rozmiar czcionki: A | A | A

RAPORT O STANIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO ZA ROK 2023

07.06.2024 14:30

Od 25 lat Samorząd Województwa Dolnośląskiego buduje swoją markę i siłę. Dziś jesteśmy jednym z najszybciej rozwijających się regionów w Europie. 27 czerwca podczas sesji Sejmiku odbędzie się debata nad "Raportem o stanie Województwa Dolnośląskiego za rok 2023", do której po raz kolejny zapraszamy Dolnoślązaków - zgodnie z zasadami określonymi w art. 34a ustawy o samorządzie.

W dyskusji wezmą udział Radni Województwa, a także mieszkańcy, którzy do 26 czerwca włącznie złożą odpowiedni wniosek i co najmniej 1000 podpisów jego poparcia. Dokumenty należy kierować do Przewodniczącego Sejmiku i dostarczyć (wraz z podpisami) do Kancelarii Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.


W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego zaprezentowany został kolejny, szósty już, Raport o stanie Województwa – opracowanie podsumowujące działania Zarządu Województwa Dolnośląskiego i podległych mu instytucji w 2023 roku. Znaleźć tam można informacje dotyczące realizacji inwestycji samorządu, polityk, programów, strategii, uchwał Sejmiku Województwa, a także planów oraz kierunków działań na kolejne lata.
Konieczność tworzenia tego dokumentu jest wynikiem nowelizacji ustawy o samorządzie województwa. Wcześniej głosowanie odbywające się podczas sesji absolutoryjnej Sejmiku Województwa dotyczyło tylko sprawozdania Zarządu Województwa z wykonania budżetu za poprzedni rok. Obecnie o udzieleniu wotum zaufania decyduje także debata i głosowanie nad Raportem o stanie Województwa Dolnośląskiego za rok 2023.Raport o stanie Województwa Dolnośląskiego za rok 2023