rozmiar czcionki: A | A | A

XII Święto Województwa Dolnośląskiego za nami. Wręczono ważne nagrody i wyróżnienia.

18.10.2021 10:16

- Dzięki uprzejmości i gościnie pani Dyrektor Haliny Ołdakowskiej zgromadziliśmy się w gmachu Opery Wrocławskiej, by uhonorować zasłużonych dla naszego regionu twórców kultury, nauki i sztuki. Co roku nadajemy Tytuł Civi Honorario osobie, która swoją postawą i działaniem, przyczynia się do promocji Ziemi Dolnośląskiej i kształtowania tożsamości regionalnej w kraju i za granicą. Tym razem Sejmik Województwa Dolnośląskiego wyraził w ten sposób najwyższe uznanie dla Andżeliki Borys, Prezes Związku Polaków na Białorusi, która – nawet za cenę utraty wolności – heroicznie broni polskich wartości, zasługuje na nasz szczególny szacunek i wsparcie – podkreśla Andrzej Jaroch, Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

XII Święto Województwa Dolnośląskiego
16 października 2021 roku
Opera Wrocławska,
Uroczysta Sesja Sejmiku Województwa.16 października, w Dzień Św. Jadwigi Śląskiej,  od 2010 roku obchodzimy Święto Województwa Dolnośląskiego z uroczysta sesją Sejmiku. Św. Jadwiga Śląska całe swoje życie poświęciła tej ziemi i jej mieszkańcom. Zasłynęła z wielkiej pobożności
i czynów miłosierdzia. Jej wysiłki zdecydowanie przekraczały to, co dziś nazywamy działalnością charytatywną. Była to raczej przemyślana polityka społeczna mądrego
i roztropnego polityka, troszczącego się o wspólne dobro.

Święto Województwa to rokrocznie doskonała okazja, aby w atmosferze dumy
z naszego regionu spotkać się z mieszkańcami Dolnego Śląska. W tym roku wręczone zostaną nagrody za rok 2020 , gdyż uroczysta sesja z okazji XI Święta Województwa została odwołana z powodu ówczesnej sytuacji epidemiologicznej.


W lipcu br. Radni Województwa podjęli uchwałę w sprawie nadania tytułu CIVI HONORARIO – Honorową Obywatelką Dolnego śląska została Andżelika Borys Prezes Stowarzyszenia Polaków na Białorusi. A Dolnośląską Nagrodę Kulturalną SILESIA otrzymał Związek Polaków na Białorusi, za całokształt jego działalności na rzecz Polaków mieszkających na Białorusi.


Prezes Związku Polaków na Białorusi
Andżelika Borys
Honorową Obywatelką Dolnego Śląska  CIVI ONORARIO


Tytuł Honorowej Obywatelki Dolnego Śląska „CIVI HONORARIO” jest wyrazem najwyższego uznania dla Pani Prezes Związku Polaków na Białorusi, działaczki mniejszości polskiej i polskiej patriotki, która swoją postawą i obroną polskich wartości zasługuje na nasz najwyższy szacunek i wsparcie.
Andżelika Borys stała się symbolem niezłomnego trwania w obronie polskich wartości, symbolem mądrej, pokojowej postawy. Prowadzi Związek Polaków prostą drogą, a poprawy sytuacji Polaków i każdej innej mniejszości upatruje przede wszystkim w egzekwowaniu zobowiązań wynikających z międzynarodowego prawa i realnego poparcia opinii publicznej w Białorusi, Europie oraz rodaków w Rzeczypospolitej Polskiej. Mimo licznych i niezwykle dotkliwych szykan, represji i prześladowań niezłomnie walczy o przestrzeganie praw mniejszości polskiej na Białorusi. Po ponownym wyborze na prezesa Związku Polaków na Białorusi - 23 marca 2021 r. - Andżelika Borys została aresztowana. Postawiono jej absurdalne zarzuty dotyczące podżegania do nienawiści na tle etnicznym oraz rehabilitacji nazizmu, za co grozi jej od 5 do 12 lat pozbawienia wolności. Andżelika Borys jest uwięziona. Wykazała się niecodzienną odwagą i niezłomnością, gdy odmówiła opuszczenia terenu Białorusi w zamian za zwrócenie wolności. Od pół roku przebywa  w areszcie w Żodzinie w ciężkich warunkach.


