rozmiar czcionki: A | A | A

XIII Święto Województwa Dolnośląskiego i Jubileusz 25-lecia powstania województwa

11.10.2023 09:02

Jubileusz 25-lecia powstania Województwa Dolnośląskiego to okazja do przypomnienia, że w 1998 roku Sejm RP uchwalił „Ustawę o samorządzie województwa”, która zmieniła podział administracyjny Polski z 49 na 16 województw. I tak oto 25 lat temu określono granice Województwa Dolnośląskiego. W październiku 1998 roku, w pierwszych wyborach do samorządów województw Dolnoślązacy wybrali Radnych Województwa Dolnośląskiego, powstał nasz regionalny parlament – Sejmik. Na I sesji w dniu 7 listopada Radni wybrali pierwszy Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Obchody jubileuszu 25-lecia będą trwały przez cały październik. Zachęcamy Państwa do wspólnego świętowania, proszę zajrzeć na program wydarzeń na stronie www.dolnyslask25lat.pl


XIII Święto Województwa Dolnośląskiego i Jubileuszu 25-lecia powstania Województwa Dolnośląskiego


Opera Wrocławska
16 października 2023 roku.

Plan uroczystości:
1.    Otwarcie Uroczystej Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
2.    Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Dolnego Śląska CIVI HONORARIO - Komandorowi Julianowi Gozdowskiemu i prof. Stanisławowi Gebhardtowi.
3.    Wręczenie Dyplomu Uznania dla Elżbiety Berezowskiej w 25-lecie pracy w Samorządzie Województwa Dolnośląskiego.
4.    Wręczenie Dolnośląskich Nagród Kulturalnych SILESIA Sejmiku Województwa Dolnośląskiego za rok 2023.
5.    Wręczenie Nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego za szczególne osiągnięcia dla Regionu panu prof. dr hab. n. med. Wojciechowi Witkiewiczowi.
6.    Wręczenie Odznak Honorowych Zasłużonym dla Województwa Dolnośląskiego.W niedzielę 22 października 2023 r. ramach Święta Województwa Dolnośląskiego jak co roku na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych Partynice odbędą się dwie specjalne gonitwy, o nagrodę Przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i o Nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego w ramach Crystal Cup - Dzień Województwa Dolnośląskiego.

Również 22 października, w Bazylice św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, odbędzie się Msza św. w intencji wszystkich Dolnoślązaków.


Największą nagrodą sejmiku województwa jest przyznanie

Tytułu Honorowego Obywatela Dolnego Śląska  CIVI HONORARIO

Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 września 2023 r. tytuł Honorowego Obywatela Dolnego Śląska CIVI HONORARIO przyznano:

Komandorowi Julianowi Gozdowskiemu  i prof. Stanisławowi Gebhardtowi

PAN JULIAN GOZDOWSKI
- Legendarny Komandor międzynarodowej imprezy narciarskiej Bieg Piastów na Polanie Jakuszyckiej. Pierwszy  Bieg Piastów zorganizował w 1976 roku. W marcu br. roku miała miejsce już 47. edycja biegu. Każdy Dolnoślązak zna Bieg Piastów i wie, że jest to impreza również rodzinna, wielopokoleniowa, a w zawodowym sporcie ma bardzo wysoką rangę. Lecz już niewielu zna tę oto historię.
Po II wojnie światowej Polana Jakuszycka znalazła się pod polską administracją, ale przez wiele lat stanowiła teren zamknięty, albo o bardzo ograniczonym dostępie. Wjazd na nią blokowały rogatki i żołnierze Wojsk Ochrony Pogranicza. Aby móc ją zobaczyć, trzeba było mieć przepustkę i odpowiedni powód. Pierwszymi, którzy zdołali uchylić furtkę, byli biegacze narciarscy. Dzięki nim wieść o nadzwyczajnych warunkach śniegowych na Polanie Jakuszyckiej przestała być wiedzą grupki wtajemniczonych pasjonatów. Jednym z tych, którzy potrafili ją docenić i wykorzystać w szerszym wymiarze, był Julian Gozdowski, wzorem szwedzkiego Biegu Wazów, zorganizował masowy bieg narciarski. Początki nie były łatwe ale, w krótkim czasie Bieg Piastów stał się ogólnopolskimi zawodami dla tysięcy ludzi. Wielu Polaków połknęło bakcyla i pokochało biegówki. Co roku przyjeżdżali na Bieg Piastów, by rywalizować, ale przede wszystkim spotkać się i spędzić razem czas. Była to też wyjątkowa okazja, by pobiegać po wspaniałych trasach Gór Izerskich, zwykle zamkniętych dla z uwagi na bliskość granicy. Starsi zawodnicy do dziś wspominają żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza obstawiających trasę i grzejących się w trakcie biegu przy ogniskach. Po przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku, Julian Gozdowski założył Stowarzyszenie Bieg Piastów i w jego imieniu organizował biegi. Zaczęła się nowa historia tych zawodów i Polany Jakuszyckiej. Julian Gozdowski okazał się wizjonerem i niezwykle skutecznym lobbystą. By rozbudować system tras narciarskich  do idei biegu przekonał leśników, którzy z czasem zaczęli się utożsamiać zarówno z Biegiem Piastów, jak i z ośrodkiem w Jakuszycach. Ukoronowaniem rozwoju Polany Jakuszyckiej jako miejsca uprawiania sportu była dwukrotna organizacja Pucharu Świata w Biegach Narciarskich w 2012 i 2014 roku, m.in. z udziałem Justyny Kowalczyk i Marit Bjoergen, co sprawiło, że  uwaga całego narciarskiego świata skupiła na Polanie Jakuszyckiej.
Komandor Julian Gozdowski swą pasją sprawił, że cały świat usłyszał o Dolnym Śląsku.

