rozmiar czcionki: A | A | A

Obrady Komisji Uchwałodawczej, Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa

15.02.2013 14:09

Wczoraj odbyła się XXXI sesja sejmiku, a dziś już obradowała komisja uchwałodawcza sejmiku. Członkowie komisji i zaproszeni goście rozmawiali o planach finansowych na lata 2014-2020 ujętych w Strategii Województwa Dolnośląskiego 2020. Komisja podkreśliła znaczenie współistnienia trzech filarów bezpieczeństwa: rządowego, samorządowego, pozarządowego. Działania na rzecz pełnej kooperacji tych filarów, w tym wsparcie finansowe, to jedna z głównych ról Samorządu Województwa jako gospodarza regionu wspierającego system bezpieczeństwa województwa.

Podsumowaniem pracy komisji jest przyjęte stanowisko:

Komisja Uchwałodawcza, Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z zadowoleniem przyjmuje informację o umieszczeniu tematyki szeroko pojętego bezpieczeństwa w projekcie Strategii Rozwoju Województwa. Komisja podkreśla, że w okresie lat 2004 - 2013 tematyka bezpieczeństwa była dla władz regionu zagadnieniem ważnym i istotnym. Już w roku 2004 - jako pierwsze województwo w Polsce - uwzględniono bezpieczeństwo w ówczesnych pracach nad Strategią Województwa. Ważnym wydarzeniem było przyjęcie - z inicjatywy Komisji - w roku 2009 przez Zarząd Województwa "Programu wspierania systemu bezpieczeństwa Województwa Dolnośląskiego" - pierwszego w kraju zdefiniowania roli samorządu w bezpieczeństwie. Obecne ujęcie bezpieczeństwa w projekcie nowej Strategii nie tylko lokuje tę tematykę wśród priorytetów Dolnego Śląska, ale także daje jej istotne możliwości realizacyjne w perspektywie 2014-20.
Z tego względu Komisja wspiera działania na rzecz wpisywania do Systemu Ewidencji Inicjatyw Projektowych 2014-20 przedsięwzięć dotyczących bezpieczeństwa wychodzących naprzeciw celom tematycznym w pakiecie legislacyjnym UE, w szczególności: promowania dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem oraz ochrony środowiska naturalnego i wspierania efektywności wykorzystania zasobów, a także innych celów, takich jak ratownictwo medyczne, bezpieczeństwo ekologiczne, infrastruktura krytyczna i innych związanych pośrednio i bezpośrednio z bezpieczeństwem, w tym np. prewencyjne działania edukacyjne mieszkańców (dzieci i dorosłych) oraz specjalistów w służbach, inspekcjach i strażach.
Komisja podkreśla znaczenie współistnienia trzech filarów bezpieczeństwa: rządowego, samorządowego i pozarządowego. Działania na rzecz pełnej kooperacji tych filarów, w tym wsparcie finansowe, są jednym z głównych przesłanek roli samorządu województwa w postaci gospodarza regionu wspierającego system bezpieczeństwa województwa.


W obradach wzięli udział zaproszeni goście:

Piotr Roman - Prezydent Bolesławca;

Roman Fester - starosta ząbkowicki;
Stanisław Longawa – Wiceprezes Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis;
Jarosław Wojciechowski - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego;
Jerzy Łabowski  - z-ca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej;
Adam Skrzypek -  Naczelnik Wydziału Prewencji Wojewódzkiej Komendy Policji;
Wincenty Mazurec - Dyrektor Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu;
Andrzej Hap - Dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Legnicy;
Ryszard Kułak - Dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Wałbrzychu;
Olaf Grębowicz - Naczelnik Grupy Karkonoskiej GOPR;
Zdzisław Wiatr - Naczelnik Grupy Wałbrzysko-Kłodzkiej GOPR;
Wacław Dziendziel - Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Maciej Borsa - Dyrektor Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego we Wrocławiu;
Sławomir Sobieszek dyrektor Wydziału Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

 Magdalena Bednarska-Wajerowska - dyrektor Wydziału Koordynacji Polityki Regionalnej

Jarosław Maroszek - dyrketor Departamentu Zdrowia