Andżelika Borys – nauczycielka, działaczka mniejszości polskiej na Białorusi, w latach 2005–2010 i od 2016 przewodnicząca Związku Polaków na Białorusi.
Urodziła się w polskiej rodzinie Czesława i Henryki Borys, zamieszkującej na obszarze Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, późniejszej Republiki Białorusi. Ukończyła szkołę średnią w Podlipkach, następnie uczyła się w Zamościu oraz studiowała na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku.
Po studiach wróciła na Białoruś, by wykładać język polski w polskiej szkole w Grodnie i w Odelsku. W 1995 została członkiem Związku Polaków na Białorusi, a po trzech latach przewodniczącą jego wydziału edukacji. Na szóstym zjeździe ZPB w marcu 2005 wybrano ją, ku zaskoczeniu władz Białorusi, na przewodniczącą Związku.

                               
SILESIA Dolnośląska Nagroda Kulturalna
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
dla Związku Polaków na Białorusi


Kapituła przyznała nagrodę Związkowi Polaków na Białorusi za całokształt jego działalności na rzecz Polaków mieszkających na Białorusi. Ważnym filarem tożsamości kultury dolnośląskiej są treści oraz inspiracje tożsame z tymi, które są twórczo rozwijane przez Polaków m.in. w Grodnie, Brześciu i wielu innych miejscowościach. Aby żyć jako Polacy, bronić swoich praw mniejszości narodowej i praw dobrych obywateli Białorusi założyli Związek Polaków. Ich aktywna działalność jest nie tylko godna podziwu ze względu na rozmiar i wszechstronność przedsięwzięcia, ale także
z powodu zachowywania pełnej niezależności i heroizmu działania w warunkach prześladowań i represji.
Obecnie Związek wspiera 116 ośrodków nauczania języka ojczystego, które wyposaża w niezbędny sprzęt i materiały dydaktyczne. W większych miastach np. w Grodnie, Brześciu, Baranowiczach, Mińsku, Wołkowysku działają polskie szkoły społeczne.
W Grodnie do Polskiej Szkoły Społecznej im. Króla Stefana Batorego w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczało 1 400 uczniów. Dla nauczycieli organizują zajęcia metodyczne i warsztaty, a uczniowie biorą udział w licznych konkursach, np. „Mistrz Ortografii”, Olimpiada Literatury i Języka Polskiego czy Konkurs Recytatorski im. Adama Mickiewicza „Kresy”.
Związek Polaków powołał 16 domów polskich, umożliwił odrodzenie się harcerstwa, powstanie wielu towarzystw i stowarzyszeń m.in. Stowarzyszenia Armii Krajowej, Stowarzyszenia Sybiraków. Powstało Polskie Towarzystwo Lekarskie, którego członkowie uczestniczą w międzynarodowych konferencjach naukowych i odbywają staże w Polsce. Towarzystwo Plastyków Polskich organizuje co roku wystawy indywidualne, zbiorowe i tematyczne poświęcone np. Obrońcom Grodna, a z zebranych funduszy kupują prezenty bożonarodzeniowe dzieciom uczącym się języka polskiego.
Związek Polaków na Białorusi ma własne media: gazetę „Głos znad Niemna”, miesięcznik „Magazyn Polski” i portal znadniemna.pl. W 2019 roku Związek Polaków na Białorusi zorganizował 198 imprez w skali całego kraju, a w 2020 roku – 171. Do ważnych inicjatyw Związku od początku jego istnienia należy opieka nad grobami polskich żołnierzy. Już w 1990 r. został uporządkowany Cmentarz Wojskowy w Grodnie, później odnawiano kolejne kwatery wojskowe i groby. Akcje sprzątania miejsc pochówku są prowadzone 8 razy w roku. Niemal co roku są odkrywane zapomniane mogiły.Za rok 2020 Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał
indywidualne i zbiorowe Nagrody Kulturalne SILESIA:
Christopherowi Nowickiemu, Janowi Bortkiewiczowi, Chórowi Cantabile oraz Zespołowi Tańca Narodowego i Estradowego „Krąg”.