PROF. STANISŁAW GEBHARDT - ekonomista, polityk, działacz emigracyjny, żołnierz Armii Krajowej, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych w Gross-Rosen, w Mauthausen. Harcerz Szarych Szeregów. Po wyzwoleniu obozu w Mauthausen wrócił do Polski, gdzie zdał tzw. małą maturę. Potem przedostał się przez "zieloną granicę" do Włoch, a następnie osiadł w Wielkiej Brytanii. Został pozbawiony polskiego obywatelstwa przez komunistyczne władze PRL. W latach 1954-85 był członkiem władz Stronnictwa Pracy na Uchodźstwie. Współtworzył i angażował się w działalność wielu polskich organizacji społecznych i kulturalnych na wychodźstwie, m.in. Związku Studentów Polskich, Związku b. Żołnierzy AK, Rady Polaków we Włoszech oraz Klubu Polskiego w Rzymie. Do Polski wrócił na stałe po upadku komunizmu. W latach 1990-94 działał w reaktywowanym Stronnictwie Pracy (SP), którego był wiceprezesem. W latach 1995–98 był wiceprezesem Ruchu Odbudowy Polski. W czerwcu 2020 r. został przewodniczącym Rady Programowej Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.


Dyplom uznania dla pani Elżbiecie Berezowskiej, Skarbnik Województwa Dolnośląskiego:
-  za całokształt dorobku, jako współtwórcy i lidera administracji finansowej samorządu wojewódzkiego na Dolnym Śląsku.
- Za profesjonalizm i kulturę polityczną umożliwiające współpracę z zarządami województwa przez całą historię 25-lecia naszego regionu.

PANI ELŻBIETA BEREZOWSKA - już w 1998 roku pracowała w zespole Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Administracji Publicznej, który przygotował nowe struktury administracji samorządowej powiatów i województw. Od stycznia 1999 roku pełni funkcję Skarbnika Województwa Dolnośląskiego. Jest autorką wielu opracowań naukowych dotyczących racjonalizacji systemu finansów publicznych.Jest również inicjatorką wielu zmian legislacyjnych systemu finansów sektora samorządowego, w tym między innymi dotyczących dochodów jednostek samorządu terytorialnego jak i zarządzania środkami pieniężnymi z Unii Europejskiej. Posiada certyfikat Instytutu Europejskiego z zakresu „Budżetu Unii Europejskiej i jego wykonania”, certyfikat Regionu Madryckiego dotyczący systemu wdrażania Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej. Od 2011 roku jest przedstawicielka naszego samorządu, a od 2015 roku przewodniczącą Komisji ds. Finansów Publicznych Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Aktualnie pracuje w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, w Podkomisji Finansów.Za pracę na rzecz sektora samorządowego została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.


Dolnośląska Nagroda Kulturalna  SILESIA Sejmiku Województwa Dolnośląskiego za rok 2023

W tym roku Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Nagrody Kulturalne SILESIA za rok 2023 instytucjom: ALCHEMII TEATRALNEJ ze Świdnicy, FILHARMONII UNIWERSYTECKIEJ z Wrocławia, ZESPÓŁOWI LUDOWEMU ROZMARYN z Bogatyni i GŁOGOWSKIEJ REWII GRAFFITI.

