rozmiar czcionki: A | A | A

Uchwała w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

01.10.2013 11:33

26 września podczas LX sesji Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął stanowisko w sprawie zamierzeń inwestycyjnych dotyczących rozbudowy sieci linii i węzłów kolejowych oraz układu drogowego o znaczeniu krajowym. Prezentujemy treść przedmiotowej uchwały.   (KSD-TJ)