rozmiar czcionki: A | A | A

W Muzeum Papiernictwa

20.05.2014 17:07

Wzniesiona w 1605 r. papiernia jest dziś jednym z najciekawszych poprzemysłowych obiektów w Europie. Wyrób papieru był niegdyś bardzo opłacalny, a środki ze sprzedaży czerpanych tu arkuszy przeznaczano na rozbudowę i zdobienie młyna. W historycznej papierni działa muzeum, które jest zaliczane do największych atrakcji turystycznych Dolnego Śląska – rocznie zwiedza je ok. 60 tys. osób, które mogą oglądać pokazy czerpania papieru realizowane wg średniowiecznej technologii lub sami wykonują własną kartkę papieru.

19 maja Muzeum Papiernictwa odwiedził Bogdan Zdrojewski – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Głównym powodem wizyty było parafowanie umowy na realizację przez dusznickie muzeum projektu „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego budynku suszarni oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe kompleksu Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju wraz z konserwacją i digitalizacją zbiorów”. Zadanie jest finansowane w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014, a wkład własny zapewnia Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Podczas uroczystości minister Bogdan Zdrojewski poinformował, że spośród ok. 300 wniosków nadesłanych do ministerstwa wybrano kilkanaście najbardziej wartościowych, wśród których znalazł się projekt Muzeum Papiernictwa. Wg opinii ministra dusznickie muzeum jest znane w Warszawie z wzorowych realizacji licznych programów inwestycyjnych i kulturalnych, a przedsięwzięcia edukacyjne instytucji należą do najbardziej wartościowych.


Minister w czasie pobytu w historycznym młynie papierniczym obejrzał wystawę czasową „Wydawnictwa bibliofilskie na papierze czerpanym” - pod Honorowym Patronatem Przewodniczącej Sejmiku Województwa Barbary Zdrojewskiej, zwiedził muzealne ekspozycje, a następnie zszedł do czerpalni, w której grupa wrocławskich sześciolatków uczestniczyła w zajęciach czerpania papieru. Dzieci pokazały panu ministrowi jak się czerpie papier i opowiedziały o swoich wrażeniach z pobytu w muzeum.  Następnie zostały wykonane pamiątkowe odbicia dłoni gościa w świeżo uformowanym arkuszu. Wizyta zakończyła się oglądaniem dusznickiego młyna papierniczego od strony muzealnej posesji.


W uznaniu znaczenia papierni dla kultury narodowej, w 2011 r. Prezydent Rzeczypospolitej wpisał zabytkowy obiekt na listę pomników historii. Obecnie trwają starania o wpisanie młyna na listę Światowego Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego UNESCO.