rozmiar czcionki: A | A | A

XIII sesja Sejmiku i nowa radna

28.11.2019 17:07

Sesja rozpoczęła się uroczystym ślubowaniem nowej Radnej Województwa pani Anny Brok. Następnie Przewodniczący Andrzej Jaroch i Marszałek Cezary Przybylski wręczyli zasłużonym Dolnoślązakom Odznaki Honorowe "Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego".

Pani Anna Brok została Radną Województwa po wyborach parlamentarnych, w których Radny Piotr Borys otrzymał mandat Poselski.

Anna Brok będzie pracowała w komisjach: Uchwałodawczej, Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa i Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny Sejmiku.

Zmieniły się również składy komisji:

Radny Grzegorz Macko, który miesiąc temu został Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego, został członkiem Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Sejmiku.


Radny Piotr Karwan został wybrany do składu Komisji Rewizyjnej Sejmiku.


Złote Odznaki Honorowe otrzymali:


Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych to instytucja powołana dla ochrony najcenniejszych wartości przyrodniczych, kulturowych i historycznych Dolnego Śląska. Posiada oddziały terenowe z siedzibami we Wrocławiu, Legnicy, Jeleniej Górze oraz Wałbrzychu. W skład Parków wchodzą:  Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy, Park Krajobrazowy Dolina Jezierzycy, Ślężański Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy „Chełmy", Park Krajobrazowy Doliny Bobru, Rudawski Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Gór Sowich, Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich, Książański Park Krajobrazowy oraz Śnieżnicki Park Krajobrazowy. Podczas dwudziestu lat swojej działalności DZPK zdobył wiele nagród i wyróżnień, wśród których należy wymienić między innymi: nagrodę w Konkursie Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii”, nagrodę w Konkursie Przyjaźni Środowisku, wyróżnienie „Promotor Polskiej Ekologii”, przyznane przez Narodową Radę Ekologii (dwukrotnie), Krajową Nagrodę Krajobrazową, nagrodę w konkursie Panteon Polskiej Ekologii, Europejską Nagrodę Krajobrazową, przyznaną przez Komitet Ministrów Rady Europy, nagrodę główną EKOLAREUM, przyznaną decyzją Kapituły Konkursowej Polskiej Izby Ekologii.


Piotr Śnigucki pracuje w służbach ochrony przyrody od roku 1994. Sprawował funkcję wojewódzkiego inspektora ds. leśnictwa i łowiectwa, a od roku 1997 jest dyrektorem Wrocławskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Pełni także wiele funkcji w instytucjach działających na rzecz ochrony środowiska w Województwie Dolnośląskim. Za swoją działalność został odznaczony Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez Ministra Środowiska (2005) oraz Medalem Edukacji Narodowej przez Ministra Edukacji Narodowej (2012).


Jarosław Broda związany był z opozycją demokratyczną już od 1977. Był współpracownikiem Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR". W listopadzie 1977 zaczął wydawać poza cenzurą serię poetycką „Biblioteka Agory". W roku 1980 wszedł do redakcji tygodnika „Solidarność Dolnośląska”, a następnie został jej redaktorem naczelnym. Podczas II Zjazdu Prasy Związkowej w Ursusie w roku 1981 został wybrany na przewodniczącego Ogólnopolskiej Komisji Prasy Związkowej. Podczas I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność w Gdańsku współredagował gazetę zjazdową „Głos Wolny”. W listopadzie 1980 był sygnatariuszem deklaracji założycielskiej Klubów Rzeczpospolitej Samorządnej „Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość”. Internowany od 13 grudnia 1981 do końca czerwca 1982 w więzieniu w Grodkowie. W 1984 przystąpił do Solidarności Walczącej. Redagował podziemny kwartalnik „Walka oraz „Kontur”. Od 1984 należał do Solidarności Polsko-Czechosłowackiej. W 1987 był twórcą i redaktorem naczelnym Biuletynu SPCz, który redagował do stycznia 1990. 1987-89 uczestniczył w spotkaniach opozycji polskiej i czechosłowackiej na tzw. „zielonej granicy” w Karkonoszach i Kotlinie Kłodzkiej. Współtwórca Stowarzyszenia Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka oraz współzałożyciel Fundacji „Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej”. Jarosław Broda jest także członkiem organizacji pozarządowych: Solidarności Polsko-Węgierskiej, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.


