rozmiar czcionki: A | A | A

Święto Województwa Dolnośląskiego – AD 2020

16.10.2020 08:50

W roku 2009 - w 10. rocznicę uzyskania podmiotowości prawnej przez Wspólnotę Samorządową Województwa Dolnośląskiego, czyli ogół mieszkańców województwa – Sejmik Wojewódzki proklamował ustanowienie Święta Województwa w dniu 16 października każdego roku. Wybór tego dnia był uzasadniony żywym od wieków kultem Św. Jadwigi Śląskiej, wielkiej Patronki Dolnego Śląska. Współczesne znaczenie przesłania płynącego z kultu Św. Jadwigi, Sejmik potwierdził nadając historycznej Patronce tytuł Honorowej Obywatelki Dolnego Śląska CIVI HONORARIO.Święto wspólnotowe, tak jak święta narodowe, jest przede wszystkim radosnym spotkaniem i uroczystą, wspólnotową celebrą, wzmacniającą tożsamość regionalną i narodową w celu wzmacniania obywatelskich i kulturowych więzów łączących mieszkańców. Jest uroczystą okazją do wywyższenia i nagrodzenia wybitnych przedstawicieli wspólnoty, honorowymi tytułami, odznakami i nagrodami za ich zasługi dla województwa.


W roku 2020 Radni Wojewodztwa przyznali tytuł Honorowego Obywatela Dolnego Śląska CIWI HONORARIO

Jego Ekscelencji ks. biskupowi Ignacemu Decowi, profesorowi nauk teologicznych i emerytowanemu biskupowi diecezji świdnickiej oraz

Pani Oldze Tokarczuk, polskiej pisarce, eseistce i poetce, laureatce Nagrody Nobla. 


Dolnośląską Nagrodą Kulturalną SILESIA wyróżnieni zostali:

Pan Jan Bortkiewicz - wybitny polski fotograf i fotografik, laureat Złotego Krzyża Zasługi,

Pan Christopher Nowicki – ceniony na świecie grafik i Profesor Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu,

Zespół Tańca Narodowego i Estradowego „Krąg”  - działający już od 45 lat i promujący polski folklor w kraju i za granicą oraz

Chór „Cantabile” - działający od 1999 roku przy Polkowickim Centrum Kultury.


Nagrodę Marszałka otrzymała w tym roku Pani Teresa Sawicka – aktorka, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, od 1985 roku artystka Teatru Polskiego we Wrocławiu.


Odznaki Honorowe Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego zostały przyznane Panu Markowi Muszyńskiemu, Panu Tomaszowi Wójcikowi, Panu Tadeuszowi Lewandowskiemu, Panu Jerzemu Langerowi oraz Panu Józefowi Czyczerskiemu – dolnośląskim działaczom opozycji antykomunistycznej i członkom NSZZ „Solidarność”. Przyznanie Odznak Honorowych związane jest z 40. rocznicą powstania Związku, którą obchodziliśmy w 2020 roku.


Przygotowaliśmy organizacyjnie tegoroczne obchody, zgodnie z tradycją naszego święta, ale pandemia COVID – 19 zmienia nasze plany i dlatego musieliśmy odwołać prawie wszystkie uroczyste spotkania; świętowanie zdalne czy hybrydowe nie ma sensu i nie jest możliwe. W tej szczególnej sytuacji zacznę od wyrażenia wdzięczności, uznania i podziwu dla ofiarności tych członków naszej wspólnoty, którzy ze względu na zawód lub służbę (a także wolontariuszom), stają na pierwszej linii zwalczania pandemii i ochrony naszego zdrowia. Dla całej dolnośląskiej wspólnoty to czas próby solidarności, przyjaźni i braterstwa; wydaje się, że dajemy liczne i przekonujące dowody pozytywnego wyniku tego egzaminu.W imieniu swoim i wszystkich Radnych Województwa Dolnośląskiego chcę zapewnić mieszkańców Dolnego Śląska, że nie szczędząc sił będziemy docierać do Waszych potrzeb i problemów oraz mądrze, sprawnie i uczciwie będziemy je rozwiązywać w duchu współpracy i kompromisu.


Z okazji Święta Województwa wyrazy szacunku i uznania za sukcesy oraz podziękowania za owocną współpracę i pozdrowienia kieruję do Koleżanek i Kolegów samorządowców oraz pracowników samorządowych z całego regionu. Dolny Śląsk rozwija się w takim tempie i pięknieje dzięki Waszym wysiłkom, inicjatywie oraz inwencji w pokonywaniu trudności.


Drodzy Dolnoślązacy,
w dniu święta życzę wszystkim satysfakcji i dumy z rozwoju naszej małej ojczyzny; życzę wszystkiego, co przynosi Wam radość i nadzieję, pogody ducha i przede wszystkim dobrego zdrowia. Obyśmy mimo udręki i trudów epidemii „nabierali ducha”. Niech Św. Jadwiga i inni dolnośląscy Święci wypraszają łaski Opatrzności.


Andrzej Jaroch
Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego