoślązaków do bezpłatnego korzystania z dostępu do książek elektronicznych oferowanego przez biblioteki publiczne na Dolnym Śląsku.

Radni przyznali Odznaki Honorowe Złote Zasłużony dla Dolnego Śląska znanym wrocławskim architektom Dorocie Jarodzkiej-Śródce i Kazimierzowi Śródce oraz Srebrną Odznakę Honorową Wiolecie Michalczyk, która zajmuje się utrwalaniem kultury przesiedleńców na Ziemi Złotoryjskiej.