rozmiar czcionki: A | A | A

Młodzieżowy Sejmik Województwa Dolnośląskiego

30.03.2023 11:18

W związku z organizacją wyborów do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Kancelaria Sejmiku Województwa publikuje uchwałę Komisji Wyborczej oraz formularz zgłoszenia kandydata na radnego wraz z klauzulą informacyjną.

Przypominamy, że zgodnie ze Statutem Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego wybory odbędą się wyłącznie w szkołach ponadpodstawowych, które zadeklarują chęć udziału w zarządzonych wyborach do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego - termin na zgłaszanie deklaracji upływa 30 kwietnia 2023r. 
§ 26. 1. Uprawnionymi do głosowania w danym okręgu wyborczym są uczniowie szkół ponadpodstawowych działających w danym okręgu wyborczym pod warunkiem zgłoszenia przez dyrektora lub samorząd uczniowski szkoły ponadpodstawowej do udziału w wyborach do Młodzieżowego Sejmiku.
2. Wybory w danym okręgu wyborczym przeprowadzają dyrektor lub samorządy uczniowskie szkół ponadpodstawowych, w których samorządy uczniowskie zadeklarują udział w wyborach do Młodzieżowego Sejmiku.


Do pobrania: