rozmiar czcionki: A | A | A

Pięćdziesiąta Sesja Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

29.05.2014 14:51

Kolejna – pięćdziesiąta – sesja Sejmiku Województwa Dolnośląskiego odbyła się dziś w gmachu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Posiedzenie rozpoczęły komunikaty i informacje przedstawione przez Grażynę Malczuk – Wiceprzewodniczącą Sejmiku oraz Cezarego Przybylskiego – Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodnicząca Grażyna Malczuk

Radni Województwa przyznali ponad 91 tysięcy złotych dla 13 gmin realizujących programy taneczne dla dzieci i młodzieży pn. „Dolnośląskie Stokrotki”. Pieniądze zostaną przeznaczone na wynagrodzenie trenerów/opiekunów grup tanecznych i instruktorów.
Dzisiaj Sejmik Województwa, w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowego (DFPR), udzielił z budżetu Województwa Dolnośląskiego dotacje dla gmin na dofinansowanie realizacji zadań między innymi dla:
- Trzebnicy (gm. miejsko-wiejskiej) na budowę placu zabaw „Brama Trębaczy” w Trzebnicy;
- Wołowa (gm. miejsko-wiejskiej) na budowę obiektów rekreacji i sportu w Wołowie.

 

Ponad 6,5 mln zł trafi także dla gmin realizujących zadania w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w 2014r. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na budowę boiska sportowego i placu zabaw we wsi Nowe Jaroszowice, remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie, budowę przystanku rekreacyjnego na szlaku Turystyczno-Rekreacyjnym w Jedlinie-Zdroju wraz z przebudową Słonecznej Promenady, II etap rewitalizacji infrastruktury uzdrowiskowo-turystycznej w Szczawnie-Zdroju oraz przebudowę wiejskiego ośrodka zdrowia z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych w Goszczu, w gminie Twardogóra.

Na dzisiejszej sesji Radni Województwa zdecydowali m.in. o udzieleniu z budżetu Województwa w 2014r. dotacji na usuwanie skutków katastrof budowlanych w dolnośląskich zabytkach. Kwota 150 tys. zł została przeznaczona dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Marii Magdaleny w Wójtowicach. Dzięki wsparciu możliwe będzie przeprowadzenie koniecznych prac ratunkowych w drewnianym kościele filialnym z XVIII w. pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Nowej Bystrzycy. Kościół jest XVIII-wiecznym zabytkiem. 150 tys. zł trafiło też dla Gminy Gryfów Śląski na wykonanie koniecznych prac ratunkowych miejskiego muru obronnego z przełomu XIII i XIV wieku.

 

Decyzją radnych marszałek Cezary Przybylski został wyznaczony na przedstawiciela Województwa Dolnośląskiego w Radzie Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Kolegium Europy Wschodniej jest fundacją założoną w 2001r. przez Województwo Dolnośląskie z udziałem Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Gminy Wrocław, Stowarzyszenia na Rzecz Kultury Europejskiej, Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa, Fundacji „Krzyżowa”.  Kolegium działa na rzecz współpracy pomiędzy narodami Europy Środkowej i Wschodniej. Swoje cele statutowe realizuje poprzez działalność edukacyjną, kulturalną, wydawniczą, programy rozwojowe wspierające transformację w krajach Europy Wschodniej, organizację spotkań, wykładów i konferencji.

Radni Województwa zrzeszeni w Klubie ODŚ
Radni WD Andrzej Łoś i Dariusz Stasiak
Radny WD Patryk Wild
Radni Województwa zrzeszeni w Klubie ODŚ
Radny WD Paweł Wróblewski
Radny WD Tadeusz Lewandowski
Radny WD Andrzej Jaroch
Radni WD: Julian Golak, Marek Obrębalski, Jerzy Pokój
Radny WD Leszek Dąbrowski
Radna WD Elżbieta Gaszyńska
Krzysztof Skóra i Radni WD zrzeszeni w Klubie PiS
Radny WD Jacek Pilawa i Klub Radnych PO
Radny WD Michał Bobowiec
Agnieszka Muszyńska i Radni Klubu PO
Radna WD Grażyna Cal
Radny Marek Dyduch
Członek Zarządu Włodzimierz Chlebosz
Radna Anna Horodyska