ALCHEMIA TEATRALNA ze Świdnicy – to projekt, który od 13 lat jest realizowany w Świdnickim Ośrodku Kultury. Najczęściej wznawianym pokazem jest czytanie dramatu „Sami obcy”, autorstwa Marioli Mackiewicz. Sztuka opowiada o  spotkaniach ludzi wielu narodowości i kultur, którzy żyją na Dolnym Śląsku: Polaków, Niemców, Romów, Francuzów, Greków, Żydów i Łemków. Opowiada o kształtowaniu się współczesnej tożsamości Dolnoślązaków i przypomina, w retrospektywny sposób, jak tuż po zakończeniu II wojny światowej wyglądało codzienne życie na Ziemiach Odzyskanych. Różnorodność uczestników projektu jest prawdziwym czynnikiem twórczym. Aktorzy amatorzy, dzięki oddziaływaniu na własne środowisko, przyciągają do teatru widzów, którzy bez tego osobistego impulsu nigdy by się w teatrze nie pojawili. W ten sposób przełamywany jest opór wobec sztuki,  zwłaszcza wobec teatru. Organizatorzy przekonują, że kultura jest otwarta i dostępna dla każdego, kto chce z nią obcować, a także, że kultura przemawia językiem uniwersalnym, a nie elitarnym, a kody, jakimi się posługuje, są nośnikiem wartości, z którymi identyfikuje się większość społeczeństwa. Tego rodzaju działania tworzą zaangażowaną społeczność zorganizowaną wokół projektu. Projekt „Alchemia teatralna” to ważne działanie międzypokoleniowe, oferujące realizację ciekawych wydarzeń kulturalnych, np: cykl warsztatów artystycznych, ogólnopolski konkurs na sztukę teatralną; lekcje z zakresu wiedzy o teatrze; spotkania autorskie z twórcami. Od 2010 r. zrealizowano 88 premier, w których łącznie wystąpiło 1200 osób.   

FILHARMONIA UNIWERSYTECKA  - została utworzona w 2018 przez Towarzystwo Koncertowe i Fundację Rozwoju Kultury we Wrocławiu. Wykonują specjalny cykl koncertowy pt. „Najpiękniejsza klasyka w najlepszym wykonaniu”, z repertuarem najwybitniejszych kompozytorów od baroku do romantyzmu oraz „Relaksujące podróże melomana odkrywcy” z repertuarem współczesnych kompozytorów, głównie wrocławskich. Mimo ograniczeń związanych z pandemią Filharmonia zagrała prawie 70 koncertów. Każdy z koncertów jest poprzedzany okolicznościowymi wystąpieniami, prelekcjami oraz spotkaniami po koncertowymi. W wydarzeniach uczestniczą bezpłatnie przedstawiciele środowisk kombatanckich, senioralnych i organizacji młodzieżowych z całego regionu. Dyrektorem programowym Filharmonii Uniwersyteckiej jest pan Wiesław Małucha - kompozytor, autor i kompozytor projektu Muzyka Wrocławska, fundator Fundacji Rozwoju Kultury we Wrocławiu. Dyrektorem artystycznym jest wirtuoz skrzypiec pan Viktor Kuznetsov.

ZESPÓŁ LUDOWY ROZMARYN - Zespół rozpoczął działalność w 1997 roku pod kierownictwem śp. Pani Teresy Cisek, obecnie pracuje pod kierownictwem pani Bożeny Wieczorek. Liczy 15 osób, które jednocześnie reprezentują Koło Gospodyń Wiejskich w Markocicach, w gminie Bogatynia. Staż pracy zespołu ludowego to bogaty dorobek kulturalny w propagowaniu i krzewieniu tradycji kultury ludowej oraz promowaniu gminy w kraju i za granicą. Zdobyte wyróżnienia i osiągnięcia wysoko stawiają zespół w reprezentacji zespołów folklorystycznych naszego regionu. Biorą udział w tradycyjnych obchodach świąt lokalnych, regionalnych i państwowych dzięki czemu mają coraz większe grono przyjaciół i sympatyków folkloru. Zespół co roku bierze udział w festiwalach i przeglądach zespołów folklorystycznych, np.: Przegląd Zespołów Folklorystycznych „Kolęda”, Tradycyjne spotkania z folklorem „Mała Wielkanoc”, Festyn Trzech Państw w trójstyku. Aktywnie uczestniczą w życiu gminy, współpracują z Radami Osiedli, szkołami i przedszkolami, z organizacjami społecznymi i instytucjami kultury. W swojej wędrówce z pieśnią folklorystyczną przeszli przez wiele festiwali i przeglądów zdobywając prestiżowe nagrody. W licznych spotkaniach z folklorem prezentują obyczaje i tradycje, a także wymieniają doświadczenia w kultywowaniu tradycji regionalnych.

