rozmiar czcionki: A | A | A

WIZYTA DELEGACJI Z OBWODU DNIEPROPIETROWSKIEGO W SEJMIKU WOJEWÓDZTWA

05.04.2013 13:10

Głównym celem przyjazdu Eugena Udoda - Przewodniczącego Dniepropietrowskiej Rady Obwodowej i delegacji z Ukrainy jest wymiana doświadczeń na temat wykorzystania potencjału turystycznego naszych regionów. Jako jeden z Partnerskich Regionów Dolnego Śląska zostali zaproszeni do udziału w Międzynarodowych Targach Turystycznych we Wrocławiu, które właśnie dziś zostały uroczyście otwarte.

Delegazja z Ukrainy i Radni Województwa Dolnośląskiego.

Radni Województwa przyjęli przedstawicieli Ukrainy w siedzibie Sejmiku Województwa. W rozmowach, których gospodynią była wiceprzewodnicząca sejmiku Grażyna Malczuk, udział wzięli również Radni Województwa – Jacek Pilawa, przewodniczący Komisji Współpracy Zagranicznej, Andrej Jaroch, przewodniczący Komisji Turystyki, Rekreacji i Sportu, Marek Dyduch przewodniczący Komisji rewizyjnej raz radny Michał Bobowiec, członek komisji rewizyjnej i turystyki. W składzie delegacji ukraińskiej znaleźli się: Jelena Jeriomina – Prezes Spółki Turystycznej Express Tour, Yana Gorobetc - Kierownik Agencji Rozwoju Regionalnego przy Radzie Obwodowej, Sergij Switlenko - Dziekan Wydziału Historycznego Dniepropietrowskiego Uniwersytetu Narodowego, Mychajło Solowijow - Prezes Spółki z o.o. „RIN”, Anastasia Żukowa - Studentka Wydziału Historycznego Dniepropietrowskiego Uniwersytetu Narodowego i Walentyna Panko - Mistrz rękodzieła ludowego „Petrikiwka”.

 


Samorząd Województwa Dolnośląskiego oraz władze Obwodu Dniepropietrowskiego, na terenie którego znajdują się ruiny twierdzy Kudak *), planują ożywienie ruchu turystycznego na tym terenie. W tym celu historycy polscy i ukraińscy maja odbyć szereg spotkań dotyczących przeszłości tego miejsca. Opracowanie historyczne będzie stanowić podstawę dla dalszych działań touroperatorów i zainteresowanych instytucji obu regionów.

 

*) TWIERDZA KUDAK
Kudak – twierdza polska zbudowana w 1635 z inicjatywy hetmana wielkiego koronnego Stanisława Koniecpolskiego. Wzniesiona została, początkowo w formie niewielkiego czworobocznego fortu, na prawym wysokim brzegu Dniepru, poniżej ujścia Samary,
w miejscu, gdzie zaczynały się porohy - na wysokości Kudackiego (Kojdackiego) porohu, od którego wzięła nazwę. Pierwotnie twierdzę nazywano Kodak. Miejsce, w którym znajdował się fort, znajduje się 10 km poniżej obecnego miasta Dniepropietrowska. Miała ona osłaniać południowe granice Polski, ograniczać kontakty chłopstwa ukraińskiego z Kozakami zaporoskimi, oraz zapobiegać wyprawom Kozaków na Krym co powodowało konflikty dyplomatyczne z Turcją. Określana była jak "klucz do Zaporoża". Czterobastionowy fort, otoczony wałem, fosą i z dwoma półbastionami, budowano pod kierunkiem francuskiego inżyniera Guillaume de Vasseur de Beauplana na wzór twierdz holenderskich. Załoga początkowo składała się z 200 najemnych dragonów, pod dowództwem francuskiego pułkownika Jeana de Marion (Jan Marian). Budowę ukończono w lipcu 1635, lecz już w nocy z 3 na 4 sierpnia 1635 Kozacy pod dowództwem hetmana Iwana Sulimy, powracający
z Morza Czarnego, zdobyli Kudak z zaskoczenia i wybili całą załogę, a fort zniszczyli. Wkrótce jednak w 1637 r., hetman Stanisław Koniecpolski obsadził ruiny fortu z 4.000 żołnierzy
i naprawił zniszczenia.
W 1639 r. Polska zbudowała nową twierdzę w Kudaku, obok starego fortu, według planów Johanna Pleitnera i zrealizowano z pomocą Fryderyka Getkanta i Eliasza Arciszewskiego, jako założenie o rozmiarach około 207 x 210 metrów w szpicach bastionów. Twierdza zbudowana wg założeń szkoły staroholenderskiej miała dwa pełne bastiony, dwa półbastiony i rodzaj dzieła kleszczowego od strony rzeki Dniepr. Twierdzę otaczały ziemne wały z przedpiersiami, kleszcze od strony Dniepru, z trzech stron suche fosy i dwa rzędy częstokołów. Wjazd
z bramą znajdował się od strony zachodniej. Załoga zwiększyła się do 600 ludzi.
W twierdzy założono jeden z arsenałów artylerii koronnej (obok np. Lwowa, Kamieńca, Baru). Twierdza w 1639 roku miała 11 dział, w tym kolubrynę bastardową, 4 działa regimentowe, 6 dział żelaznych, 200 granatów, 1050 kul 4-funtowych i 50 kul 12-funtowych. W 1648 roku liczba dział wzrosła.

 

Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa wita przybyłych gości - obok Eugen Udod Przewodniczący Dniepropietrowskiej Rady Obwodowej.
Radni Województwa (od lewej) - Jacek Pilawa, Marek Dyduch, Andrzej Jaroch.
Radni Województwa i dyrektor DOT.
Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa wita przybyłych gości - obok Eugen Udod Przewodniczący Dniepropietrowskiej Rady Obwodowej.
Anastasia Żukowa, studentka i Michajło Solowijow prezes spółki RIN.
Marianna Dubowska i Sergij Switlenko dziekan wydziału historycznego Dniepropietrowskiego Uniwersytetu Narodowego.
Delegacja Polska.
Marianna Dubowska i Sergij Switlenko dziekan wydziału historycznego Dniepropietrowskiego Uniwersytetu Narodowego.
Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa wita przybyłych gości - obok Eugen Udod Przewodniczący Dniepropietrowskiej Rady Obwodowej.