rozmiar czcionki: A | A | A

Wspomnienie - Tadeusz Lewandowski

12.07.2021 11:02

Z żalem i poczuciem wielkiej straty przyjęliśmy wiadomość o śmierci Tadeusza Lewandowskiego.

Radnego Województwa Dolnośląskiego kadencji IV i V w latach 2010-2018. W Sejmiku pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W roku 2020 Radni Województwa uhonorowali Tadeusza Lewandowskiego Złotą Odznaką Honorową Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego.
Był działaczem opozycji demokratycznej, związkowcem - współorganizował Komitet Założycielski „Solidarność” w jeleniogórskiej „FAMPIE”. Internowany i wielokrotnie represjonowany za udział w manifestacjach i organizowanie pomocy dla internowanych i ich rodzin oraz za działalność w Duszpasterstwie Ludzi Pracy.

Oddany samorządowiec i społecznik, działał jako Radny w Radzie Miasta oraz jako Wiceprezydent Miasta Jeleniej Góry.
Wybrany w wyborach parlamentarnych pełnił funkcję Posła na Sejm I kadencji (1991 -1993), następnie Senatora IV kadencji  (1997-2001) i VI kadencji (2007 – 2011).

Żegnamy Wspaniałego Człowieka, cenionego samorządowca i społecznika.