rozmiar czcionki: A | A | A

Przedstawiciele partnerskich regionów w Sejmiku

01.03.2019 11:55

Pierwsze w historii trójstronne spotkanie przedstawicieli partnerskich, lokalnych parlamentów: Autonomicznej Republiki Adżarii (Gruzja), Kraju Związkowego Brandenburgia (Niemcy) i Samorządu Województwa Dolnośląskiego odbyło się w Sejmiku Województwa 1 marca 2019 roku.

Delegacjom, które debatują w stolicy Dolnego Śląska, przewodniczą Davit Gabaidze - Przewodniczący Rady Najwyższej Autonomicznej Republiki Adżarii, Britta Stark – Prezydent Landtagu Brandenburgii (SPD) oraz Andrzej Jaroch – Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.


Przedstawiciele trzech regionów rozmawiali o wspólnych relacjach i  współpracy lokalnych parlamentów oraz planowanych przedsięwzięciach np. w zakresie kultury, sportu, turystyki, medycyny, czy wymiany młodzieży.


- Cieszę się, że spotkaniem w tym gronie rozwijamy dotychczasową, niezwykle owocną współpracę. Jestem przekonany, że dzięki tym rozmowom znajdziemy nowe obszary kooperacji na kolejne lata – mówił podczas spotkania Andrzej Jaroch, Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.Jednym z pierwszych dużych projektów realizowanych w trójporozumieniu będzie wspólne zorganizowanie Forum Gospodarczego Poczdam-Wrocław-Batumi w 2020 roku. Również w przyszłym roku partnerzy spotkają się na targach turystycznych, gdzie wspólnie zorganizują mini-forum turystyczne skoncentrowane na wspólnej ofercie.


Raz w roku odbywać się będą również spotkania przedstawicieli Sejmiku, Landtagu oraz Rady Najwyższej. Jednym z ich efektów będzie wymiana młodych liderów wskazanych przez młodzieżowe parlamenty.  Zadaniem liderów będzie opracowanie koncepcji współpracy między naszymi regionami w kolejnych latach.


Współpraca Dolnego Śląska z Brandenburgią oraz Autonomiczną Republiką Adżarii realizowana jest na podstawie porozumień podpisanych przez marszałka Cezarego Przybylskiego z tymi regionami w 2016 roku. Na mocy tych dokumentów strony zadeklarowały poszerzenie dotychczasowych wspólnych działań oraz podkreśliły znaczenie kontaktów dwustronnych. Partnerzy zadeklarowali wówczas wymianę doświadczeń oraz bezpośrednich kontaktów przy wsparciu administracji regionów.


Dzisiejsze spotkanie było pierwszym punktem wizyty zagranicznych partnerów w stolicy Dolnego Śląska. Delegacje na czele z marszałkiem Cezarym Przybylskim odwiedzą dziś również współorganizowane przez Samorząd Województwa Targi Turystyczne, a jutro wezmą udział w uroczystym otwarciu tegorocznej edycji Biegu Piastów na Polanie Jakuszyckiej.