GŁOGOWSKA REWIA GRAFFITI – rozpoczęła działalność w 1999 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie. Założycielami i opiekunami jest małżeństwo, pani Mieczysława Krawczonek, jako  pedagog oraz choreograf i pan Zdzisław Krawczonek jako muzyk, aranżer, autor piosenek i również pedagog. Z zespołem współpracuje także córka założycieli Rewii pani Katarzyna Krawczonek-Suska,  jako animatorka kultury, tancerka i wokalistka. W prowadzeniu zajęć z dziećmi i młodzieżą pomagają również dorosłe już i wykształcone pedagogicznie i artystycznie absolwentki Głogowskiej Rewii Graffiti. W tym roku rewia rozpoczyna 25 rok działalności, przez ten czas w zajęciach uczestniczyło ponad 1000 osób -  dzieci i młodzieży. Działalność rewii to przede wszystkim edukacja muzyczna, rozwój artystyczny dzieci i młodzieży, popularyzacja różnych form ekspresji artystycznej oraz zdobywanie na cotygodniowych zajęciach w Miejskim Ośrodku Kultury umiejętności tanecznych oraz wokalnych. Głogowska Rewia Graffiti prowadzi działalność koncertową w Głogowie, na terenie Polski i za granicą, promują Dolny Śląsk w piękny sposób, szczególnie na licznych festiwalach, gdzie zdobywają najwyższe nagrody, które są potwierdzeniem jakości pracy całej społeczności związanej z Rewią Graffiti. Tradycją Rewii Graffiti są cykliczne koncerty z udziałem gwiazd polskiej estrady, np. Andrzejem Krzywym z De Mono, czy z Igorem Herbutem, absolwentem Rewii, a dziś znanym i charyzmatycznym artystą młodego pokolenia.


Dolnośląska Nagroda Kulturalna  SILESIA Sejmiku Województwa Dolnośląskiego za rok 2023

W tym roku Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał osobom: PANI ELŻBIECIE BERENDT, PANU WIKTOROWI KUZNETSOWI, PANI MAŁGORZACIE KAZIMIERCZAK, PANU ROBERTOWI SOCHACKIEMU, PANU KRZYSZTOFOWI KUBASKOWI

PANI ELŻBIETA BERENDT - jest dziś jedną z najwybitniejszych polskich etnografek i etnolożek o ogromnym dorobku i doświadczeniu. Pozostaje także znakomitą edukatorką i popularyzatorką, w wyjątkowy sposób kreującą nowe trendy w polskiej etnografii. Jej zasługą pozostaje pozycja kierowanego przez nią Muzeum Etnograficznego, Oddziału Muzeum Narodowego we Wrocławiu – wiodącej placówki wystawienniczej o wyjątkowej wszechstronności i kreatywności. Pani Elżbieta Zbudowała instytucję, która ma wielką siłę oddziaływania, koordynuje i inicjuje potrzebne działania wśród licznych mniejszości narodowych, etnicznych i konfesyjnych. Przyczynia się do pogłębienia świadomości Dolnoślązaków, poczucia więzi z ich Małą Ojczyzną, jej wielowątkową tradycją. Dolny Śląsk jest wszak terenem, gdzie II wojna światowa w dramatyczny sposób zaburzyła ciągłość tradycji. Zmiana kulturowa, wynikająca z niemal całkowitej wymiany ludności, wciąż znajduje swoje konsekwencje w postawach mieszkańców naszego regionu. Wszystkie działania podejmowane przez Panią Elżbietę skupiają się na upowszechnianiu wiedzy o ochronie zabytków i o dziedzictwie kulturowym jako źródle tożsamości lokalnej i narodowej. W jej działalności zawsze najważniejszy jest człowiek – zarówno Dolnoślązak, jako członek regionalnej społeczności zbiorowej, jak i każdy młody badacz i muzealnik, którego bezinteresownie wspiera swoją wiedzą i doświadczeniem.

PAN VIKTOR KUZNIECOV
- na skrzypcach gra od 4 roku życia, uczył go ojciec Michał, wybitny pedagog, a dziś pan Viktor koncertuje z własnym synem Viktorem Juniorem. Od 1991 r. artysta mieszka i pracuje we Wrocławiu. Był pomysłodawcą i organizatorem Międzynarodowego Festiwalu im. Paganiniego oraz Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego „Młody Wirtuoz”. Jest założycielem i dyrektorem artystycznym Wrocławskiego Zespołu Solistów Ricordanza oraz Wrocławskiej Orkiestry Festiwalowej. Nagrał z tymi zespołami wiele płyt, m.in. na zamówienie Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans. Artysta koncertuje w Polsce i za granicą, m.in. w Niemczech, Norwegii, Francji, Belgii, Luksemburgu, Szwajcarii. Z zespołem Solistów RICORDANZA zagrał ponad 500 koncertów. Od 1991 r. prowadzi klasę skrzypiec w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Jest wiceprezesem Wrocławskiego Towarzystwa Koncertowego, prezesem Fundacji Europejska Sieć Kultury Młodych. Pan Viktor Kuznetsov jest inicjatorem i współzałożycielem Filharmonii Uniwersyteckiej we Wrocławiu, w której pełni funkcję dyrektora artystycznego. Wykształcił wielu muzyków pedagogów i wykonawców pracujących na eksponowanych stanowiskach m.in. jako koncertmistrzowie orkiestr w Dreźnie, Katowicach, Wałbrzychu,  Żaganiu.

