rozmiar czcionki: A | A | A

Na XLIX sesji Sejmiku gościmy delegację z Gruzji, z Autonomicznej Republiki Adżarii.

19.07.2018 09:55

Na XLIX sesji Sejmik jednogłośnie uchwalił rezolucję dotycząca X Rocznicy wybuchu wojny w Gruzji w 2008 roku. Radni Województwa przegłosowali wzór sztandaru naszego samorządu regionalnego. Projekt został zatwierdzony przez Komisję Heraldyczną przy MSWiA i Prezydencie RP.

W sierpniu mija 10 lat od tragicznych wydarzeń, które miały miejsce w Gruzji. Rosyjska agresja na gruzińskie regiony rozpoczęła trwającą do dziś okupację terenów wchodzących w skład terytorium Gruzji, w tym część historycznych regionów Kartli Wewnętrznej i Regionu Cchinwali.

Mimo upływu 10 lat od tzw. „wojny sierpniowej” oraz protestów społeczności międzynarodowej, w tym Unii Europejskiej i NATO, okupacja gruzińskich regionów trwa. Ta sytuacja wstrzymuje rozwój Gruzji, kraju, który już kilkanaście lat temu wkroczył na drogę reform wewnętrznych i rozpoczął proces integracji ze strukturami euroatlantyckimi.

Województwo Dolnośląskie od lat aktywnie wspiera rozwój Gruzji, prowadzi wielosektorową współpracę międzyregionalną z Autonomiczną Republiką Adżarii oraz angażuje się w inicjatywy skierowane do mieszkańców Gruzji.

Sejmik Województwa Dolnośląskiego, w imieniu władz samorządowych regionu oraz mieszkańców, uchwaloną rezolucją wyraził solidarność z Narodem gruzińskim i oddał hołd ofiarom konfliktu. Zaapelował również do Prezydenta oraz rządu RP, a także do społeczności międzynarodowej o utrzymanie dotychczasowej polityki i podjęcie nowych działań zmierzających do rozwiązania konfliktu i zakończenia okupacji gruzińskich terytoriów.


Za współpracę z Adżarią Paweł Wróblewski Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego otrzymał medal Najwyższej Rady Autonomicznej Republiki Adżarii. Medal wręczył Davit Gabaidze Przewodniczący Najwyższej Rady Republiki Adżarii w Gruzji. Autonomiczna Republika  Adżaria, ze stolicą w Batumi, jest dla naszego województwa regionem partnerskim.

11 maja 2017 roku zawarliśmy porozumienie o współpracy między regionami w parlamencie Gruzji w TibilisI. Porozumienie podpisał Paweł Wróblewski Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i დავით გაბაიძე/ Davit Gabaidze Przewodniczący Rady najwyższej Adżarii.


Na XLIX sesji Sejmiku Radni Województwa przegłosowali wzór sztandaru naszego samorządu regionalnego. Projekt został zatwierdzony przez Komisję Heraldyczną przy MSWiA i Prezydencie RP. Bądźmy dumni, gdy sztandar zostanie wykonany, wówczas podczas ważnych uroczystości państwowych i samorządowych będzie nam towarzyszył poczet sztandarowy. Sztandar to z prawej strony orzeł państwowy, z lewej orzeł z herbu Województwa Dolnośląskiego. Drzewce wieńczyć będzie zaś Orzeł Śląski, widoczny w architekturze wrocławskiego Kościoła Św. Krzyża, podobne do laski Przewodniczącego Sejmiku.