rozmiar czcionki: A | A | A

O Sejmiku w ramach „Sklepu Marzeń i Banku Miasta Dzieci”

16.07.2019 11:41

W poniedziałek, 15 lipca, pracownicy Kancelarii Sejmiku Województwa Dolnośląskiego wzięli udział w polskiej edycji projektu “Sklep Marzeń i Bank Miasta Dzieci - Rok II". Wydarzenie miało miejsce w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Strzegomiu, a jednym z jego gości był Radny Województwa Dolnośląskiego Jacek Iwancz.

„Sklep Marzeń i Bank Miasta Dzieci” to projekt oparty na wymianie, w ramach kolonii i półkolonii, dzieci z Polski i Republiki Czeskiej.  Po stronie polskiej są to dzieci ze Strzegomia oraz pobliskich gmin, partnerami czeskimi są miasta Jičín, Hořice i Nová Paka. Łącznie w zadaniu udział bierze 300 uczniów szkół podstawowych, często nie mających szansy na spędzenie wakacji poza domem.

Pracownicy Kancelarii Sejmiku przeprowadzili swoje zajęcia dla trzech 16-osobowych grup uczestników. W ramach poznawania funkcji radnego województwa każda grupa wybrała prowadzącego obrady, a następnie w niewielkich podgrupach przygotowywała propozycje własnych uchwał. Na koniec zajęć każdy pomysł poddany został głosowaniu, po to, by w rezultacie każda grupa wybrała jedną, najlepszą jej zdaniem, propozycję uchwały. Za dobrze wykonane zadania dzieci otrzymały odpowiedniki diet radnych – były nimi pensje w postaci „tauronków”, które po zakończeniu projektu można wydać w „Sklepie Marzeń” na zabawki oraz sprzęt sportowy.

Projekt „Transgraniczne Miasto Dzieci – Přeshraniční Město Dětí” dofinansowany jest ze środków programu Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Jego głównymi partnerami są Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy oraz Izba Gospodarcza Kraju Kralovohradeckiego w Hradec Králové.

Polska część projektu „Sklep Marzeń  i Bank Miasta Dzieci” potrwa do czwartku, 18 lipca 2019 roku.

(KSD-TJ)