PANI DR HAB. MAŁGORZATA KAZIMIERCZAK
z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, tworzy w obszarze sztuki intermedialnej, łącząc wiele doświadczeń, mediów i gatunków sztuki, tj. przestrzeń instalacji, obiekty-rzeźby, rysunek, grafika, dźwięk, fotografia, film, performance. Buduje projekty wielowarstwowe interdyscyplinarne o charakterze twórczego eksperymentu poznawczego, instalacje przestrzenne, obiekty z wykorzystaniem zdjęć, filmu, światła, dźwięku, słów, znaczeń. Często aranżuje projekty otwarte, rozłożone w czasie, oparte na spotkaniu. Dr hab. Małgorzata Kazimierczak jest dydaktykiem, pracownikiem naukowo-artystycznym ASP, gdzie prowadzi Pracownię Intermediów i Fotografii na Wydziale Rzeźby i Mediacji Sztuki. Jest aktywną animatorką wrocławskiego życia artystycznego, organizując szereg przedsięwzięć jako kurator corocznego cyklu wystaw Sztuki Intermedialnej w ramach festiwalu „Podwodny Wrocław”, „Sztuka Intermedialna… pomiędzy… percepcją a kontekstem…”. W zbiorach Muzeum Współczesnego Wrocławia znajduje się instalacja audio-wizualna, cykl filmów pt. „Konfrontacje mentalne pomiędzy miejscem i czasem”.  

PAN DR. ROBERT SOCHACKI z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Do Wrocławia przyjechał w 2019 roku po swoim półrocznym badawczo-artystycznym pobycie w Afryce, gdzie realizował z niemieckimi i tunezyjskimi partnerami programy edukacyjne z zakresu „light Art” dla młodych twórców podejmujących zagadnienia z nurtu „sztuki świata”. W 2021 r. doprowadził do porozumienia pomiędzy ASP a Muzeum Narodowym we Wrocławiu – Pawilonem Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej i zrealizował cykl spotkań artystów, teoretyków i kuratorów sztuki z Iranu, Francji, Niemiec, Słowenii i Rumunii oraz Polski. Rezultaty obecnej wymiany będą prezentowane w tym roku na międzynarodowym festiwalu światła Ljubljana w Słowenii. W marcu 2023 r. dr Robert Sochacki razem z Muzeum Narodowym i ASP we Wrocławiu przygotował kolejną edycję autorskiego projektu, w którym dziedziniec Pawilonu Czterech Kopuł wypełnił się wystawami i wykładami, a brali w nim udział artyści z Polski, Austrii, Niemiec i Słowenii. Dr Sochacki jest stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w lipcu realizował wystawę z okazji Jubileuszu 75-lecia istnienia Muzeum „Szaleństwo Rokoka! Fascynacja rokokiem na Śląsku (XVIII-XXI w.)”.

PAN DR. KRZYSZTOF KUBASEK od ukończenia studiów jest związany z Wydziałem Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Jako designer jest pomysłodawcą znaczących inicjatyw związanych z propagowaniem projektowania uwzględniającego potrzeby różnych grup społecznych. Aktualnie jest kierownikiem Pracowni Projektowania Prospołecznego, opiekunem i jednym z inicjatorów powstania studenckiego koła naukowego DeForma, które aktywnie działa przy Katedrze Wzornictwa. Jego zainteresowanie procesami sterowania skutkuje wieloletnią współpracą z Wrocławskim Parkiem Technologicznym i Wydziałem Robotyki i Cybernetyki Politechniki Wrocławskiej przy projektowaniu i budowaniu humanoidalnych robotów społecznych. Wynikiem tej współpracy jest robot edukacyjny EMYS, wspomagający dzieci w nauce języków obcych. Robot, który odniósł globalny sukces i był wielokrotnie prezentowany na targach i wystawach w Polsce i na świecie, ma wrocławskie korzenie i stanowi doskonałą promocję naszego regionu. Pan Krzysztof Kubasek jest także inicjatorem i koordynatorem projektu „Przyjazne miasto”, którego celem jest tworzenie obiektów użyteczności publicznej dla poprawy jakości życia mieszkańców miasta, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami.