Za rok 2021 Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał
indywidualne i zbiorowe Nagrody Kulturalne SILESIA:
Annie Kołodziejczyk, Magdalenie Grzybowskiej, Magdalenie Gazur, Jackowi Kosowii Tomaszowi Mikołajczakowi, Mai Wolińskiej i Marcinowi Rupocińskiemu, Dariuszowi Jarosowi oraz Związkowi Polaków na Białorusi.SILESIA za rok 2020:

Christoper Nowicki - Profesor Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, ceniony grafik. W 1993 przyjechał na stałe do Polski, a w 1995 został wykładowcą wrocławskiej ASP. W roku 2005 obronił pracę habilitacyjną na Wydziale Grafiki. Jako profesor wizytujący był zapraszany na uczelnie w Chinach, Japonii, Portugalii i USA.
W roku 2010 był pomysłodawcą i kuratorem wystawy Współczesnej Grafiki Polskiej w Tianjin w Chinach, która prezentowała prace 97 polskich artystów. W kolejnych latach wystawa ta miała miejsce w Korei Południowej, Indiach, Portugalii i Polsce. Prof. Nowicki był także kuratorem wielu wystaw Wrocławskiej Szkoły Grafiki m.in. w Chinach, Stanach Zjednoczonych, Grecji, Szkocji i Rumunii. Za swoje zasługi w promowaniu grafiki polskiej na świecie w 2015 roku otrzymał od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej.


Jan Bortkiewicz - jest fotografem i fotografikiem. Był fotoreporterem miesięczników „Polska” i „Odra”, wykładowcą fotografii w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Jest autorem kilkudziesięciu plakatów, okładek płyt, współrealizatorem scenografii filmowych i telewizyjnych, redaktorem książek oraz organizatorem sympozjów. Swoje prace prezentował na wielu wystawach w Polsce i za granicą. Był kuratorem ponad 100 wystaw. Za swoją działalność został wyróżniony wieloma nagrodami i odznaczeniami, między innymi: -przez  Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi, a przez Sejmik Województwa Złotą Odznaką Honorową Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego.


Zespół Tańca Narodowego i Estradowego „Krąg” - istnieje od 45 lat. Świdnicki zespól promuje folklor polski w kraju i za granicą. W repertuarze ma tańce narodowe, regionalne, estradowe, a także tańce państw odwiedzanych przez zespół. Wszystkie programy zostały opracowane i wyreżyserowane przez założycielkę i kierowniczkę artystyczną zespołu – panią Marię Skiślewicz oraz jej syna Wojciecha, choreografa zespołu. Zespół reprezentował  Dolny Śląsk na festiwalach m.in. w Niemczech, Francji, Portugalii, Rosji,  w Meksyku czy Wenezueli. W roku 2015 zespół został uhonorowany odznaczeniem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.SILESIA za rok 2021:

dr hab. Anna Kołodziejczyk malarka, kuratorka, wykładowczyni Akademii Sztuk Pięknych i członkini Fundacji Sztuki Współczesnej Art Transparent z bogatym dorobkiem artystycznym i naukowym. Pani Anna Kołodziejczyk organizuje m.in. Przegląd Sztuki Survival – cyklicznej wystawy odbywającej się od 2003 r. we Wrocławiu. Jest laureatką i zdobywczynią Grand Prix w konkursie Samsung Art. Master. Jej prace są prezentowane na licznych wystawach poświęconych reinterpretacji kulturowego dziedzictwa Wrocławia i Dolnego Śląska, w kraju i poza granicami np. w Niemczech, na Węgrzech, w Rosji i w Japonii.

dr hab. Magdalena Grzybowska jest rzeźbiarką, która twórczość prezentuje poprzez wystawy, sympozja oraz plenery. Swój bogaty dorobek artystyczny i naukowy wykorzystuje przy organizowaniu międzynarodowych wydarzeń artystycznych odbywających się na Dolnym Śląsku. Pani Magdalena Grzybowska współpracuje z innymi artystami, a w działalność włącza wątki teatralne, motywy tańca współczesnego i muzyki. Wybitnym osiągnięciem artystki jest coroczne Międzynarodowe Sympozjum Sztuki „Było, jest i będzie”, odbywające się w Pałacu Morawa pod Strzegomiem. Założenia sympozjum pozwalają na swobodną wymianę myśli artystom wizualnym, teoretykom, krytykom i historykom sztuki. Efektem wielostronnej współpracy są dwujęzyczne publikacje i strony internetowe.

