rozmiar czcionki: A | A | A

LXVIII sesja Sejmiku

22.03.2024 08:08

Przewodniczący Jerzy Pokój rozpoczął LXVIII sesję Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przywitaniem gości z Norwegii, z którymi – jako Dolny Śląsk - nawiązaliśmy współpracę międzyregionalną. O możliwościach wzajemnej wymiany doświadczeń w zakresie gospodarki, produkcji żywności, ochrony środowiska, rybołówstwa, szkolnictwa wyższego i zielonej energii mówił Svein Øien Eggesvik – Przewodniczący rządu Okręgu Nordland. Tego dnia nawiązaliśmy także współpracę z Bawarią.

Sejmik przyjął Apel Sejmiku Województwa Dolnośląskiego do Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie podjęcia działań i wyznaczenie nowych miejsc parkingowych przeznaczonych dla pojazdów nielegalnie przewożących odpady, które zostały zatrzymane przez policję w trakcie kontroli.

Radni przyjęli uchwały dotyczące udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie funkcjonowania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz na działanie gminnych i powiatowych Rad Seniorów. Radni przegłosowali Apel do Prezesa Rady Ministrów w sprawie objęcia nadzorem postępowania upadłościowego Zakładów Porcelany Stołowej „Karolina” Sp. z o.o. w Jaworzynie Śląskiej.

Przyjęte zostały uchwały przyznające dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dolnośląskich zabytków w rekordowej wysokości 10 mln zł.
Po raz kolejny uhonorowano 19 wybitnych Dolnoślązaków złotymi i srebrnymi Honorowymi Odznakami „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego.”