Nagroda Marszałka Województwa Dolnośląskiego „Za szczególne osiągnięcia dla regionu”


PAN PROFESOR WOJCIECH WITKIEWICZ – jest wybitną postacią w świecie dolnośląskiej i ogólnopolskiej medycyny. Chirurg ogólny, naczyniowy, transplantolog. Twórca i ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Transplantacyjnej, Onkologicznej i Chemioterapii, organizator i od ponad 30 lat dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, Ośrodka Badawczo-Rozwojowego, jednej z najważniejszych placówek medycznych w regionie. Pod dyrekcją Profesora Witkiewicza placówka, z wykorzystaniem nowatorskich metod oraz nowoczesnych instrumentów medycznych, zapewnienia najwyższą jakość leczenia. Jego szpital, wraz z Zintegrowanym Centrum Medycyny Sercowo-Naczyniowej WroVasc stał się jednym z największych i najważniejszych wysokospecjalistycznych ośrodków w tej części Polski. Dzięki wysiłkowi Profesora, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu Ośrodek Badawczo-Rozwojowy zyskał również  światową renomę.  Jest także pierwszym ośrodkiem w Polsce, w który wykonywał operacje za pomocą robota chirurgicznego da Vinci, w tym zabiegu pobrania nerki do przeszczepu od żywego dawcy. Profesor Wojciech Witkiewicz efektywnie i skutecznie zarządza placówką, pozyskuje środki na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego, diagnostycznego i zabiegowego, by wraz ze swoim zespołem na najwyższym poziomie ratować życie i zdrowie pacjentów. Zaangażowanie profesora Wojciecha Witkiewicza w prowadzenie i stały rozwój szpitala, doskonalenie i poszerzanie oferty medycznej dla pacjentów świadczą o Jego wyjątkowych zasługach dla społeczności Wrocławia i Dolnego Śląska.


ZŁOTE ODZNAKI HONOROWE „ZASŁUŻONY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO”


PANI MARIA WOŚ – urodzona lwowianka, jak miliony mieszkańców polskich kresów, musiała w 1946 roku opuścić ojczyste strony i wraz z rodziną osiedliła się we Wrocławiu. Studiowała na Uniwersytecie Wrocławskim Filologię Polską. Od 1958 r. związana z Polskim Radiem Wrocław. Autorka licznych audycji, słuchowisk, reportaży i felietonów. Prowadziła między innymi cieszący się ogromnym uznaniem cykl programowy „My nastolatki” oraz lekcje języka polskiego dla ogólnopolskiego programu „Radio szkole”. Pracowała również jako nauczycielka języka polskiego, między innymi w IX LO, Technikum Gastronomicznym i Technikum Kolejowym. Zawsze życzliwa, uśmiechnięta, potrafiła swoim zachwytem nad kulturą języka poruszyć serca uczniów. Od 1980 r. działała w Solidarności, wielokrotnie zatrzymywana i prześladowana. Zaangażowana w pracę Arcybiskupiego Komitetu Charytatywnego była między innymi obserwatorką procesów politycznych działaczy Solidarności, w trakcie których sporządzała dokumentację dotyczącą naruszania prawa wobec represjonowanych. W latach 80-tych i 90-tych współpracowała z redakcjami takich pism katolickich jak „Niedziela”, „Gość Niedzielny” i „Nowe Życie”. Pani Maria Woś została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, uhonorowana licznymi nagrodami i wyróżnieniami.


PAN PAWEŁ WRÓBLEWSKI – doktor nauk medycznych, dziś dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu. Paweł Wróblewski od lat pełni wiele funkcji społecznych, m.in. był członkiem Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, Rady Programowej Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”, jest członkiem Kapituły Wyróżnienia „Dolnośląski Klucz Sukcesu”, był członkiem Rady Kuratorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich oraz członkiem Rad Społecznych wrocławskich jednostek ochrony zdrowia. W latach 2014-2020 aktywnie działał w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, promując turystykę motocyklową i inicjując powstanie Szlaku Kulinarnego Dolnego Śląska. Przez 16 lat był Radnym Województwa Dolnośląskiego, był Marszałkiem Województwa i Przewodniczącym Sejmiku. Jako Marszałek przyczynił się do pozyskania wielu zagranicznych inwestycji na Dolnym Śląsku, m.in.  firmy LG Philips. Przeprowadził największy w skali kraju proces oddłużeniowy podległych samorządowi województwa jednostek służby zdrowia. Gdy pełnił funkcję Przewodniczącego Sejmiku ustanowiono i nadano sztandar Województwa Dolnośląskiego. Aktywnie działa w samorządzie zawodowym lekarzy. Od 2016 r. jest prezesem Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. Kierowane przez niego instytucje otrzymują najwyższe wyróżnienia. Po wybuchu wojny w Ukrainie przystąpił do organizowania pomocy uchodźców z Ukrainy i walczących tam lekarzy. Występuje charytatywnie z zespołem muzycznym „Sygit Band”, a na rzecz Przylądka Nadziei występował z Tercetem Egzotycznym. Został uhonorowany wieloma odznaczeniami, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

