rozmiar czcionki: A | A | A

WYBORY DO RADY SENIORÓW WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2024 - 2029

14.06.2024 14:55

Przed nami wybory do Rady Seniorów Województwa, która będzie pracować w latach 2024 – 2029. Zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami zostały uaktualnione wszystkie dokumenty, wymagane w procesie wyborów Członków Rady. Zgłaszanie kandydatów odbędzie się w terminie od 24 czerwca do 14 lipca br. Należy wypełnić odpowiedną kartę zgłoszenia kandydata na członka Rady i może to zrobić osoba, która ukończyła 60 lat lub np. organizacja pozarządowa, czy podmiot prowadzący uniwersytet trzeciego wieku, działające na terenie Województwa Dolnośląskiego.

W załącznikach umieszczonych poniżej znajdziecie Państwo:1. Tryb i kryteria wyboru członków Rady Seniorów Województwa Dolnośląskiego.
2. Harmonogram wyborów do Rady Seniorów Województwa Dolnośląskiego.
3. Karta zgłoszenia kandydata na członka Rady Seniorów Województwa Dolnośląskiego.
4. Formularz głosowania na kandydata na członka Rady Seniorów Województwa Dolnośląskiego

5. Karta oceny formalnej

6. Oświadczenie kandydata


Rada Seniorów Województwa Dolnośląskiego to organ, który ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. W skład Rady wchodzą przedstawiciele seniorów i podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności organizacji pozarządowych i uniwersytetów trzeciego wieku. Umożliwia ona osobom starszym wyrażanie swoich opinii, wniosków i sugestii. Jej celem jest zapewnienie wsparcia społecznego i walka z dyskryminacją ze względu na wiek, reprezentowanie interesów seniorów, wspieranie inicjatyw i projektów do nich skierowanych, a także działalność na rzecz poprawy jakości życia osób starszych.