Magdalena Gazur - absolwentka Wydziału Ceramiki i Szkła oraz stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pani Magdalena Gazur często podkreśla, jak ważna jest dla niej kultura materialna naszego Regionu, co przyczyniło się do podjęcia przez nią współpracy z „Manufakturą” w Bolesławcu”, gdzie przez ostatnich dziesięć lat była autorką unikalnych wzorów. W swej pracy artystycznej buduje markę ceramiki bolesławieckiej w kraju i na świecie. W 2013 r. otrzymała nagrodę „Must Have” za projekt zestawu ceramicznego na Łódź Design, a w 2020 r. za zestaw ceramiczny „Lata 60-te”. Jej kolekcja „Roses” została wyróżniona podczas Międzynarodowych Targów we Frankfurcie. Prace Magdaleny Gazur trafiają do kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu i Narodowego Muzeum w Krakowie.

dr hab. Jacek Kos i dr Tomasz Mikołajczak otrzymują nagrodę za wspólne zrealizowanie Wystawy „Władysław Wincze. Wnętrza”, która jest odzwierciedleniem tworzenia nowego design-u na Ziemiach Odzyskanych połączoną z prezentacją poddanych renowacji mebli. Prezentacja jest wyrazem hołdu Władysławowi Wincze, który zaszczepił ponadczasowe idee ujawniające ponadpokoleniowe związki i wartości. Wystawa miała miejsce w Muzeum Architektury we Wrocławiu i była prezentacją twórczości jednego z najważniejszych projektantów wnętrz i sztuki użytkowej XX wieku.

dr hab. Jacek Kos jest związany z Wydziałem Architektury Wnętrz, Wzornictwa
i Scenografii Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Od tamtej pory jest stale obecny w przestrzeni sztuki, a także kreuje kulturowy pejzaż miasta i regionu. Jest pomysłodawcą opracowań wystawienniczych, działań parateatralnych, wirtuozem przestrzeni, entuzjastą teatru i inscenizacji scenograficznych.
dr Tomasz Mikołajczak jest historykiem sztuki, wykładowcą Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, uczestnikiem i twórcą polskich i międzynarodowych projektów badawczych. Jest autorem książek i artykułów naukowych związanych z historią sztuki, wzornictwem, dziedzictwem kulturowym i turystyką kulturową. Doktor Mikołajczak jest redaktorem naczelnym serii wydawniczej Wrocławskie Środowisko Artystyczne.

Kapituła przyznała nagrodę Mai Wolińskiej i Marcinowi Rupocińskiemu
za współtworzenie pracowni Narracji i Interakcji w Nowych Mediach oraz w Katedrze Kompozycji Akademii Muzycznej we Wrocławiu oraz za dzieło „Random Check” – dwugodzinny koncert multimedialny zrealizowany w okresie pandemii, w ramach festiwalu muzyki współczesnej Sacrum Profanum. Uznani artyści włączyli do projektu kompozycje studentów, wyznaczając im nowe zadania, co pozwoliło młodzieży przetrwać najtrudniejsze chwile wiosennego lockdownu. Dzięki temu oprócz zespołu pomysłodawców powstało dodatkowych siedem międzynarodowych grup studenckich przygotowujących odrębne kompozycje audiowizualne.
Profesor dr hab. Maja Wolińska to artystka multimedialna prowadząca pracownię dyplomującą Narracja i Interakcja w Nowych Mediach. Zajmuje się metodami narracyjnymi wykorzystywanymi w mediach takich jak: film, wideo, fotografia, obraz generatywny, dźwięk, działania interaktywne i nielinearne. Od 2010 roku współtworzy kolektyw Commonheavens (komenhewens – wspólne niebiosa), którego prace znajdują się m.in. w Barcelonie.
Marcin Rupociński jest kompozytorem i grafikiem, założył grupę Morphai. Jego kompozycje były prezentowane na wielu festiwalach: m.in. na Musica Polonica Nova, czy Beijing Modern (Bejdżin modern) w Pekinie. Współpracował z wieloma teatrami, m.in. z Teatrem Rozmaitości i Laboratorium Dramatu w Warszawie, Narodowym Teatrem Starym w Krakowie.

