rozmiar czcionki: A | A | A

Ostatnia lekcja i wakacje!

14.06.2018 09:50

Lekcje wiedzy o administracji rządowej i samorządowej w województwie” po raz drugi poza siedzibą Sejmiku!

W środę, 13 czerwca 2018 roku, po raz drugi poza siedzibą Sejmiku Województwa przeprowadziliśmy lekcje z zakresu wiedzy o samorządzie. Zajęcia odbyły się w Wałbrzychu, w Szkole Podstawowej Fundacji CLEVER. Współprowadzącym zajęcia był Radny Województwa Dolnośląskiego Piotr Sosiński.

Uczestnikami lekcji byli uczniowie 3 klasy gimnazjum i 7 klasy szkoły podstawowej. W swoim przebiegu zajęcia były bardzo zbliżone do tych, które na co dzień prowadzimy w siedzibie Sejmiku – ich przedmiotem był zarówno zakres zadań realizowanych przez Wojewodę Dolnośląskiego, jak i zasady funkcjonowania Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Przeprowadzone wczoraj zajęcia były już ostatnimi w tym semestrze, ogłaszamy więc wakacje.

Za zaproszenie do przeprowadzenia wczorajszych zajęć Kancelaria Sejmiku jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuje panu Radnemu Piotrowi Sosińskiemu.