rozmiar czcionki: A | A | A

XL sesja Sejmiku

26.11.2021 12:37

25 listopada 2021 r. odbyła się XL sesja Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Radni przyjęli m.in. stanowisko dotyczące 40. rocznicy wprowadzenia Stanu Wojennego, upamiętniając chwilą ciszy i zadumy ofiary zbrodniczego reżimu komunistycznego. Sejmik ustanowił rok 2022 rokiem ratownictwa górskiego w Sudetach w związku z 70. rocznicą powstania ratownictwa górskiego oraz wyraził zgodę na połączenie Muzeum Narodowego we Wrocławiu oraz państwowej instytucji kultury – Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Reprezentanci Sejmiku wybrali także nowego członka Zarządu Województwa, który będzie odpowiedzialny za kulturę – Pana Krzysztofa Maja.


Przewodniczący Andrzej Jaroch wraz z Marszałkiem Cezarym Przybylskim wręczyli Odznaki Honorowe Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego Pani Ludmile Domagale, Pani Danucie Gołdon-Legler i Panu Krzysztofowi Jeleniowi.Ludmiła Domagała była pierwszą Przewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, aktywnie współtworzyła samorząd zawodowy, tworzyła legislację oraz działała na rzecz podniesienia prestiżu tych ważnych społecznie zawodów. Następnie pracowała jako główny specjalista w Urzędzie Marszałkowskim w Wydziale Zdrowia i Wydziale Polityki Zdrowotnej, gdzie m.in. brała udział w rozpoczęciu programu stypendialnego dla najlepszych studentów pielęgniarstwa i położnictwa.Danuta Gołdon-Legler jest reżyserem, aktorką, wokalistką i filozofem. Od wielu lat prowadzi prywatny teatr William-Es popularyzujący polską kulturę, który wystawia  przestawienia nie tylko   Polsce, ale i za granicą, m.in. w Niemczech, Czechach, Austrii, Grecji, a nawet w odległym Izraelu. Pani Danuta prowadzi warsztaty teatralne, Ogrody Teatralne i wieczory poezji. Wiele z reżyserowanych przez nią sztuk jest poświęconych tematyce patriotycznej, upamiętnieniu najważniejszych dla Polaków wydarzeń, a prowadzone przez nią inicjatywy artystyczne kształtują postawy patriotyczne i społeczne.Krzysztof Jeleń  jest poetą i redaktorem literackim, animatorem kultury oraz tłumaczem języka francuskiego. Wydał kilka zbiorów wierszy, z których najważniejsze to „Pozostań sobą” (1995), „Wykupić świat od rozpaczy” (2000), „Życie ważniejsze niż słowa” (2014). Pan Krzysztof jest autorem ośmiu książek literackich i redaktorem almanachu poetyckiego autorów głogowskich. Od wielu lat pełni funkcję przewodniczącego Głogowskiego Stowarzyszenia Literackiego, propagując i upowszechniając literaturę w regionie.