PAN PROF. JERZY KORCZAK –  doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Zakładu Nauki Administracji Instytutu Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Swą pracą w sposób znaczący przyczynił się do odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce. Już w 1990 roku pracował jako ekspert w Nadzwyczajnej Komisji Sejmu ds. Samorządu Terytorialnego, w zespole prof. Michała Kuleszy nad projektami ustawy o samorządzie województwa i o samorządzie powiatowym, aż do ich uchwalenia w 1998 roku. Współpracował z wydawnictwem „Nowe Zeszyty Samorządowe”, gdzie publikował opracowania opinii i ekspertyz prawnych. Stanowiły one istotną pomoc dla dolnośląskich samorządów w rozwiązywaniu ich codziennych problemów prawnych. W latach 2020-2021 opracował autorski projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie dolnośląskim wraz z projektem rozporządzenia wykonawczego i statutu związku, który jest w toku dalszych prac koncepcyjnych.
W latach 2006 -2022 był doradcą prawnym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, w tym okresie uczestniczył w 223 sesjach doradzając prowadzącym obrady i przedstawił opinie do 6 328 projektów uchwał.
W 2008 r. otrzymał nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego z okazji 10-lecia Województwa Dolnośląskiego za zaangażowanie i wkład pracy w budowanie wspólnoty regionalnej Dolnego Śląska Opracował projekty wielu znaczących uchwał, a zwłaszcza ciągle obowiązującego Statutu Województwa Dolnośląskiego z 2010 r.
Jako nauczyciel akademicki od 1990 roku prowadzi wykłady, ćwiczenia, konwersatoria i seminaria o tematyce samorządowej. Jest współautorem podręczników poświęconych zadaniom samorządu terytorialnego. Ponad 300 studentów na jego seminariach przygotowało prace poświęcone szczególnie badaniom nad funkcjonowaniem dolnośląskich jednostek samorządu terytorialnego, wiele z nich zostało nagrodzonych.
Jest autorem ponad 300 publikacji: monografii zbiorowych, podręczników, artykułów naukowych w znaczącej części poświęconych problematyce samorządowej, w których wielokrotnie przedstawia dokonania Województwa Dolnośląskiego i dolnośląskich gmin oraz powiatów.

PAN IRAKLI BERIDZE  - z ramienia Gruzińskiej Autonomicznej Republiki Adżarii był głównym organizatorem współpracy między Dolnym Śląskiem i Adżarią. Od 2016 roku, od podpisania porozumienia o współpracy między naszymi regionami lrakli Beridze tworzył co roku agendę tej współpracy, proponując projekty z wielu dziedzin życia społecznego: kultury, gospodarki, medycyny, edukacji, turystyki, etc., które następnie były i są realizowane na Dolnym Śląsku i w Adżarii. W ciągu 6 lat partnerskiej współpracy wspólne projekty zbudowały i wzmocniły relacje między Dolnoślązakami i Gruzinami. Zrealizowano m.in. kilka edycji Polsko-Gruzińskiego Festiwalu Kultury, ich udział w Międzynarodowych Targach Turystyki i Czasu Wolnego we Wrocławiu, czy nasz udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych EXPO w Batumi. Współpraca zaowocowała także stworzeniem bezpośredniego połączenia lotniczego między Wrocławiem a Adżarią. Pan lrakli Beridze był jednym z inicjatorów budowy pomnika poświęconego Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiego w Batumi. lrakli Beridze pracując w administracji Autonomicznej Republiki Adżarii w dużej mierzej skupił się na  rozwoju pozytywnych relacji między Dolnośląskimi, a Adżarami. Jego działalność wpisuje się w projekt budowania przyjaźni między naszymi narodami, przyjaźni, która będzie trwać przez kolejne pokolenia.


PAN PŁK ARTUR BARAŃSKI - Pułkownik Artur Barański, były dowódca 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Od początku formowania brygady angażował się we wspieranie dolnośląskiej społeczności lokalnej w czasie pandemii COVID 19, działał na rzecz przyjęcia uchodźców z Ukrainy, a także podejmował liczne działania na rzecz mieszkających na Dolnym Śląsku kombatantów czasu II wojny światowej. W lutym 2020 roku pułkownik włączył się w system reagowania kryzysowego związanego z wybuchem pandemii poprzez pomoc w organizacji akcji szczepień przeciw Covid 19. Stworzył grupę wsparcia relokacji, która w bardzo szerokim zakresie wspierała wojewodę i samorządy oraz współdziała z organizacjami pozarządowymi w przyjęciu uchodźców z Ukrainy. Jest inicjatorem programów ,,Korzenie” oraz ,,Lekcje Żywej Historii”. Z inicjatywy Pułkownika dolnośląscy terytorialsi dbają o mogiły poległych bohaterów, a w dni pamięci uroczyście oddają im hołd, wspierają również organizacje uroczystości w ramach wspólnego programu wojewody i IPN „Ocalamy”.

