rozmiar czcionki: A | A | A

Regionalne Biuro Województwa Dolnośląskiego w Dreźnie otwarte

18.06.2021 11:11

15 czerwca 2021 r., Przewodniczący Sejmiku Andrzej Jaroch uczestniczył wraz z Marszałkiem Cezarym Przybylskim i Premierem Wolnego Państwa Saksonia Michaelem Kretschmerem w uroczystym otwarciu Regionalnego Biura Województwa Dolnośląskiego w Dreźnie.

- "Dolny Śląsk jest piękną wizytówką Polski i wzorem dla wielu regionów. Chcemy, aby jako taki był również postrzegany przez mieszkańców Saksonii i pozostałych landów w Niemczech. Poprzez działalność nowo otartego Biura zamierzamy wspierać rozwój kontaktów gospodarczych. Naszą ambicją jest, by firmy znajdowały partnerów biznesowych po obu stronach granicy, przyczyniając się poprzez udaną kooperację do wzrostu siły gospodarczej obydwu regionów." - powiedział Przewodniczący Sejmiku Andrzej Jaroch podczas uroczystości otwarcia Biura Dolnego Śląska w Dreźnie stolicy Saksonii.

Siedziba nowo otwartego biura znajduje się w najbliższym sąsiedztwie budynków ministerialnych i Kancelarii Stanu. Nowo otwarte biuro będzie służyło jeszcze łatwiejszej, bezpośredniej współpracy między regionami, a także będzie „na miejscu” upowszechniało wiedzę na temat polskiego dorobku kulturalnego, naukowego i społecznego.' 17 czerwca przypada 30. Rocznica podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Polską a Niemcami. Wydarzenie to zapoczątkowało budowę relacji polsko-niemieckich i bliskie kontakty z 3 regionami Republiki Federalnej Niemiec: Wolnym Państwem Saksonią, Dolną Saksonią i Brandenburgią.

17 czerwca 2021 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji ds.Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz Landtagu Wolnego Państwa Saksonia z okazji 30 rocznicy podpisania „Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy”. Podczas posiedzenia podpisany został Komunikat o współpracy międzyregionalnej Województwa Dolnośląskiego i Wolnego Państwa Saksonia.