rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowego Sejmiku WD

11.05.2022 11:11

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 9 maja 2022 r. ogłosił konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i nadania Statutu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

 Formą konsultacji są pisemne opinie składane:


1. osobiście w godzinach 7.30-15.30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje Społeczne Statutu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego";


2. drogą pocztową na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Marszałka - ul. Mazowiecka 17, 50-411 Wrocław;


3. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konsultacje-mswd@dolnyslask.pl;


4. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na platformie ePUAP; w piśmie ogólnym należy wpisać „Konsultacje Statutu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego”.Ogłoszenie o konsultacjach wraz z tekstem projektu zamieszcza się na stronie internetowej https://www.umwd.doInysIask.pl w zakładce Młody Dolny Śląsk – podstrona Młodzieżowy Sejmik Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.Konsultacje będą trwały w okresie od  11 maja do 8 czerwca 2022 r.Prosimy również o przesłanie wersji edytowalnej formularza opinii na powyższy adres poczty elektronicznej. W tytule listu/maila prosimy wpisać „Konsultacje Społeczne Statutu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego”.Osoba do kontaktu: Wojciech Brym (885 970 655), e-mail: konsultacje-mswd@dolnyslask.pl.


 

 

Dokumenty do pobrania znajdują się na stronie:

 DOLNY ŚLĄSK > Młody Dolny Śląsk > Młodzieżowy Sejmik Województwa Dolnośląskiego (dolnyslask.pl)