Dariusz Jaros otrzymał nagrodę za wieloletnią współpracę z ośrodkami kultury w organizowaniu i koordynowaniu festiwali i przeglądów muzycznych dla dzieci
i młodzieży. Pan Jaros organizuje dla uzdolnionych muzycznie uczniów Gminne Warsztaty Wokalne w Lubachowie. Realizuje autorski projekt Spotkań Artystycznych wraz z placówkami Wychowania Pozaszkolnego oraz promuje uzdolnioną młodzież na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Artysta prowadzi warsztaty dla dyrektorów i nauczycieli placówek wychowania pozaszkolnego. Tworzy także autorską muzykę na potrzeby Alchemii Teatralnej Dorosłych, pracuje również jako muzyk instrumentalista i kierownik zespołu przy spektaklach.


ZŁOTE ODZNAKI HONOROWE
ZASŁUŻONY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOSLĄSKIEGO:Grażyna Bernatowicz - Była ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Czeskiej i w Hiszpanii. Pełniła funkcję Wiceministra Spraw Zagranicznych. Jest prawnikiem, politologiem, profesorem Uczelni Techniczno-Handlowej w Warszawie. Jako Ambasador miała wpływ i przyczyniła się do zorganizowania wielu wydarzeń we współpracy polsko – czeskiej, np. na organizację Dolnośląsko - Czeskiego Forum Gospodarczego. Współdziałała przy utworzeniu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej NOVUM. Za pracę na rzecz Ojczyzny i współpracę między narodami została Odznaczona m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz wysokiej rangi odznaczeniami zagranicznymi.


Ewa Mańkowska - doktor nauk rolniczych, wykładowczyni akademicka, urzędniczka państwowa i samorządowa. Pełniła funkcję wicewojewody dolnośląskiego w latach 2012 – 2014. W latach 2014-2018 była wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego. Radna w II, III oraz V kadencji sejmiku województwa. Panią Ewę Mańkowską znamy również z  działalności charytatywnej między innymi jako członka założyciela Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska oraz Członka Kapituły Dolnośląskiego Klucza Sukcesu. Zasiadała w Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, dzięki jej staraniom wiele jednostek OSP otrzymało nowy sprzęt gaśniczy. W 2011 r. została powołana do grona Ambasadorów Aktywności Kobiet.


Grażyna Orłowska-Sondej - od ponad 30 lat jest dziennikarką. Od początku pracy dziennikarskiej była nie tylko autorką audycji, ale wsparciem dla widzów; opowiadała o ich problemach i interweniowała, gdy zaszła potrzeba. Redagowała i prowadziła „Dolnośląski Magazyn Reporterów” oraz program „Reporterzy w drodze”. Cotygodniowe dyżury były dla Niej zarówno dziennikarskim obowiązkiem, jak i służbą publiczną, często polegającą na organizowaniu pomocy materialnej dla najuboższych widzów. W myśl hasła „Ważne jest wsparcie i ważna jest pamięć” – w autorskim programie “Studio Wschód” realizuje reportaże opowiadające o związkach Dolnoślązaków z ojczyzną ich przodków. Jest współautorką akcji “Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia”, wspólnie z gronem wolontariuszy, porządkuje polskie cmentarze i rekonstruuje mogiły pozostałe na wschodzie. Jest laureatką wielu nagród i odznaczeń, w tym nagrody Parlamentu Europejskiego: „Za budowanie mostów ponad granicami, w uznaniu działalności społecznej na rzecz pojednania narodów Europy Środkowo - Wschodniej”.