Mirosław Jasiński jest założycielem i honorowym przewodniczącym Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej. W działalność opozycyjną był zaangażowany już od roku 1978, najpierw w Studenckim Komitecie Solidarności, a po Sierpniu 80 w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. Po 13 grudnia 1981 roku organizował podziemne struktury Akademickiego Ruch Oporu. Od sierpnia 1982 kierował podziemnymi strukturami Solidarności Polsko-Czechosłowackiej. Organizował akcję przerzutu czeskiego dysydenta Stanislava Devatego do Polski latem 1989 roku i przeprowadzenia go przez „zieloną granicę” w trakcie Aksamitnej Rewolucji z powrotem do Czechosłowacji. Od grudnia 1987 roku do grudnia 1988 roku był członkiem Regionalnego Komitetu Wykonawczego NSZZ Solidarność „Dolny Śląsk”. Od 1989 roku jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Od 1990 jest członkiem–założycielem Fundacji Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej, zajmującej się wspieraniem inicjatyw niezależnych w byłym bloku wschodnim. Po zmianach w 1989 roku od maja 1990 do lutego 1991 był radcą ambasady RP w Pradze i szefem Wydziału Politycznego. Od 1 marca 1991 pełnił funkcję wicewojewody, a od maja 1991 wojewody wrocławskiego. 5 czerwca 1992 po obaleniu rządu Jana Olszewskiego podał się do dymisji. W latach 1994-2001 realizował filmy dokumentalne dla Telewizji Polskiej. Jest autorem zbioru opowiadań „Opowieść heroiczna” i produkcji dokumentalnych „Gry leśne, uliczne i piwniczne” oraz „Czechy po pięciu latach”. Od 2001 do 2005 był dyrektorem Instytutu Polskiego w Pradze, następnie do 2008 członkiem rady nadzorczej UniPetrolu w Pradze. Od  2013 jest dyrektorem Galerii Miejskiej we Wrocławiu a od 2014 społecznym członkiem zarządu Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych.


Mieczysław Piotrowski w latach 1982-1989 związany był z działalnością opozycyjną w PRL. Jest współzałożycielem i członkiem Solidarności Polsko-Czechosłowackiej. Za organizację nielegalnych przerzutów przez granicę dysydentów w latach 1983-1989, aresztowany przez czechosłowacką służbę bezpieczeństwa ŠtB. Współpracował także z Pomarańczową Alternatywą i ruchem Wolność i Pokój. Jest inicjatorem i współtwórcą działającego na pograniczu szlaku turystycznego im. Kurierów Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej (w górach Ziemi Kłodzkiej). W roku 2007 był organizatorem głównych obchodów 25-lecia Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej. Jest jedną z najbardziej zasłużonych osób dla rozwoju demokracji i solidarności między narodami Polski, Czech i Słowacji. W imieniu Mieczysława Piotrowskiego odznaczenie odebrała żona, pani Małgorzata Rychczyńska.


Srebrne Odznaki Honorowe "Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego" otrzymali:

Jerzy Kulka z wykształcenia jest inżynierem środowiska, z zamiłowania fotografem i dokumentalistą twórczości zespołów ludowych. Zdjęcia oraz filmiki powstałe podczas występów umieszcza w serwisach społecznościowych, takich jak kanał YouTube czy portal Facebook. Swoją pracę wykonuje bezinteresownie i społecznie. Poprzez swoją działalność promuje talenty Dolnego Śląska w całej Polsce.
 

Tadeusz Zawadzki urodził się w Strzegomiu, a obecnie mieszka w Jaworzynie Śląskiej. W latach 2002 do 2014 był radny powiatu świdnickiego W kadencji 2006-2010 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu. Przyczynił się do sprawnego przeprowadzenia wielu projektów inwestycyjnych, kluczowych dla powiatu świdnickiego i całego województwa dolnośląskiego, m.in. budowę szpitala „Latawiec”, budowę drogi powiatowej 3396D, budowę szkoły specjalnej w Świdnicy oraz budowę stacji pogotowia ratunkowego w Świdnicy.


Mateusz Cegiełka z wykształcenia jest nauczycielem historii. Przez prawie 40 lat związany był ze słynną Radiobudą - Zespołem Szkół Nr1 w Dzierżoniowie. W latach 1980-1981 był działaczem związkowym, w tym przewodniczącym MKZ  NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Dzierżoniowskiej. W stanie wojennym był działaczem opozycji antykomunistycznej i osobą represjonowaną z powodów politycznych. W odrodzonym samorządzie  terytorialnym pełnił funkcję radnego i Przewodniczącego Rady Miejskiej Dzierżoniowa I i II Kadencji, radnego Powiatu Dzierżoniowskiego I Kadencji oraz radnego i Przewodniczącego Rady Powiatu Dzierżoniowskiego III Kadencji. Obecnie jest członkiem Społecznej Rady Programowej Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury. Popularyzuje muzykę jazzową w mieście;  w 2015 roku utworzył  Stowarzyszenie Jazzowy Pegazz Dzierżoniów, którego jest prezesem. Jest także członkiem Zarządu Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa.