rozmiar czcionki: A | A | A

"UCZĘ SIĘ BEZPIECZNIE ŻYĆ" - MISTRZOWIE BEZPIECZEŃSTWA 2013.

28.05.2013 00:00

To już piąty finał dolnośląskiego konkursu dla dzieci i młodzieży szkolnej „Uczę się bezpiecznie żyć‘’ prowadzony pod patronatem Przewodniczącego Sejmiku Województwa i Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Przewodniczącego Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa. towarzyszyły prawdziwe sportowe emocje współzawodnictwa o tytuł „ Mistrza Bezpieczeństwa Województwa 2013 ‘’ O uzyskanie tego zaszczytnego tytułu zmagało się 117 uczniów będących finalistami zawodów regionalnych reprezentujących 47 placówek oświatowych województwa. Celem głównym oraz ideą konkursu „Uczę się bezpiecznie żyć‘’ jest poprawa poziomu bezpieczeństwa poprzez edukację w tym zakresie wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Ostatni etap konkursu, wieńczący współzawodnictwo na poziomie międzyszkolnym, regionalnym oraz wojewódzkim, wraz z jego zakończeniem, miał miejsce w dniu 28 maja 2013 roku w Auli Leopoldyna Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w obiektach Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych.

Uczestników konkursu oraz jego organizatorów uroczyście powitał Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego profesor Marek Bojarski. Następnie uroczystego otwarcia finałowego etapu konkursu dokonała Wiceminister Edukacji Narodowej Pani Joanna Berdzik. W imieniu Przewodniczącego Sejmiku Województwa z gratulacjami skierowanymi do uczestników konkursu wystąpił Zbigniew Szczygieł Radny Województwa.

W zmaganiach finałowych prowadzonych na terenie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych uczestniczące drużyny w poszczególnych kategoriach wiekowych zajęły następujące miejsca:

W kategorii  klasy „ 0”:
1 miejsce - Przedszkole Miejskie nr 27 w Jeleniej Górze
2 miejsce – Miejskie Przedszkole nr 13 w Jeleniej Górze
3 miejsce- Miejski Zespół Szkół nr 3, Szkoła Podstawowa nr 2 w Bolesławcu

W kategorii klasy 1-3 :
1 miejsce – Szkoła Podstawowa w Ligocie Polskiej
2 miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Marciszowie
3 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 11 w Jeleniej Górze
 
W kategorii klasy 4-6 :
1 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 11 w Jeleniej Górze
2 miejsce – Szkoła Podstawowa w Ligocie Polskiej
3 miejsce – Szkoła Podstawowa w Drołtowicach

W kategorii gimnazjum :
 1 miejsce - Gimnazjum nr 3 w Jeleniej Górze
2 miejsce – Gimnazjum Publiczne w Marciszowie
3 miejsce - Publiczne Gimnazjum nr 3 w Wałbrzychu

Gorące współzawodnictwo zostało nagrodzone nie tylko uzyskaniem kolejnych w/w miejsc finałowych, ale również wspaniałymi nagrodami indywidualnymi dla uczestników konkursu oraz nagrodami dla placówek oświatowych. Fundatorami nagród dla finalistów konkursu oraz placówek oświatowych promujących zasady bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej były min. Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego Wrocław, Legnica, Wałbrzych, Jelenia Góra oraz inne organizacje wspierające aktywnie ideę konkursu.

Podsumowania konkursu i oczekiwanego przez finalistów wręczenia nagród dokonał w imieniu Samorządu Województwa Dolnośląskiego Radny Zbigniew Szczygieł.
Reasumując należy podkreślić, że idea konkursu, zarówno w zakresie jego tematyki jak i formy przeprowadzenia oraz szerokiego gremium uczestników, okazała się bardzo efektywnym sposobem kształtowania bezpieczeństwa w naszym regionie, gratulacje dla pomysłodawców, organizatorów i uczestników konkursu.