Julian Gozdowski – to zasłużony trener narciarstwa biegowego. W 1976 roku zorganizował pierwszą edycję Biegu Piastów, który wkrótce przekształcił się
w coroczną międzynarodową imprezę narciarską na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej Porębie. W 1995 roku bieg ten został włączony do Europejskiej Ligi, a w 2008 roku do Światowej Ligi Biegów Długodystansowych. Pan Julian Gozdowski objął funkcję komandora tego biegu oraz prezesa Stowarzyszenia „Bieg Piastów”. To dzięki wielkiemu zaangażowaniu Pana Juliana Bieg Piastów uzyskał rangę zawodów światowych. Jego długoletnia praca na rzecz upowszechniania aktywności fizycznej, sportów zimowych, a w szczególności narciarstwa biegowego spowodowała, że dzisiaj największa i najbardziej znana impreza narciarstwa biegowego w Polsce a zarazem jedna z największych na świecie odbywa się na Dolnym Śląsku.


Stowarzyszenie BIEG PIASTÓW - jest jedną z najważniejszych sportowych organizacji pozarządowych w naszym regionie i w kraju. Jest także organizatorem wielu innych wydarzeń odbywających się na i w okolicach Polany Jakuszyckiej. Swoją działalność rozszerzyło o organizację „Rowerowego Biegu Piastów”, czy „Letniego Biegu Piastów”. Popularyzuje i propaguje aktywny sposób spędzania czasu wolnego, aktywność fizyczną realizowaną w formie sportu powszechnego. Działalność Stowarzyszenia to także utrzymanie, renowacja i konserwacja narciarskich tras biegowych, wykorzystywanych w ciągu całego roku przez sportowców – amatorów, turystów oraz zawodników w cyklach treningowych.


Maja Włoszczowska  - jest rowerowym symbolem Dolnego Śląska. Dwukrotnie zdobyła wicemistrzostwo olimpijskie w kolarstwie górskim w Pekinie i w Rio de Janeiro. Jest złota medalistką z Mistrzostw Świata w wyścigu elity MTB, a także
w maratonie MTB. Mistrzynią Europy w kolarstwie górskim, wielokrotną medalistką w Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy. Dzięki jej staraniom od 10 lat odbywa się wyścig „Jelenia Góra Trophy Maja Włoszczowska MTB Race”, najwyżej klasyfikowane zawody kolarstwa górskiego w Europie Środkowo-Wschodniej. Szczególne osiągnięcia sportowe Pani Mai Włoszczowskiej budują rangę dolnośląskiego sportu.


Dolnośląska Izba Lekarska – już ponad 30 lat reprezentuje całe środowisko lekarskie naszego regionu, dba o jego integrację, kształtuje wzorce zachowań, walczy o godne warunki pracy i stoi na straży należytego wykonywania zawodu. Jest jedną z największych i najaktywniejszych izb w Polsce. Współdziała z lokalnymi samorządami terytorialnymi, realizując wspólnie programy profilaktyki zdrowotnej. W ramach kontaktów międzynarodowych współpracuje ściśle z Saksońską Izbą Lekarską, wymieniając stale doświadczenia w zakresie organizacji ochrony zdrowia. DIL utrzymuje także kontakty ze środowiskiem lekarskim graniczących z naszym regionem krajów czeskich, z Gruzją i Ukrainą. Na bieżąco wydaje opinie i recenzuje działania władz regionalnych i krajowych w ścisłej współpracy z organizacjami pacjenckimi.


Nagroda Marszałka Województwa Dolnośląskiego „Za szczególne osiągnięcia dla regionu ”.

Pan prof. dr hab. Marcin Drąg - profesor nauk chemicznych, nauczyciel akademicki Politechniki Wrocławskiej, laureat nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Autor 9 patentów i ok. 110 publikacji.
O swojej pracy mówi tak: „Moja specjalizacja naukowa to chemia biologiczna, czyli mariaż chemii oraz biologii, a dokładniej próba zastosowania wytworów laboratorium chemicznego do zrozumienia tego co dzieje się w układach biologicznych. Szczególnym zainteresowaniem mojej osoby cieszą się enzymy zwane proteazami, które uczestniczą w procesach rozwoju chorób cywilizacyjnych, ale pełnią także pożyteczne funkcje (…). …swoją pracę mógłbym porównać do mojego największego hobby – wędkarstwa. Idąc na ryby mam nadzieję na wyłowienie tej jedynej – największej. Tworząc w laboratorium nowe molekuły mam nadzieję na znalezienie takiej, która umożliwi mi wyłowienie ważnego z medycznego punktu widzenia enzymu”.