rozmiar czcionki: A | A | A

XL sesja Sejmiku Województwa

27.09.2013 00:00

26 września odbyła się XL sesja Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Sesję otworzyły informacje i komunikaty Przewodniczącego Sejmiku Województwa Jerzego Pokoja i Marszałka Województwa Rafała Jurkowlańca.

Przewodniczący powitał gości zPolski i z Niemiec: Panią Władysławę Wojcieszek i Janinę Kochanek ze Stowarzyszenia Francuzów i Repatriantów z Francji na Dolnym Śląsku, Pana Manfreda Richtera z Hildeschajmu i Pana Hartmuta Piszela, którzy reprezentują dużą grupę osób urodzonych w okolicach Wałbrzycha.

 

Odbywające się od lat spotkania grupy Niemców urodzonych na ziemi wałbrzyskiej i Polaków, którzy przyjechali z Francji do Wałbrzycha po 1945 roku, są wyrazem więzi powstałych w tamtych czasach i trwających do dziś. 

 

„Takie spotkania przypominają Dolnoślązakom o tym, że nasi przodkowie przyjechali na Dolny Śląsk z różnych stron świata. Uczyli się wspólnie żyć, budować nową rzeczywistość. Znamy to z ich opowieści. Ale my i kolejne pokolenia urodziliśmy się TU, na Dolnym Śląsku, to jest nasza Ziemia, nasza Mała Ojczyzna. Dolny Śląsk to my, nasze rodziny, dzieci, znajomi, to nasze miasta, miasteczka i wsie, to nasze marzenia i nadzieje. Budujmy wspólnie, w sposób świadomy, regionalną wspólnotę i tożsamość, z dumą akcentując codziennie, że jesteśmy Dolnoślązakami.  A spotkania takie jak dzisiejsze uświadamiają nam, jak ważna jest znajomość historii naszej ziemi i ludzi, którzy żyli tu przed nami i z nami. Nie ma znaczenia narodowość, ani odległość, po latach więzi międzyludzkie we wspólnocie, którą wówczas tworzyli, ożywają i owocują różnymi kontaktami. Dziś możemy się cieszyć współpracą wielu społeczności. Dzięki takim spotkaniom uczymy się, dzielimy się doświadczeniami i sympatią, po prostu wzajemnie sobie pomagamy.” – powiedział Jerzy Pokój.

 


W swoim wystąpieniu Manfred Richter wspominał powojenną i mówił o obecnej współpracy miedzy Niemcami i Polakami.

 

Jedna z najważniejszych uchwał przyjętych przez Radnych Województwa, podczas XL sesji Sejmiku, dotyczyła decyzji o dokapitalizowaniu spółek, w których udziały ma samorząd województwa. Są to m.in. Uzdrowisko Lądek-Długopole oraz Uzdrowisko Szczawno-Jedlina. Pozyskane środki umożliwią spółkom modernizację bazy zabiegowej i noclegowej. Radni zadecydowali również o przekazaniu 2,5 mln zł dla spółki Stawy Milickie. Pieniądze zostaną przeznaczone przede wszystkim na sfinansowanie budowy przetwórni ryb – wędzarni. Dodatkowo na terenie stawów przeprowadzone zostaną inwestycje w infrastrukturę turystyczną. W ten sposób milicka spółka oprócz hodowli, produkcji i sprzedaży ryb wejdzie na rynek z  ofertą rekreacyjną. W roku 2012 Stawy Milickie uzyskały 450 tys. zł  dofinansowania do budowy I etapu przetwórni, tzw. patroszarnia zostanie oddana do użytku w październiku tego roku. Zakończenie prac II etapu i otwarcie kompleksu przetwórni i wędzarni nastąpi w II kwartale 2014 r. Decyzją Radnych 23 mln zł samorząd przekaże dla Wałbrzycha i aglomeracji wałbrzyskiej. Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu dostanie 2,6 mln zł na remont dziedzińca i dróg dojazdowych.
Po wakacyjnej przerwie w sesjach Sejmiku nazbierało się wniosków

Po Odznaki Honorowe Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego. Część tych odznaczeń będzie wręczona na uroczystej sesji z okazji Święta Województwa, które w tym roku obchodzić będziemy w Polanicy Zdroju, w Teatrze Zdrojowym 15 października.

 


Marszałek Rafał Jurkowlaniec poinformował radnych o najważniejszych działaniach, które podjął ostatnio Zarząd Województwa. Marszałek mówił m.in. o otwarciu nowego oddziału ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy, o jesiennej odsłonie kampanii promującej Dolny Śląsk. Widzowie największych polskich stacji telewizyjnych mogą oglądać nową wersję spotów pt. „Dolny Śląsk. Dotknij tajemnicy”. Dodatkowe ujęcia pochodzą m.in. z Doliny Baryczy i Śnieżnych Kotłów w Karkonoszach. Marszałek mówił również o otwarciu pierwszego lekkoatletycznego boiska w naszym województwie wybudowanego w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu”. Pierwszą gminą, która ukończyła budowę tego nowoczesnego obiektu były Łagiewniki.

 

Ważnym wydarzeniem była także inauguracja projektu „Młodzieżowy Sejmik Województwa Dolnośląskiego”. Jako pierwsi swoich reprezentantów do Młodzieżowego Sejmiku wybierało prawie 300 uczniów z Powiatu Górowskiego.

 

Z myślą o najmłodszych mieszkańcach naszego regionu Samorząd Województwa rozpoczął pilotażowy projekt „Bezpieczny Dolnoślązak”. Porozumienie z Policją, Strażą Pożarną, Pogotowiem Ratunkowym, GOPR i WOPR zakłada udział dzieci z 40 szkół i przedszkoli w praktycznych zajęciach z profesjonalnymi ratownikami, którzy nauczą młodzież jak działać w sytuacji zagrożenia.