rozmiar czcionki: A | A | A

LXV sesja Sejmiku

01.02.2024 18:18

1 lutego 2024 r. Radni Województwa jednomyślnie podjęli uchwałę w sprawie Rezolucji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego ustanawiającej w Województwie Dolnośląskim „ROK 2024 ROKIEM GÓR OTWARTYCH DLA WSZYSTKICH”.

REZOLUCJA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO USTANAWIAJĄCA
W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚ
LĄSKIM „ROK 2024 ROKIEM GÓR OTWARTYCH DLA WSZYSTKICH”

Ogłoszenie Rezolucji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego ustanawiającej „ROK 2024 ROKIEM GÓR OTWARTYCH DLA WSZYSTKICH” jest inspiracją i kontynuacją dotychczasowych inicjatyw podejmowanych przez dolnośląskie środowiska Osób z Niepełnosprawnościami i Samorząd Województwa Dolnośląskiego.
Województwo Dolnośląskie jest jednym z najbardziej atrakcyjnych obszarów turystycznych Polski. Wynika to z dużego zróżnicowania wysokościowego terenu, bogatej fauny i flory, zasobów mineralnych, istniejącej tu bazy turystycznej, a nade wszystko walorów krajoznawczych. Ruch turystyczny w naszym regionie ma bardzo bogatą historię. Szczególne miejsce wśród zwiedzających zajmują Osoby z Niepełnosprawnościami, które wspiera swą działalnością, powstały w 2001 roku, Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych. To, między innymi, dzięki jego staraniom ułatwiany jest dostęp do obszarów górskich, szczególnie w Karkonoszach i Górach Izerskich, Osobom z Niepełnosprawnościami. W 2007 roku przystosowana została trasa do Wodospadu Szklarki, jako efekt współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego, Karkonoskiego Parku Narodowego i organizacji pozarządowych. Wykonana została pierwsza, dotychczas jedyna, wysokogórska trasa turystyczna z Kopy do Równi pod Śnieżką, dedykowana Osobom z Niepełnosprawnościami, seniorom i rodzinom z dziećmi na wózkach. Trasa ta cieszy się wzmożonym ruchem turystycznym i stanowi jednocześnie dowód, że to, co dobre dla niepełnosprawnych, służy wszystkim wędrowcom w górach. Popularność tego szlaku determinuje środowiska osób niepełnosprawnych,  reprezentowane przez KSON oraz Samorząd Województwa Dolnośląskiego, a także lokalne władze samorządowe, do rozwijania i poszerzania dostępności już istniejącej infrastruktury turystycznej w pasmach górskich Województwa Dolnośląskiego. W planach jest projekt ułatwienia trasy do wierzchowiny Karkonoszy.


Rezolucja Sejmiku Województwa Dolnośląskiego ustanawiająca „ROK 2024 ROKIEM GÓR OTWARTYCH DLA WSZYSTKICH” pragnie zwrócić uwagę Dolnoślązaków na wyjątkowość obszarów i obiektów górskich Województwa Dolnośląskiego oraz potrzebę popularyzowania ich atrakcyjności, gdyż powinny stanowić ofertę zarówno dla turystyki społecznej jak i komercyjnej, adresowanej do około 450 tysięcy niepełnosprawnych Dolnoślązaków, 5 milionów niepełnosprawnych Polek i Polaków, dla których ta oferta jest atrakcyjną formą wypoczynku. Ważną sprawą jest również budzenie świadomości i wiedzy Dolnoślązaków o istniejących możliwościach uprawiania turystyki przez osoby z niepełnosprawnościami w dolnośląskich górach.