PAN MACIEJ KIERES - dziennikarz, pianista, kompozytor. Doświadczony reżyser i dokumentalista filmowy, autor i realizator widowisk muzycznych. Pomysłodawca licznych koncertów i festiwali; od ponad 20 lat jest dyrektorem artystycznym Festiwalu ,,Maj z Muzyką Dawną", organizowanego we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku rokrocznie od 1992 roku. Jest organizatorem, a od 2017 r. dyrektorem artystycznym, Międzynarodowego Festiwalu Henryka Wieniawskiego. Od 22 lat zawodowo związany z Ośrodkiem Kultury i Sztuki we Wrocławiu, gdzie obecnie jest kierownikiem Działu Muzyki i Projektów Audiowizualnych. W ramach pracy W OKiS-ie realizował wiele międzynarodowych projektów. Jest pomysłodawcą i realizatorem serii plenerowych Koncertów operowo-operetkowych. Pomysłodawca i współtwórca cyklu filmowego „Dolny Śląsk pełen historii”, w ramach którego wyreżyserował ok. 15 filmów, m.in., „Riese. Tajemnice wykute w skale”, „Dolina pałaców i ogrodów”, czy „Książ. Klucz do Śląska. Produkcje te promują nasz region w wielu kanałach telewizyjnych regionalnych i krajowych.

* Tytuł Obywatela Honorowego Dolnego Śląska – CIVI HONORARIO to najwyższy tytuł i największe uhonorowanie przyznawane przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego. Został ustanowiony 30 stycznia 2004 roku uchwałą Sejmiku Województwa. Tytuł ten przyznaje się osobom, które swoją postawą i pracą przyczyniają się do kształtowania tożsamości regionalnej Dolnoślązaków, do rozwoju gospodarczego regionu, które z sukcesem działają na polu społecznym i kulturalnym, które wniosły wkład do rozwoju i podnoszenia konkurencyjności Dolnego Śląska, do promocji regionu w Polsce i za granicą. Uroczyste nadanie tytułu to wręczenie  aktu nadania oraz statuetki autorstwa prof. Zbigniewa  Horbowego.  


** Św. Jadwiga Śląska
- Jadwiga urodziła się w okresie 1174/1178; pochodziła z bawarskiego rodu szlacheckiego. Pomiędzy rokiem 1186 a 1190 została poślubiona przez księcia Śląska Henryka I zwanego Brodatym. Jadwiga Śląska prowadziła działalność dobroczynną, zajmowała się chorymi i wspierała ubogich. Odegrała ogromną rolę przy zakładaniu szpitala Świętego Ducha we Wrocławiu (1217). Był to pierwszy tego typu ośrodek w jej księstwie. Stałą opiekę nad chorymi powierzyła augustianom. W sposób szczególny poświęciła się innej fundacji — szpitalowi trędowatych kobiet w Środzie Śląskiej (1230). Założyła wędrowny szpital, dzięki któremu medycy docierali do najbardziej zagubionych w puszczy miejscowości, udzielając pomocy wszystkim potrzebującym. Jej inicjatywą było założenie we Wrocławiu hospicjum. Zakładała także kuchnie polowe dla biednych, utrzymywała na swoim dworze trzynaście kalekich osób (ta symboliczna liczba miała przypominać Jezusa i Dwunastu Apostołów), spotkanych podczas objazdu księstwa. W swoich posiadłościach obniżała daniny chłopskie i gromadziła zapasy żywności wykorzystane następnie w czasach głodu i powodzi. Jej wysiłki zdecydowanie przekraczały to, co dziś nazywamy działalnością charytatywną. Była to raczej przemyślana społeczna polityka mądrej, wykształconej Kobiety, troszczącej się o wspólne dobro.
26 marca 1267 roku papież Klemens IV w Kościele Dominikanów w Viterbo dokonał kanonizacji Jadwigi, którą zaczęto czcić jako patronkę Polski i całego Śląska. Do czasów Jana Pawła II była jedyną kanonizowaną kobietą żyjącą na ziemiach polskich.*** Dolnośląska Nagroda Kulturalna SILESIA Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

W październiku 2006 roku Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie ustanowienia Dolnośląskiej Nagrody Kulturalnej SILESIA za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Nagroda ta stanowi wyraz szczególnego uznania i szacunku dla osób i instytucji, których działania, postawy i inicjatywy w nadzwyczajny sposób wzbogacają naszą regionalną spuściznę kulturalną, kulturalne bogactwo i dziedzictwo, w oparciu o które budowana jest tożsamość dolnośląska.